Harmonogram rekrutacji na studia kulturoznawcze

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

16.05.– 10.07.2017 r. - Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

13.07.2017 r. - Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

17.07.2017 r. do godz. 10.00 - Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

18–20.07. 2017 r. do godz. 14.30 - Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

24.07.2017 r. od godz. 14.30 - Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

25–26.07. 2017 r. do godz. 14.30 - Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

31.07.2017 r. od godz. 14.30 - Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

05.09.2017 r. - Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca*

16.08.–14.09. 2017 r. - Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

15.09.2017 r.- Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

18.09.2017 r. - Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

18–19.09. 2017 r. do godz. 14.30 - Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

20.09.2017 r. od godz. 14.30 - Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

16.05.– 19.07.2017 r. - Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

21.07.2017 r.. - Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

25.07.2017 r. do godz. 10.00 - Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

26–27.07.2017 r. do godz. 14.30 - Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

28.07.2017 r. od godz. 14.30 - Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

31.07.2017 r. do godz. 14.30 - Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

02.08.2017 r. od godz. 14.30 - Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

05.09.2017 r. - Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca*

16.08.–18.09. 2017 r.. - Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

19.09.2017 r..- Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

20.09.2017 r. do godz. 14.30 - Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

20–21.09.2017 r. do godz. 14.30 - Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

22.09.2017 r. od godz. 14.30 - Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.