Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Informujemy, że zgodnie z decyzją dr hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, rektora Uniwersytetu w Białymstoku, 22 grudnia 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - z obowiązkiem odpracowania.

Zajęcia dr A. Strawińskiej w dniach 13,20.12.2017 r. nie odbędą się z powodu choroby pracownika.