Z powodu wyjazdu służbowego odwołane są zajęcia i dyżur prof. Anny Kieżuń w dniu 25 kwietnia

(wtorek). Wtorkowe zajęcia wraz z dyżurem będą odpracowane 4 maja (czwartek) w godz. 10 – 14
 
(konsultacje dla zainteresowanych seminarzystów).