Terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2016/2017

 

I rok I stopnia kulturoznawstwa

Podstawy antropologii mediów, Antropologia kultury w badaniach marketingowych

-08.09.2017 r. o godz. 9.00 w pok 1.23 (Wydz. PiP). Forma ustana.

Historia sztuki

- 04.09.2017 r. godz. 10.00-10.30 s. B w budynku „B” WPiP

Teoria i historia reklamy
- 04.09.2017 r. godz. 10.00-10.30 s. B w budynku „B” WPiP

Historia kultury

- ćwiczenia - 31 sierpnia, od 11 godz. w p. 75. WF

- wykład - 06.09.2017 r. godz. 9.30 s. 158 WF

Podstawy marketingu

- 11.09.2017 r. godz. 12.30 p. 63 WF

 

 

II rok I stopnia kulturoznawstwa
Media w Polsce

-08.09.2017 r. o godz. 9.00 w pok 1.23 (Wydz. PiP). Forma ustana.

Komunikacja medialna

-

Kultura audiowizualna

– 04.09.2017 r. godz. 9.00 s. 158 WF

 


I rok II stopnia kulturoznawstwa
Teoria sztuki

- wykład 04.09.2017 r. godz. 10.00-10.30 s. B w budynku „B” WPiP

 

 

Dyżur prof. Kisielewski - 04.09.2017 r. godz. 10.30-12.00 s. B w budynku „B” WPiP

Dyżur mgr A. Potyra - 6, 13, 20.09.2017 r. w godz. 12.10-12.55 w sali 146 WF

Dyżur prof. Kisielewska – 04.09.2017 r. godz.10.30-12.00 p. 63 WF

Dyżur dr K. Wierel – 01.09.2017 r. godz. 11.00-12.30 p. 63 WF

Dyżur mgr M. Rogala – 04.09.2017 r. 14.00-15.30 p. 63 WF

Dyżur prof. S. Raube – 05.09.2017 r. godz. 17.30 p. 63 WF

Dyżur dr A. Nosek - 05.09.2017 r. godz. 8.30-10.00 p. 144 WF

Dyżur dr M. Kostaszuk-Romanowska – 04.09.2017 r. godz. 11.00-12.30 p. 63 WF

Dyżur mgr K. Więch - 01.09.2017 r. godz. 10.00-11.30 p. 63 WF

Dyżur dr Anetta Strawińska - 8.09. (piątek) i 12.09 (wtorek) w godz. 9.30-11.00 p. 146 WF

Terminy konsultacji pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii: 08-09 września 2017 r. godz. 9.00-11.00 ul. Świerkowa