Organizacja roku akademickiego 2016/17

Zarządzenie nr 16
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie w Białymstoku

Na podstawie § 67 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z § 13 ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku oraz § 5 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku, w porozumieniu z uczelnianymi organami uchwałodawczymi samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów, zarządza się, co następuje:

  § 1

 Ustala się następującą ramową organizację roku akademickiego 2016/2017:

semestr zimowy 01.10.2016 - 19.02.2017
w tym:
zajęcia dydaktyczne 01.10.2016 - 22.12.2016

uroczysta inauguracja roku akademickiego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.10.2016
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.10.2016    
wakacje zimowe 23.12.2016 - 08.01.2017
zajęcia dydaktyczne c.d 09.01.2017 - 05.02.2017
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 06.02.2017 - 19.02.2017
     
semestr letni 20.02.2017 - 30.09.2017
w tym:
zajęcia dydaktyczne 20.02.2017 - 12.04.2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 20.02.2017 - 05.03.2017
wakacje wiosenne 13.04.2017 - 18.04.2017
zajęcia dydaktyczne c.d. 19.04.2017 - 13.06.2017
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2017
-
sesja egzaminacyjna semestru letniego 14.06.2017 - 30.06.2017

wakacje letnie (w tym programowe praktyki studenckie)

01.07.2017 - 30.09.2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego
04.09.2017
- 17.09.2017 
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016 / 2017 i rozpoczęcia roku akademickiego 2017 / 2018 18.09.2017 - 30.09.2017

 § 2

 W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że:

- w środę 1 lutego 2017 r. zrealizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek, 

we czwartek 2 lutego 2017 rzrealizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na poniedziałek. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podział na tygodnie

Tygodnie