Plany i programy studiów

Studia I stopnia

        Studia II stopnia
PLANY PLANY

od roku akademickiego 2017/2018

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA 

 

od roku akademickiego 2015/2016 

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA

 

od roku akademickiego 2014/2015

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA

 


 

od roku akademickiego 2017/2018

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA 

 

od roku akademickiego 2015/2016 

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA

 

od roku akademickiego 2014/2015

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA

PROGRAMY PROGRAMY

od roku akademickiego 2017/2018

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA  

 

od roku akademickiego 2015/2016 

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA

 

od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW

 

od roku akademickiego 2017/2018

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA  

 

od roku akademickiego 2015/2016 

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA

 

od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW