Przedmioty do wyboru

Studia licencjackie

I rok I stopnia / II rok I stopnia / III rok I stopnia

Studia magisterskie

I rok II stopnia / II rok II stopnia

 


Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów

 

 

Uwaga Studenci ( II r. I st., I r. II st., II r., II st.)

Zapisy na przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów, które kończą się zaliczeniem na ocenę i mają przynajmniej 2 punkty ECTS, ruszają 20 lutego (poniedziałek) o godz. 8.00. Zapisać się można w:

  • Sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (p. 69) na przedmioty z filologii wschodnich,
  • Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej (p. 90) na przedmioty z filologii polskiej.

W przypadku braku miejsc na wymienionych przedmiotach z Wydziału 

 

Przedmioty do wyboru na Filologii Polskiej – II semestr

rok akademicki 2016/17

Zapisy w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej (p. 90)

od 20 lutego, godz. 8.00

 

Przedmiot Prowadzący Termin zajęć Limit miejsc

Historia Polski (II r. I st.)

30 h ćw., 2 ECTS

dr Katarzyna Zimnoch         

 

środa, godz. 13:15-14:45, s. 152, gr. 1

 

 

środa, godz. 15:00-16:30, s. 152, gr. 2

 

9

Literatura amerykańska,(I r. II st.)

30 h konw., 2 ECTS

prof. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska

poniedziałek, godz. 9:45-11:15, s. 153

 

1

Literatura fantasty wobec tradycji literackiej(II r. II st.)

30h konw., 2 ECTS

dr Piotr Stasiewicz czwartek, godz. 16:45-18:15, s.77

             

             6

Gotyk i gotycyzm (y) w kulturze i literaturze

(II r. II st.)

30h konw., 2 ECTS

dr Wiesław Stec wtorek, godz. 8:00-9:45, s. 74

 

8

Język polski jako obcy

 (II r. II st.)

30h konw., 2 ECTS

dr Konrad Szamryk

wtorek, godz. 11:30-13:00, s. 74

 

13

 

Przedmioty do wyboru na Filologii Rosyjskiej – II semestr

rok akademicki 2016/17

Zapisy w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (p. 69)

od 20 lutego, godz. 8.00

 

Przedmiot Prowadzący Termin zajęć Limit miejsc

Kultura Rosji (Ir. I st.)

30 godz. konwersatoriów,
2 ECTS

dr Grażyna Charytoniuk-Michiej

piątek, 8:00 – 9:30

s. 26

 

Analiza dzieła literackiego (I r. I st.)

25 godz. ćwiczeń, 2 ECTS

dr Ewa Pańkowska

dr Grażyna Charytoniuk-Michiej

wtorek, 9:45-11:15,
 s. 1E, grupa A

 

środa, 9:45-11:15,
s. 29, grupa B