Rozkłady zajęć

semestr zimowy 2016/2017

I rok I stopnia

I rok I stopnia 2016/2017 semestr letni

Przedmioty do wyboru (konwersatoria na kulturoznawstwie): student w roku akademickim 2016/2017 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Sztuka współczesna – wybrane zagadnienia – prof. M. Morozewicz
 2. Literackie i filmowe światy postapokaliptyczne przełomu XX i XXI wieku – dr K. Wierel
 3. Mistrzowie kina – mgr M. Rogala
 4. Sztuka słowa – mgr M. Wojtkiewicz

Zapisy na przedmiot do wyboru w sekretariacie kulturoznawstwa od 20 lutego

Podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa

Poniedziałek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30  
9.45-11.15 Podstawy marketingu, w. spec. RiPR, prof. U. Gołaszewska Kaczan, s. 158 (od 9.35 do 11.05)
11.30-13.00 Język w mediach, w. spec. MiK, co 2 tyg. od 20.02., dr A. Strawińska, s. 152 Język w mediach, ćw. spec. MiK, co 2 tyg. od 27.02., dr A. Strawińska, s. 152
13.15-14.45  
15.00-16.30  
16.45-18.15  
Wtorek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30 Historia kultury, ćw. gr. 2, dr M. Bajko, s. 151
9.45-11.15 Życie kulturalne, ćw. gr. 2, dr B. Olech, s. 152 Historia kultury, ćw. gr. 1, dr M. Bajko, s. 151
11.30-13.00 Problemy kultury popularnej, ćw. gr. 2, dr K. Wierel, co 2 tyg. od 21.02., s. 151 Życie kulturalne, ćw. gr. 1, dr B. Olech, s. 152
13.15-14.45 Komunikowanie wizualne w reklamie, konw. spec. RiPR, dr T. Nieścier, co 2 tyg. od 28.02, s. 54 Problemy kultury popularnej, ćw. gr. 1, dr K. Wierel, co 2 tyg. od 21.02., s. 151
15.00-16.30  
Środa – Wydział Filologiczny
8.00-9.30 Mistrzowie kina, konw., mgr M. Rogala, s. 151
9.45-11.15 Historia kultury, w. dr hab. M. Liedke i dr P. Guzowski, s. 158
11.30-13.00 Lektorat z języka angielskiego, gr. 2, mgr A. Hlebowicz-Kozioł, s. 114, Wydz. Hist.-Soc.
13.15-14.45 Literackie i filmowe światy postapokaliptyczne przełomu XX i XXI wieku, konw., dr K. Wierel, s. 151
15.00-16.30 Lektorat z języka angielskiego, gr. 1, mgr A. Hlebowicz-Kozioł, s. 151; godz. 15:45-17:15
16.45-18.15  
Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00  
9.30-11.00 W-f dla całego roku mgr A. Biliński; ul. Świerkowa
11.00-12.00  
12.00-13.30 Podstawy antropologii mediów, w. spec. MiK, prof. K. Arcimowicz, co 2 tyg. od 23.02., s. B5 Podstawy antropologii mediów, ćw. spec. MiK, prof. K. Arcimowicz, co 2 tyg. od 2.03., s. B5
13.45-15.15 Sztuka współczesna, konw., prof. M. Morozewicz, s. C 2.17
15.30-17.00 Historia sztuki, w., dr hab. A. Kisielewski, s. C 2.19
17.10-18.40 Historia sztuki, ćw. gr. 2, dr hab. A. Kisielewski, s. C 2.19
Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00 Technologie informacyjne w mediach, lab. spec. MiK, dr W. Siwak, s. A 111 Teoria i historia reklamy, w. spec. RiPR, dr hab. A. Kisielewski, s. C 2.19
10.15-11.45 Historia sztuki, ćw. gr. 1, dr hab. A. Kisielewski, s. C 2.19 Antropologia kultury w badaniach marketingowych, w. spec. RiPR, prof. K. Arcimowicz, co 2 tyg. od 24.02, s. A 113
12.00-13.30 Sztuka słowa, konw., mgr M. Wojtkiewicz, s. C 1.2
13.45-15.15  

 

         

 

II rok I stopnia

 

 

II rok I stopnia 2016/2017 semestr letni

Przedmioty do wyboru (konwersatoria na kulturoznawstwie): student w roku akademickim 2016/2017 ma do zrealizowania cztery przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Specyfika wielokulturowości Podlasia – prof. I. Matus
 2. Język w mediach elektronicznych – dr A. Strawińska
 3. Oblicza islamu – dr M. Kostaszuk-Romanowska
 4. Motyw księgi w kulturze – dr K. Wierel

Zapisy na przedmiot do wyboru oraz na jedne zajęcia warsztatowe w sekretariacie kulturoznawstwa od 20 lutego

Podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa

Poniedziałek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30 Warsztaty etnograficzne, lab., prof. I. Matus, s. 151
9.45-11.15 Kultura audiowizualna, ćw. gr.1, mgr K. Więch, s. 152 Specyfika wielokulturowości Podlasia, konw., prof. I. Matus, s. 151
11.30-13.00 Motyw księgi w kulturze, konw., dr K. Wierel, s. 131, Wydz. Hist.-Soc.
13.15-14.45 Język w mediach elektronicznych, konw., dr A. Strawińska, s. 152
15.00-16.30 Kultura audiowizualna, ćw. gr.2, mgr K. Więch, s. 152
16.45-18.15 Komunikacja medialna, ćw. spec. MiK, mgr K. Więch, co 2 tyg. od 20.02., s. 152
Wtorek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30  
9.45-11.15 Kultura audiowizualna, w., prof. A. Kisielewska, s. 158
11.30-13.00 Seminarium warsztatowe – reklama, lab. spec. RiPR, dr T. Nieścier, s. 54
13.15-14.45 Oblicza islamu, konw., dr M. Kostaszuk-Romanowska, s. 152
15.00-16.30 Ochrona własności intelektualnej, ćw. gr. 1, dr K. Zimnoch, 21.03., 4.04. (15:00-15:45), s. 152 Ochrona własności intelektualnej, ćw. gr. 2, dr K. Zimnoch, 28.03., 4.04. (15:45-16:30), s. 152
16.45-18.15 Ochrona własności intelektualnej, ćw. gr. 1, dr K. Zimnoch, 21.03., s. 152 Ochrona własności intelektualnej, ćw. gr. 2, dr K. Zimnoch, 28.03., s. 152
Środa – Wydział Filologiczny
8.00-9.30 Warsztaty dziennikarskie, lab., mgr K. Paliński, s. 152
9.45-11.15 Kulturowe konteksty historii literatury, gr. 1, dr B. Olech, s. 152 Słowo w kulturze, ćw. gr. 2, dr K. Wierel, s. 108, Wydz. Hist.-Soc.
11.30-13.00 Słowo w kulturze, ćw. gr. 1, dr K. Wierel, s. 158 Kulturowe konteksty historii literatury, gr. 2, dr B. Olech, s. 152
13.15-14.45 Lektorat z języka angielskiego, mgr A. Potyra, s. 153 (godz. 13.05-14.35)
15.00-16.30  
16.45-18.15  
Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00  
10.15-11.45 Komunikacja międzykulturowa, ćw. spec. MiK, dr J. Sacharczuk, 15 h co tydzień, s. A 207
12.00-13.30 Warsztaty filmowe, lab., dr T. Adamski, s. A 216
13.45-15.15 Lektorat z języka angielskiego, mgr J. Wildowicz, s. B 9
15.30-17.00  
Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00 Media w Polsce, w. spec. RiPR, prof. K. Arcimowicz, s. A 113      
10.15-11.45 Komunikacja medialna, w. spec. MiK, dr W. Siwak, co 2 tyg. od 3.03., s. A 111  
12.00-13.30 Seminarium warsztatowe – public relations, lab. spec. RiPR, mgr A. Kondej, s. B 125 Komunikacja międzykulturowa, w. spec. MiK, prof. M. Sobecki, co 2 tyg. od 3.03., s. A 113
13.45-15.15 Reklama i public relations, w. spec. MiK, mgr A. Kondej, od 24.02., s. B 125 Reklama i public relations, ćw. spec. MiK, mgr A. Kondej, od 3.03., s. B 125

 

 

           

 

III rok I stopnia


 

III rok I stopnia 2016/2017 semestr letni

Przedmioty do wyboru (konwersatoria na kulturoznawstwie):  student w roku akademickim 2016/2017 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Przedmioty z oferty do wyboru (w związku z jedną grupą ćwiczeniową i konwersatoryjną na roku, wszyscy studenci są zobowiązani do uczęszczania na poniższy przedmiot):

 1. Miejsce kultury w programach i działaniach trzeciego sektora NGO (organizacji pozarządowych), dr B. Olech

Na roku jest jedna grupa ćwiczeniowa i konwersatoryjna

Poniedziałek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30  
9.45-11.15    
11.30-13.00  
13.15-14.45    
15.00-16.30  
16.45-18.15  
Wtorek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30  
9.45-11.15 Seminarium licencjackie, dr M. Kostaszuk-Romanowska, p. 63
11.30-13.00 Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury, ćw. dr M. Białous, s. 158
13.15-14.45 Miejsce kultury w programach i działaniach trzeciego sektora NGO (organizacji pozarządowych), dr B. Olech, s. 158
15.00-16.30 Język a kultura, w., prof. I. Szczepankowska, s. 91
16.45-18.15  
Środa – Wydział Filologiczny
8.00-9.30    
9.45-11.15    
11.30-13.00  
13.15-14.45  
15.00-16.30  
Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00 Seminarium licencjackie, dr E. Kępa, s. C 1.6
10.15-11.45  
12.00-13.30  
13.45-15.15  
15.30-17.00  
17.10-18.40  
Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00  
10.15-11.45  
12.00-13.30 Seminarium licencjackie, dr W. Siwak, s. A 111
13.45-15.15  
15.30-17.00  


 

I rok II stopnia

 

 

I rok II stopnia 2016/2017 semestr letni

Przedmioty do wyboru (konwersatoria na kulturoznawstwie):  student w roku akademickim 2016/2017 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Sztuka autoprezentacji – mgr M. Wojtkiewicz
 2. Jak rozmawiać o filmie – dr T. Adamski

Zapisy w sekretariacie kulturoznawstwa na przedmiot do wyboru od 20 lutego

Podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa

Poniedziałek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30 Metody badań terenowych i rynku kultury, ćw., gr. 2, dr M. Białous, s. 152
9.45-11.15  
11.30-13.00 Teoria sztuki, ćw., gr. 1, prof. J. Sztachelska, s. 151 Filozofia nowych mediów, ćw., gr. 2, mgr K. Więch, s. 158
13.15-14.45 Filozofia nowych mediów, ćw., gr. 1, dr hab. S. Raube, s. 158 Teoria sztuki, ćw., gr. 2, prof. J. Sztachelska, s. 151
15.00-16.30 Metody badań terenowych i rynku kultury, ćw., gr. 1, dr M. Białous, s. 151 Seminarium magisterskie, dr hab. S. Raube, p. 63
16.45-18.15  
Wtorek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30  
9.45-11.15 Seminarium magisterskie, prof. A. Kieżuń, p. 159
11.30-13.00 Reklama w mediach cyfrowych, konw. spec. KwMC, gr. 1, mgr E. Lachowicz, co 2 tyg. od 28.02., 151
13.15-14.45 Reklama w mediach cyfrowych, konw. spec. KwMC, gr. 2, mgr E. Lachowicz, co 2 tyg. od 28.02., 151
15.00-16.30  
Środa – Wydział Filologiczny
8.00-9.30  
9.45-11.15 Antropologia mediów, ćw. gr. 1, prof. A. Kisielewska, s. 151
11.30-13.00 Antropologia mediów, ćw. gr. 2, prof. A. Kisielewska, s. 151
13.15-14.45 Seminarium magisterskie, prof. A. Kisielewska, p. 63
15.00-16.30  
Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00 Ochrona własności intelektualnej, ćw. gr. 1, dr K. Zimnoch, 16, 23, 30 marca, s. 152; 8:00-9:30, Wydz. Filologiczny
10.15-11.45 Ochrona własności intelektualnej, ćw. gr. 2, dr K. Zimnoch, 16, 23, 30 marca, s. 152; 9:45-11:15, Wydz. Filologiczny
12.00-13.30  
13.45-15.15 Seminarium magisterskie, prof. E. Citko, s. 1.23
15.30-17.00 Sztuka autoprezentacji, konw., mgr M. Wojtkiewicz, s. C 1.2
17.10-18.40 Public relations w mediach cyfrowych, konw. spec. KwMC gr.1, co 2 tyg. od 23.02. mgr E. Dźwigaj, s. A 111 Public relations w mediach cyfrowych, konw. spec. KwMC gr.2, co 2 tyg. od 2.02. mgr E. Dźwigaj, s. A 111
Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00  
10.15-11.45 Jak rozmawiać o filmie, konw., co 2 tyg. od 24.02., dr T. Adamski, s. C 1.6  
12.00-13.30 Jak rozmawiać o filmie, konw., co 2 tyg. od 24.02., dr T. Adamski, s. C 1.6 Teoria sztuki, w., co 2 tyg. od 3.03. (10 godzin), dr hab. A. Kisielewski, C 2.19
13.45-15.15  
       

 

 

 

II rok II stopnia

 

 

II rok II stopnia 2016/2017 semestr letni

Przedmioty do wyboru (konwersatoria na kulturoznawstwie):  student w roku akademickim 2016/2017 ma do zrealizowania jeden przedmiot do wyboru - jeden w semestrze zimowym.

 

Podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa

Poniedziałek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30    
9.45-11.15  
11.30-13.00  
13.15-14.45  
15.00-16.30 Kreatywne pisanie, lab. spec. KwMC, prof. J. Sztachelska, s. 158
16.45-18.15  
Wtorek – Wydział Filologiczny
8.00-9.30  
9.45-11.15  
11.30-13.00  Seminarium magisterskie, prof. A. Kieżuń, p. 159
13.15-14.45  
15.00-16.30  
Środa – Wydział Filologiczny
8.00-9.30  
9.45-11.15  
11.30-13.00  
13.15-14.45  
15.00-16.30  
16.45-18.15  
Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00  
10.15-11.45 Seminarium magisterskie, prof. K. Arcimowicz, s. B 9
12.00-13.30 Seminarium magisterskie, prof. E. Citko, s. 1. 23
13.45-15.15 Seminarium magisterskie, dr hab. A. Kisielewski, s. C 2.19
15.30-17.00  
17.10-18.40  
     
Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.30-10.00  
10.15-11.45  
12.00-13.30  
13.45-15.15 Multimedia w kulturze, ćw. spec. F-M, dr W. Siwak, s. A 111
15.30-17.00