DOKUMENTY

Wzory podań i wniosków oraz obowiązujące akty prawne

 Zachęcamy wszystkich pracowników i studentów do śledzenia głównej strony Uniwersytetu w Białymstoku, na której znajdują się aktualne informacje i rozporządzenia dotyczące funkcjonowania UwB.