Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Zajęcia z mgrem Karolem Więchem „Komunikacja kulturowa” odbędą się dodatkowo 16.01.2019 o godz. 16:45 w sali nr 158.

Jest to odrobienie zajęć z dn. 24.10.2018.

W związku z chorobą, Pani Prof. Alicja Kisielewska odwołuje zajęcia w dniu 9.01.2019 (środa).
Termin odpracowania zostanie ustalony w późniejszym czasie.

Dyżur w tym dniu jest również odwołany.

Najbliższe wykłady z przedmiotu "Psychologia w badaniach marketingowych" z prof. Małgorzatą Niesiobędzką wyjątkowo odbędą się 6.12.2018 oraz 20.12.2018 w związku z dniem kulturoznawczym (29.11.) oraz radą wydziału (13.12.).
Zajęcia odbędą się o godz. 10.15 w sali A.214.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB