Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku, w związku z organizowanymi przez Samorządy Uczelni Wyższych w Białymstoku Juwenaliami, rektor UwB prof. Robert Ciborowski ogłasza godziny rektorskie w dniu 24 maja 2018 r. od godziny 15.00 oraz dzień rektorski 25 maja 2018 r.  

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2017 r. zajęcia z dnia 13 czerwca 2018 r. (środa) zrealizowane będą rozkładem zajęć na poniedziałek.

Wykłady z Podstaw marketingu spec. RiPR z prof. U. Gołaszewską-Kaczan odbędą się w następujących terminach:

  • 28.05.2018 r. godz. 8.45-11.00 s. 152
  • 04.06.2018 r. godz. 9.30-11.00 s. 152
  • zajęcia z 11.06.2018 r. zostają przesunięte na 29.05.2018 r. godz. 15.00-16.30 s. 158
  • zajęcia z 13.06.2018 r. zostają przesunięte na 05.06.2018 r. godz. 15.00-16.30 s. 158.

Prof. Robert Ciborowski, rektor UwB ogłosił godziny rektorskie: w dniu 17.05 od godz.12.00 i 18 maja do godz. 12.00.  

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB