Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W POPRAWKOWEJ SESJI LETNIEJ 2017/2018

I rok I stopnia

Historia kultury

Dr M. Bajko

Ćwiczenia: 31 sierpnia od 10 do 12.00

Egzamin: 3 września od 10.00, pokój 75 WF

II rok I stopnia

Kultura audiowizualna

Prof. A. Kisielewska

01.09.2018 r. 9.00-10.30 p. 63 WF

Komunikacja międzykulturowa

Prof. M. Sobecki

13 września o godz. 13.00 s.02 budynek A WPiP

III rok I stopnia

Język a kultura

Prof. I. Szczepankowska

4.09. 2018 godz. 11.00-13.00, pokój 143 WF

I rok II stopnia

Metody badań terenowych i rynku kultury

Dr M. Skowrońska

4.09.2018  o godz. 12.15 s. 151 WF

03.07.2018

04.07.2018

05.07.2018

09.07.2018

Obrona: prof. Kieżuń

Godzina: 9.30

Recenzent: dr Olech

Przewodniczący:  prof. Kisielewska

Obrona: prof. Kisielewska

Godzina 13.00

Recenzent: prof. Citko

Przewodniczący: prof. Arcimowicz

Godzina 13.30

Recenzent: prof. Arcimowicz

Przewodniczący: prof. Raube

Godzina: 14.20

Recenzent: prof. Raube

Przewodniczący: prof. Arcimowicz

 

Obrona: dr Olech

Godzina: 13.00

Recenzent: prof. Kieżuń

Przewodniczący:  dr Wierel

Obrona: prof. Sztachelska

Godzina: 9.30

Recenzent: prof. Kisielewska

Przewodniczący:  prof. Raube

 

Obrona: prof. Raube

Godzina: 10.00

Recenzent: prof. Kisielewska

Przewodniczący:  prof. Citko

Godzina: 10.30

Recenzent: dr Siwak,

Przewodniczący:  prof. Citko

Obrona: prof. Citko

Godzina: 9.00

Recenzent: dr Adamski

Przewodniczący:  prof. Arcimowicz

 

Obrona: dr Adamski

Godzina: 11.30

Recenzent: prof. Citko

Przewodniczący:  dr Siwak

 

Obrona: dr Siwak

Godzina: 13.00

Recenzent: prof. Citko

Przewodniczący:  dr Adamski

Obrona: dr Olech

Godzina: 10.00

Recenzent: prof. Kieżuń

Przewodniczący: dr Wierel

 

Obrona: prof. Raube

Godzina: 10.30

Recenzent: Dr Olech

Przewodniczący:  dr Wierel

Godzina: 11.00

Recenzent:  Dr Wierel

Przewodniczący:  dr Olech

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłasza II edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis" oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce.
Nagroda w II edycji konkursu ma charakter finansowy i podobnie jak w roku ubiegłym jej wartość to 1000,00 zł.
Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 1 maja 2017 roku a 30 kwietnia 2018 roku.  Zachęcam Państwa do rozpropagowania konkursu, szczególnie wśród promotorów prac magisterskich oraz absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani udziałem.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj:
Tutaj zaś, dla przypomnienia, informacja o rozstrzygnięciu konkursu ubiegłorocznego:


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB