Kulturoznawstwo 

Zakład Kulturoznawstwa

uprzejmie zaprasza na

otwarte Seminarium dyskusyjne poświęcone problematyce wartości. Zamierzamy spotykać się raz w miesiącu, aby podjąć rozmowę nad znaczeniem i rozumieniem szeroko pojętej sfery wartości w świecie współczesnym. Do debaty zapraszamy pracowników naukowych, studentów, a także wszystkie osoby nienależące do społeczności akademickiej, a zainteresowane podejmowanym na Seminarium zagadnieniem.

         Rzeczywistość w której żyjemy staje się coraz bardziej różnorodna, pluralistyczna, wielokulturowa, a człowiek w niej zanurzony, wydaje się być skazany na życie w „płynnej ponowoczesności”, odrzucającej stałe paradygmaty i prawdę rozumianą w kategorii absolutu. Jako kulturoznawców, a także artystów, interesują nas pytania o naturę i istotę wartości we współczesnej sztuce, filozofii, antropologii, w społeczeństwach Europy i świata, w życiu codziennym i odświętnym, w sferze sacrum i profanum. Nie znamy precyzyjnych odpowiedzi, mamy raczej szereg mnożących się wątpliwości. Dlatego proponujemy wymianę myśli osobom zainteresowanym stykiem aksjologii z antropologią, filozofią, sztuką, psychologią, teologią, socjologią, pedagogiką – nie po to, aby dojść do  (niemożliwego?) consensusu,  ale by w dyskusji poszerzyć nasze horyzonty myślenia o conditio Humana we współczesnym świecie.

         Zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniu 30. 11. 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20  o godzinie 17.00 w sali nr C2.3. Dyskusję poprowadzi i poprzedzi krótkim wstępem dr hab. Katarzyna Citko.