Miło nam poinformować, że jury Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Tomasz Burek, prof. Wojciech Kudyba, Antoni Libera, prof. Wojciech Ligęza, obradujące w dniu 5 czerwca b.r. postanowiło przyznać Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO Pani dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB za tomik poezji zatytułowany "Post tenebras lux", który ukazał się w tym roku w Wydawnictwie Uniwersyteckim Trans-humana.

Pani dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB jest kulturoznawczynią, specjalistką w zakresie filmoznawstwa i pełni funkcję kierownika Zakładu Kulturoznawstwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB.
Nagroda ORFEUSZA jest obecnie najważniejszą nagrodą poetycką w Polsce.

Post tenebras Lux