Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w piątym Zlocie Młodych Badaczy Kultury, czyli wykraczającego poza konwencję konferencji naukowej przedsięwzięcia, sytuującego się na przecięciu humanistyki i sztuki. Po zorganizowanych we współpracy
z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zlotach poświęconych zagadnieniom czasu (2015) oraz jakości (2016) chcielibyśmy zwrócić się ku zagadnieniu pracy/nie-pracy. Do spotkania i wspólnych rozważań zapraszamy więc zarówno badaczki i badaczy akademickich, jak i osoby zajmujące się twórczością artystyczną, a także wszystkich zatrudnionych/zajętych
w tzw. sektorze kultury. Tegoroczny zlot będzie wynikiem współpracy z BWA Wrocław i odbędzie się w ramach Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Sth, w specjalnie zaaranżowanej na tę okoliczność przestrzeni w galerii Awangarda.

ZAGADNIENIA
Wśród zagadnień, które chcielibyśmy Państwu zaproponować do podjęcia,
znajdują się m.in.:
• czas wolny / czas pracy
• nie-praca: rekreacja, odpoczynek, leniuchowanie, próżnowanie
• praca-zabawa (leisure-work) i Internet
• praca opiekuńcza i troska oraz wychowanie

• niewidzialna praca, kryteria: płciowe, wiekowe, pochodzeniowe, gatunkowe,
sprawnościowe itp.
• zawód/profesja/zajęcie – work/labour/job
• praca/dzieło (sztuki)
• doktorant/-ka: student/-ka czy pracownica/pracownik?
• ale też: praca doktorantki/doktoranta, tj. artykuły, a zwłaszcza praca doktorska
– jej rola, zasadność, znaczenie
• praca w obrębie uczelni: dydaktyczna, badawcza, organizacyjna, upowszechnianie,
przedsiębiorczość (pozyskiwanie środków i networking)
• warsztat pracy
• kultura pracy
• organizacja, struktura i przebieg pracy
• współpraca
• rynek pracy
• wolne zawody
• status twórczości, twórczy charakter pracy
• hobby oraz współczesne jego zacieranie granic na tle pracy
• przepracowywanie rzeczywistości
• praca ciał i umysłów, praca ludzi, roślin, zwierząt, maszyn i przedmiotów
• wyzysk i samowyzysk
• składowe pracy w XXI wieku: poszukiwanie, niszczenie, samorozwój, autopromocja

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem WWW: http://zlotkultury.weebly.com/