Szanowni Państwo,

Nowy projekt reformy min. Jarosława Gowina proponuje m.in. ograniczenie listy dyscyplin naukowych, w tym kulturoznawstwa. Dlatego prosimy wsystkich, dla których kultura ma znaczenie, kulturoznawców (tych obecnych i przyszłych), instytucje, oranizacje oraz zwykłych uczestników życia kulturalnego o zapoznanie się z listem protestacyjnym Polskiego Towarzysztwa Kulturoznawczego.

Jak czytamy w Proteście:

"W wymiarze badawczym kulturoznawcy byli w ostatnich dekadach środowiskiem, które jako pierwsze zaangażowało się w badania obszaru pamięci kulturowej, społecznej funkcji muzeów oraz związanych z nimi praktyk wystawienniczych i kuratorskich. Podejmowaliśmy pionierskie badania nad kulturą cyfrową oraz kulturą wizualną. Zajmowaliśmy się kulturami regionalnymi i lokalnymi w relacji do kultury narodowej, a także praktykami kulturowymi dzisiejszego miasta. Z wyników tych badań korzysta obecnie wiele instytucji".

Prosimy Państwa o wsparcie tej inicjatywy.

Pełny tekst APELU

Jednoczesnie zachęcamy do wspierania nas poprzez elektroniczną petycję:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_dyscypliny_kulturoznawstwa#form