4plakatOWoMBialystok 001

 

Rozkład dnia będzie wyglądał następująco:

11:30 – 12:00 – Przybycie uczestników na Wydział Filologiczny s. 47

12:00 – 12:15 – Uroczyste przywitanie uczestników przez Panią prof. Alicję Kisielewską. Otwarcie komisyjne koperty z testem.

12:15 - 13:15 - test s. 47

13:15 – 14:00 - catering s. 48

14:00 – 14:45- wykład prof. Katarzyny Citko

15:00 – 15:30 – Ogłoszenie wyników testu. Uroczyste wręczenie nagród.