Nasi wykładowcy

krance swiata 2Doktor nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Kulturoznawstwa na UwB, półmaratończyk, filmolub. Niezależny reżyser, scenarzysta, aktor-amator.

Brał udział w wielu konferencjach poświęconych filmowi, autor licznych tekstów filmoznawczych, referatów i prelekcji na temat filmu, współautor filmów, m.in. „Goście, czyli na wschodnich bezdrożach”, „Tandemem przez pogranicze”, „Herr Barbarisch”, „Mark Tattenbaum”, „Kulturowe mosty”. Realizował filmy dokumentalne m.in. w Kazachstanie, Rosji, Norwegii, Afryce, Stanach Zjednoczonych, Turcji. Laureat Nagrody Rektora UwB za działalność dydaktyczną (2005, 2006) i organizacyjną (2007), zdobywca czołowych miejsc w Konkursie Filmowe Podlasie Atakuje, Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu „Sami swoi”; festiwalu CKoFF w Przemyślu; współzałożyciel filmowej grupy artystycznej „Podlasie Makes Me Happy”. Stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Wybrane publikacje:

Portrety bohaterów filmowych we współczesnym kinie szwedzkim, [w:] Przegląd humanistyczny nr 1 (430), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 str. 129-140.

Zgorszenie jako strategia walki szwedzkich artystów filmowych ze społeczeństwem, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura IV, pod red. B. Skowronka, Wydawnictwo naukowe UP Kraków 2012, s. 113-122.

Miłość idealna. Miłość dziecka. Szwedzki grzech, czyli jak kochają dziecięcy bohaterowie najnowszych filmów szwedzkich, [w:] Antropologia miłości t. V, pod red. B. Płonka- Syroka, Wrocław 2013 r, s. 471-479.

prof. ArcimowiczAdiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadził zajęcia z zakresu studiów nad męskością na Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Autor książek:

Obraz mężczyzny w polskich mediach (2003),

Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach (2013),

oraz ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Publikował w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Jego obecne zainteresowania badawcze skupiają się na przekazach medialnych (serialach, reklamach, filmach), w których analizuje przemiany seksualności, wzorce zachowań kobiet i mężczyzn oraz obrazy ciała męskiego i kobiecego funkcjonujące w kulturze popularnej. W wolnym czasie grał w piłkę nożną, ale z powodu kontuzji kolana obecnie musi ograniczyć się do oglądania meczów na stadionie lub w internecie. Interesuje się motoryzacją. Lubi również słuchać muzyki rockowej, głównie progresywnej.


 

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w Zakładzie Kulturoznawstwa. Jest filmoznawczynią, prowadzi badania z zakresu historii i teorii filmu, antropologii kultury, estetyki. Szczególnie interesują ją zagadnienia emocji w sztuce, zajmuje się również kinoterapią. Autorka książki "Filmowy świat Pedra Almodóvara. Uniwersum emocji" (2009), ponad 40 artykułów naukowych, redaktorka prac zbiorowych. W 2007 roku uzyskała stypendium Becas-MAE hiszpańskiego MSZ i przebywała na kwerendzie w Madrycie. Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. W wolnym czasie zajmuje się uprawą ogrodu, hodowlą psów rasy sznaucer olbrzym oraz zwiedzaniem świata. Pisuje i publikuje również wiersze.

EwaKepaProwadzi badania naukowe z zakresu gender studies. Interesują ją interdyscyplinarne studia nad kulturą współczesną oraz problematyka tożsamości kulturowej. Zajmuje się również autoetnografią. Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych. Ze studentami realizuje między innymi zajęcia z estetyki, teorii kultury i antropologii codzienności. Opracowała także autorskie warsztaty z haftu ludowego. Zainteresowania pozanaukowe: ogrodnictwo, wypiekanie chleba, tworzenie rękodzieła, pływanie wpław i pod żaglami.

Wybrane publikacje:

Historie wydobyte z cienia. Doświadczenie własnego życia w autobiograficznych relacjach starszych kobiet, Universitas, Kraków: 2012.

Metody jakościowe a badanie historii życia kobiet w ramach women’s studies, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Nr 4, 2010, s. 37-56.

Autoetnografia – metoda dla odważnych?, [w:] Katarzyna Citko, Marzanna Morozewicz (red.), Autobiografizm w kulturze współczesnej, „Trans Humana”, Białystok: 2012, s. 109-121.

Pragnienie bycia obdarzonym spojrzeniem, [w:] Wojciech J. Burszta, Andrzej Kisielewski (red.), Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, s. 187-198.

K-pop i kreatywne konsumowanie kultury popularnej, „Przegląd Kulturoznawczy”, Nr 1 (23), 2015, s. 15-26.

 

 

 

 

 

Jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej jako literaturoznawczyni ze specjalizacją w zakresie historii literatury i kultury Młodej Polski i Dwudziestolecia. Jej prace naukowe dotyczą między innymi wielogłosowego dialogu z romantyzmem, jaki prowadzili pisarze, krytycy i teoretycy kultury I połowy XX w. Główne jej badania skupiają się na rekonstrukcji dwudziestowiecznej świadomości literackiej i kulturowej, uformowanej przez tradycję romantyczną. Oddzielny temat badawczy to zagadnienie tożsamości na styku kultur; pogranicze, kresy. Jest autorką trzech książek: "Spór z tradycją romantyczną" (1993), "Śladami tradycji. Szkice o pisarzach Młodej Polski i Dwudziestolecia" (2004), "Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego" (2006), redaktorką i współredaktorką książek: "Kultura międzywojennego Wilna" (1994), "Wilno i Kresy Północno – Wschodnie. Literatura" (1996).

A Kisielewska002aProfesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik i kierownik Zakładu Wiedzy o Kulturze na Wydziale Filologicznym. Jest filmoznawczynią i medioznawczynią, prowadzi badania z zakresu kultury audiowizualnej, teorii telewizji, komunikacji kulturowej, antropologii kultury. Szczególnie interesuje ją semiotyka przekazów medialnych, zwłaszcza seriali telewizyjnych. Autorka książek: "Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności" (2009), "Film w twórczości Andrzeja Struga" (1998), około 40 artykułów naukowych, redaktorka 5 książek zbiorowych, np.: "Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze" (2004), "Bohater, idol, osobowość medialna" (2004), "Filmowe czytanie kultury" (2007). Od 2009 roku pełni funkcję wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego a także wiceprezes Oddziału Białostockiego. Wolne chwile spędza w kinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk sztuki i kulturoznawca. Zajmuje się historią i teorią sztuki XX i XXI wieku oraz teorią kultury współczesnej. Szczególnie interesuje się sztuką awangardy I połowy XX wieku, reklamą i zjawiskiem prymitywizmu w sztuce i kulturze nowoczesnej. Jest autorem książek: "Karny" (1995), "Sztuka i reklama. Relacje między sztuką a kulturą" (1999), "Prymitywizm w sztuce awangardy I połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności" (2011). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wolne chwile spędza na rowerze.

Naukowo interesuje się zależnościami i wzajemnymi wpływami ekonomii i kultury. Przygląda się i analizuje przemysły kulturowe, popkulturę i nieodmiennie od lat procesy społeczne w małych grupach. Z pasją przygląda się ludziom i ich wytworom kulturowym, stąd szereg publikacji obejmujących zakres od przestrzeni cmentarza, komunikację w małych firmach aż po społeczny wydźwięk sklepów z akcesoriami erotycznymi. Prywatnie mama dwóch fantastycznych synów, którzy codziennie uczą ją, że to, co wydaje się oczywiste, może wcale takie nie być.

Wybrane publikacje:

Komunikacja w mikrofirmach, w: Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna, red. M. Biedroń, M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2012.

Firma jako element (auto)biografii. Co przedsiębiorcy mówią sami o sobie?, w: Autobiografizm w kulturze, red. K. Citko, M. Morozewicz, Białystok 2012.

Co sprzedają sklepy z akcesoriami erotycznymi. Kulturowa analiza sex shopów, w: Miłość sprzedajna, red. B. Płonka-Syroka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014.

O przestrzeniach cmentarnych, czyli co nam mówią katolicko-prawosławne nekropolie, w: Na stykach kultur i mediów. Miedzy prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, red. A. Kisielewska, UwB, Białystok 2014.

dr MKR

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Wiedzy o Kulturze Wydziału Filologicznego. Jest absolwentką Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich Instytutu Badań Literackich PAN. Kulturoznawca, teatrolog, filolog. Interesuje się performatywnością w kulturze, antropologią teatru i współczesnym teatrem polskim. Jest autorką artykułów naukowych poświęconych literaturze romantycznej, widowiskom kulturowym i teatralnym. Prowadzi badania dotyczące nowych zjawisk w teatrze polskim, takich jak współczesny skandal teatralny, teatr „bieżącej interwencji”, eksperymenty inscenizacyjne z dramatem romantycznym.

Członkini Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy, A.I.C.T. Association Internationale des Critiques de Theatre.

Jest wielką fanką współczesnego teatru polskiego. Prywatnie interesuje się podróżami, zwłaszcza tymi, które pozwalają dotknąć odległych, egzotycznych kultur.

Wybrane publikacje:

Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, red. M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz, Białystok 2009.

Spektakle zmysłów, red. M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz,  Warszawa 2010.

 

 

W latach 1984-1989 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1998 roku obroniła doktorat, a w roku 2007 habilitację na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2000 roku studiowała arteterapię w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Obecnie pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

www.mamo.art.pl

raube1Zajmuje się pograniczem filozofii i kultury. W szczególności interesuje go wzajemne przenikanie się idei filozoficznych i rzeczywistości kulturowej, zarówno w kontekście współczesności, jak i w wymiarze historyczno-kulturowych przemian dziejów ludzkich. Zainteresowany jest także oddziaływaniem zmian technologicznych i gospodarczych na sieć relacji kulturowych, również z racji podwójnego wykształcenia: ekonomicznego i filozoficznego. Zainteresowania pozanaukowe to literatura i muzyka etniczna.

Wybrane publikacje:

Deus explicatus. Stworzenie i Bóg w myśli Ralpha Cudwortha, Białystok 2000.

Metafizyka i etyka Samuela Clarke’a, Białystok 2010.

 

 

 

 

dr SiwakKulturoznawca, medioznawca, muzyk. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Autor książki "Estetyka rocka" (1993) oraz tekstów o współczesnej kulturze popularnej, kulturze nowych technologii i współczesnych mediach audialnych.

Jego zainteresowania to analiza nowych mediów w kontekście przemian współczesnej kultury, sztuki i edukacji oraz badania kultury popularnej i nowych cyfrowych technologii.

Prowadzi zajęcia na kierunkach kulturoznawstwo i pedagogika z zakresu najnowszych technologii informacyjnych, nowych mediów, wiedzy o kulturze, edytorstwa, muzyki w reklamie, sztuki nowych mediów oraz seminaria licencjackie i magisterskie, a także zajęcia w języku angielskim w ramach programu Socrates-Erasmus dotyczące teorii i praktyki nowych mediów. Zajęcia realizuje metodą blended-learning, wykorzystując własną platformę e-learningową. Jest certyfikowanym metodykiem e-learningu i autorem kursów. Od kilkunastu lat uczestniczy w międzynarodowych projektach artystycznych i edukacyjnych realizowanych online.

Jego pasja to gra na różnych instrumentach strunowych (banjo, gitara rezofoniczna dobro, mandolina, ukulele) i instrumentach elektronicznych oraz praca w domowym studiu nagraniowym.

Wybrane publikacje:

Dźwięk w kulturze audiowizualnej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, [w:] Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, Trans Humana, Białystok 1997, s. 79-103.

Hipertekstualna podróż po wirtualnych światach, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, seria „Kultura i przyszłość”, red. A. Gwóźdź i S. Krzemień-Ojak, Trans Humana, Białystok 1998, s. 143-161.

Muzyka etniczna w globalnej kulturze - wędrówka tożsamości? [w:] Region - Tożsamość - Edukacja, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 2005.

Kultura 2.0 jako przestrzeń współczesnej młodzieży, [w:] Bajkowski T., Sawicki K. (red.), Młodzież – kultura – tożsamość, Trans Humana, Białystok 2012, s. 249-274.

Cyfrowe posiadanie, pobieranie i udostępnianie oraz bogowie cyfrowych światów, [w:] Burszta W.J., Kisielewski A. (red.), Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, s. 253-274.

Pracownik Instytutu Filologii Polskiej UwB, wykładowca kulturoznawstwa. Interesuje się dziejami polszczyzny kresowej, językiem internetu (zwłaszcza internetowe wypowiedzi i działania na przykładzie polskich portali plotkarskich oraz blog jako środek autopromocji w komunikacji masowej), kiczem w języku mediów, estetyką kampu, children studies, autopromocją i autoprezentacją w kulturze, doświadczeniem glamour. Współpracuje z: Towarzystwem Kultury Języka Polskiego (UwB), Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Białymstoku oraz Polską Macierzą Szkolną na Białorusi. Wolny czas spędza z rodziną.

Dydaktyka: historia języka polskiego, kultura języka polskiego, język w mediach, komunikacja językową, praktyczna stylistyka języka polskiego, teorie komunikacji społecznej.

Wybrane publikacje:

Sybir w słownikach języka polskiego oraz w świadomości współczesnych Polaków, [w:] Sybir - wysiedlenia - losy - świadectwa, pod red. J. Ławskiego, S. Trzeciakowskiej, Ł. Zabielskiego, Białystok 2013, s. 59-69.

„Nie jestem żadną dziwką. Nie stoję na ulicy jak tirówki, nie pracuję w burdelu jak prostytutki. Ja po prostu studiuję i w nietypowy sposób zarabiam na życie, na książki, na mieszkanie, na czesne” – miłość sprzedajna/miłość na sprzedaż w polskich portalach plotkarskich (z perspektywy językoznawcy diachronisty), [w:] Miłość sprzedajna. Antropologia miłości, pod red. B. Płonki-Syroki, K. Marchel, A. Syroki, Wrocław 2013, t. 6, s. 471-493.

Obraz dziecka w mediach publicznych. Charakterystyka semantyczna, [w:] Children Studies jako perspektywa interpretacyjna. Studia i Szkice, pod red. J. Sztachelskiej, K. Szymborskiej, Białystok  2014, s. 173-195.

O języku miłości czarownej. Przypadek Angeliny Jolie i Brada Pitta, [w:] Miłość czarowna. Antropologia miłości, pod red. B. Płonki-Syroki, K. Marchel, A. Syroki, Wrocław 2015, t. 7, s. 245-266.

Pokolenie glamour – najnowszy „produkt” medialny, [w:] (Nowe) Media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, pod red. M. Karwatowskiej i B. Jarosz, Lublin 2015, s. 37-51.

Autopromocja polityków. Językowe i pozajęzykowe mechanizmy na wybranych przykładach, [w:] Odkrywanie słowa. Historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2015.

mgr WierelAbsolwentka Filologii Polskiej UwB, specjalność: Wiedza o kultrze, pedagogiczna oraz absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Badań Literackich PAN. Zawodowo interesuje się: relacjami kultura-literatura-film, kulturą oralną i kulturą pisma, współczesnymi prądami w kulturze, szczególnie nową humanistyką, ekokrytyką, posthumanizmem, postsekularyzmem, nowym materializmem, Things Studies, Animals Studies, motywem Księgi w kulturze, kulturą postapokaliptyczną i motywem katastrofy w kulturze. Prywatnie: żona i mama, niania, kucharka, sprzątaczka, podróżniczka, rowerzystka i tancerka, obrończyni mniejszości, miłośniczka czekolady, muzyki i radia.

Dydaktyka: Antropologia kultury (ćwiczenia), Wiedza o Kulturze (ćwiczenia), Słowo w kulturze (ćwiczenia) Filozofia kultury (ćwiczenia), Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze (ćwiczenia), Metodologia badań kulturoznawczych (ćwiczenia), Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa (ćwiczenia), Teoria kultury (ćwiczenia), Zagadnienia kultury zjednoczonej Europy, Życie kulturalne, konwersatoria dotyczące nowej humanistyki, posthumanizmu i postapokaliptyki.

Działalność organizacyjna i badawcza: udział w pracach Białostockiej Wszechnicy Kulturoznawczej, działającej w ramach Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członkini Komisji ds. Promocji UwB, opiekun Koła Kulturoznawców kulSTRUKtura, praca nad powołaniem kulturoznawstwa jako odrębnego kierunku studiów na UwB; współautorka planu studiów kulturoznawstwa.

Wybrane publikacje:

Czym jest „kyś”?, (w:) Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. . Edited by Zdzisław Wąsik, Alternate Life-Worlds in Literary Fiction, red. naukowa: E. Kębłowska-Ławniczak, Z. Wąsik, T. Bruś (eds.), Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław.

Topos księgi w świecie postludzkim, (w:) Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna redakcja naukowa: A. Mica, P. Łuczenko, Wydawnictwo Orbis Exterior, Pszczółki 2011.

Niepisany śpiewnik Bożych ogrodników jako fantazmat „wtórnej oralności" w „Roku potopu” Margaret Atwood, (w:) Metodologiczny aspekt antropologii literatury.

Prowincja i centrum w przestrzeni kultury. „Mapa i i terytorium" Michela Houellebecqa, (w:) Na stykach mediów i kultur. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, pod red. A. Kisielewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

Nie tylko ludzkie pragnienia - refleksje na temat kompleksu omnipotencji (w:) Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, pod red. W. J. Burszty i A. Kisielewskiego, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2015.

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – specjalność komunikacja kulturowa. Pracownik Zakładu Wiedzy o Kulturze Wydziału Filologicznego UwB, gdzie prowadzi zajęcia z kultury audiowizualnej, komunikacji kulturowej i medialnej. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów komunikacji zapośredniczonej, zjawiska resentymentu, jak i antropologii rzeczy, ekofilozofii i filozofii kultury. Należy do nieformalnej społeczności miłośników wideoklipów oraz aktywnie uczestniczy w kulturze DIY (Zrób to sam), zajmując się w wolnych chwilach rzemiosłem artystycznym.

Wybrane publikacje:

Mentor-Prosument-Przyjaciel. Komunikacja instruktażowa w dobie nowych mediów, w: Europejskie Mosty. Kultura - Technika – Komunikacja, pod red. Ewy Borkowskiej, Agaty Pogorzelskiej-Kliks, Beaty Wojewody, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2015.

Upcycling. Od współodczuwania do biznesu, w: Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej, pod red. Andrzeja Kisielewskiego, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2015.

Si(l)ni mężczyźni? Aktualność stereotypu kobiety jako ofiary przemocy stosowanej przez mężczyzn [w:] Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze, pod red. Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

Kynisnet – pęknięcia w sieci, czyli przestrzenie aktywowania postaw cynicznych przez użytkowników Internetu, [w:] Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, pod red. Alicji Kisielewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

Bling-bling w kulturze czarnego hip-hopu. Niewolnictwo czy wyzwolenie poprzez glamour? (w druku)

Re-sentymenty wobec PRL-u. Niezależna twórczość filmowa Studia Video Kontakt w Paryżu (w druku)

mgr WojtkiewiczAbsolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, gdzie studiowała na Wydziale Aktorskim. Na UwB Prowadzi zajęcia z wiedzy o teatrze, sztuki słowa i terapii przez dramę a także warsztaty zachowań komunikacyjnych. Prowadzi Studenckie Koło Teatralne „Stukot” jako reżyser. Zrealizowała ze studentami spektakle, m.in. dramaty S. Becketta, T. Różewicza, S. Mrożka, I. Villqista, "Monologi waginy" według prozy Eve Ensler, "Dzień kobiet według dramatu" J. Owsianko, "Mury zamiast mostów" oparte na wybranych fragmentach polskiej dramaturgii współczesnej. Zakochana w teatrze i zafascynowana mocą sprawczą słowa wprowadza studentów w obszary pogłębionej interpretacji i artystycznej kreacji.

Jej sposobem na przetrwanie jest aranżacja codzienności i poszukiwanie własnej kreatywności w zmaganiu się z otoczeniem. Ma to swój wyraz w umiłowaniu porcelany i próbach estetycznego dekorowania stołu a także projektowaniu ogrodu i osobistym zaangażowaniu w realizację tych pomysłów. Przedmioty doświadczone znakami czasu są jej szczególnie miłe, więc najchętniej w swoim otoczeniu gromadzi nie tyle antyki co starocie. Uważa, że emanuje z nich energia poprzednich właścicieli potocznie zwana klimatem. Lubi, kiedy dom przypomina nieco teatralne dekoracje, a uczestniczenie w widowisku teatralnym jest jej ulubionym sposobem na odbudowanie energii. Nie wyobraża sobie funkcjonowania bez dyskusyjno-garmażeryjnych spotkań kobiecych. Posiada trójkę pełnoletnich dzieci i psa.

Mariola Wojtkiewicz należy do Stowarzyszenia Schola Humana i razem z innymi jego członkami bierze udział w organizowaniu konkursów recytatorskich, wieczorów poetyckich i warsztatów teatralnych dla licealistów. Współpracuje także z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", prowadząc zajęcia dla studentów z Białorusi oraz uczestniczy w szkoleniach i kursach metodycznych organizowanych przez "Wspólnotę" dla nauczycieli z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy.