AKTUALNE WYDARZENIA

4plakatOWoMBialystok 001

 

Rozkład dnia będzie wyglądał następująco:

11:30 – 12:00 – Przybycie uczestników na Wydział Filologiczny s. 47

12:00 – 12:15 – Uroczyste przywitanie uczestników przez Panią prof. Alicję Kisielewską. Otwarcie komisyjne koperty z testem.

12:15 - 13:15 - test s. 47

13:15 – 14:00 - catering s. 48

14:00 – 14:45- wykład prof. Katarzyny Citko

15:00 – 15:30 – Ogłoszenie wyników testu. Uroczyste wręczenie nagród.

 

 


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników MIKiS


0192805701590

Glamour – magia czy mistyfikacja?
Dawny urok w nowym wymiarze

Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, Anetta B. Strawińska (red.)

Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z naszej perspektywy – istotnego, aktualnego i wymagającego klasyfikacji zjawiska z zakresu współczesnej kultury. Termin glamour jest niejednoznaczny znaczeniowo. Virginia Postrel – amerykańska pisarka i dziennikarka, niekwestionowany autorytet w zakresie glamour – określa go mianem „tajemniczy”. (…) Maria Poprzecka, polska historyczka sztuki, termin glamour traktuje jako „niejasny” , ale przywołujący korowód takich obrazów jak: kaskada loków i sięgające nagich ramion rękawiczki Rity Hayworth, magnetyzujące spojrzenie Grety Garbo, satynowe suknie opinające ciało Ginger Rogers. Modelki prezentujące new look Diora, lodowate blondynki z filmów Hitchcocka. (…) Obecnie glamour utożsamiany jest najczęściej z kiczem, tandetą, podróbką, „przerysowaniem w złym stylu”, bezguściem czy sztucznością z sensie metaforycznym i dosłownym.

Do nabycia w Wydawnictwie UwB

 

 

 • DEUS EXPLICATUS
 • TWÓRCZY ODBIÓR SZTUKI
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • NOWE MEDIA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W XX WIEKU
 • ESTETYKA PRAGNIEŃ
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • ESTETYKA ROCKA
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • STRATEGIE TWÓRCZE W DZIAŁANIU
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • REGION TOŻSAMOŚĆ EDUKACJA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • MŁODZIEŻ KULTURA TOŻSAMOŚĆ
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • DESIGN
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • WSPÓŁCZESNE PROBLEMY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
 • PAREZJA
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • KINO FILM PSYCHOLOGIA
 • TRANSDYCYPLINARNE STUDIA O KULTURZE (I) EDUKACJI
 • POGRANICZE