AKTUALNE WYDARZENIA

GALERIA NOWE SKRZYDŁO. WYSTAWA FOTOGRAFII ZNAKI REALNOŚCI

Andrzej Kisielewski

Wystawa jest prezentacją fotografii powstałych podczas dokumentowania wiosną 2018 roku pozostałości kultur indiańskich w Stanach Zjednoczonych – w rejonie nazywanym Four Corners obejmującym stany Nowy Meksyk, Colorado i Arizona. Są one świadectwem
podróży śladami Aby’ego Warburga, historyka sztuki, uważanego za prekursora współczesnej nauki o obrazie pojmowanej jako Kulturwissenschaft, jak również pioniera badań interdyscyplinarnych. Fotografie przedstawiają świadectwa dwóch opozycyjnych wobec siebie realności. Jedną tworzyły kultury indiańskie, których wyznacznikami są ruiny budowli wznoszonych w skalnych szczelinach olbrzymich kanionów i na płaskich jak stoły szczytach
gór, nazywanych mesas, a także ryty naskalne; można je postrzegać jako świadectwa trwania kulturowego od co najmniej trzydziestu tysięcy lat. Drugą realność tworzy nowoczesna cywilizacja techniczna, której wymownym wyznacznikiem jest historyczna Route 66 –
legendarna szosa łącząca część wschodnią Stanów Zjednoczonych z jej częścią zachodnią –
z przydrożnymi motelami, barami, stacjami benzynowymi, reklamami i wrakami samochodów.

Otwarcie wystawy: czwartek, 6 grudnia, godzina 17.00.
Po otwarciu odbędzie się wykład autora wystawy – w sali C02 (na parterze) o godzinie 17.30 – zatytułowany: Aby Warburg, historia sztuki i świat Indian Pueblo.

Andrzej Kisielewski – historyk sztuki, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik
Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki UwB.

 

spr1


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników MIKiS


0192805701590

Glamour – magia czy mistyfikacja?
Dawny urok w nowym wymiarze

Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, Anetta B. Strawińska (red.)

Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z naszej perspektywy – istotnego, aktualnego i wymagającego klasyfikacji zjawiska z zakresu współczesnej kultury. Termin glamour jest niejednoznaczny znaczeniowo. Virginia Postrel – amerykańska pisarka i dziennikarka, niekwestionowany autorytet w zakresie glamour – określa go mianem „tajemniczy”. (…) Maria Poprzecka, polska historyczka sztuki, termin glamour traktuje jako „niejasny” , ale przywołujący korowód takich obrazów jak: kaskada loków i sięgające nagich ramion rękawiczki Rity Hayworth, magnetyzujące spojrzenie Grety Garbo, satynowe suknie opinające ciało Ginger Rogers. Modelki prezentujące new look Diora, lodowate blondynki z filmów Hitchcocka. (…) Obecnie glamour utożsamiany jest najczęściej z kiczem, tandetą, podróbką, „przerysowaniem w złym stylu”, bezguściem czy sztucznością z sensie metaforycznym i dosłownym.

Do nabycia w Wydawnictwie UwB

 

 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH