AKTUALNE WYDARZENIA

 

PROWADZĄCY

NAZWA PRZEDMIOTU

KOD PRZEDMIOTU

PLANOWANA DATA EGZAMINU

nr sali

UWAGI

I rok I stopnia

 

prof. Raube Sławomir

Wstęp do filozofii

0400-KS1-1WDF

7.02.2019 g. 11:00, czw.

158

 

prof. Kisielewski Andrzej

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

0400-KS1-1APK

11.02.2019, g. 10.00, pon.

WPiP

 

dr Krzysztof Korotkich

Mitologie europejskie

0400-KS1-1MEU

6.02.2019, g. 9:00, śr.

158

egzamin ustny

dr hab. Czerwiński Grzegorz

Literatura i kultura krajów sąsiedzkich

0400-KS1-1LKS

5.02.2019, g. 9.00, wt.

67

 

II rok I stopnia

 

dr Kępa Ewa

Metodologia badań kulturoznawczych

0400-KS1-2MET

5.02.2019, g. 9:00, wt.

WPiP s. C.2.2

 

prof. Kisielewska Alicja

Komunikacja kulturowa

0400-KS1-2KKL

4.02.2019, g. 9.00, pon.

158

 

dr Kostaszuk-Romanowska Monika

Teoria kultury

0400-KS1-2TKL

6.02.2019, g. 10.00, śr.

151

 

prof. Kisielewska Alicja

Telewizja w kulturze

0400-KS1-2TWK

7.02.2019, g. 12.30, czw.

158

 

dr Kondej Andrzej

Teoria i historia public relations

0400-KS1-2THP

8.02.2019, g. 12.00, pt.

151

 

III rok I stopnia

 

dr Kępa Ewa

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie

0400-KS1-3POK

5.02.2019, g.11.00, wt.

WPiP s. C.2.2

 

dr Siwak Wojciech

Sztuka nowych mediów

0400-KS1-3SNM

5.02.2019, g. 9.00 - wpis I termin

WPiP

egz. w formie pracy egzaminacyjnej online do 4.02.2019

dr Konikowska-Kuczyńska Justyna

Prawo prasowe i autorskie

0400-KS1-3PPA

6.02.2019, g. 13:00, śr.

152

 

I rok II stopnia

 

mgr Żylińska Julia

Język angielski

0400-KS2-1LEKA

7.02.2019 g. 9:00, czw.

151

egzamin ustny

dr Kvantaliani Gocha

Język rosyjski

0400-KS2-1LEKR

12.02.2019, g. 11:00, wt.

151

egzamin ustny

prof. Raube Sławomir

Filozofia kultury

0400-KS2-1FLK

6.02.2019, g. 14:30, śr.

158

 

dr Kępa Ewa

Metody badań kulturoznawczych

0400-KS2-1MBK

5.02.2019, g. 10.00, wt.

WPiP s. C.2.2

 

prof. Misiejuk Dorota

Komunikacja społeczna

0400-KS2-1KSP

4.02.2019, g. 9:00, pon.

151

spec. KwMC

prof. Citko Katarzyna

Historia filmu polskiego

0400-KS2-1HPO

4.02.2019, g. 9:00, pon.

152

spec. F-M

II rok II stopnia

 

prof. Kisielewski Andrzej

Antropologia kultury

0400-KS2-2ANK

4.02.2019 g. 10.00, pon.

WPiP

 

mgr Rogala Maja

Film i fotografia w mediach cyfrowych

0400-KS2-2FFC

6.02.2019, g. 13.00, śr.

158

 

prof. Arcimowicz Krzysztof

Teoria telewizji

0400-KS2-2TET

5.02.2019, g. 10.00, wt.

WPiP s.1.23.

egzamin ustny


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników MIKiS


0192805701590

Glamour – magia czy mistyfikacja?
Dawny urok w nowym wymiarze

Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, Anetta B. Strawińska (red.)

Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z naszej perspektywy – istotnego, aktualnego i wymagającego klasyfikacji zjawiska z zakresu współczesnej kultury. Termin glamour jest niejednoznaczny znaczeniowo. Virginia Postrel – amerykańska pisarka i dziennikarka, niekwestionowany autorytet w zakresie glamour – określa go mianem „tajemniczy”. (…) Maria Poprzecka, polska historyczka sztuki, termin glamour traktuje jako „niejasny” , ale przywołujący korowód takich obrazów jak: kaskada loków i sięgające nagich ramion rękawiczki Rity Hayworth, magnetyzujące spojrzenie Grety Garbo, satynowe suknie opinające ciało Ginger Rogers. Modelki prezentujące new look Diora, lodowate blondynki z filmów Hitchcocka. (…) Obecnie glamour utożsamiany jest najczęściej z kiczem, tandetą, podróbką, „przerysowaniem w złym stylu”, bezguściem czy sztucznością z sensie metaforycznym i dosłownym.

Do nabycia w Wydawnictwie UwB

 

 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH