Prof. A. Kisielewska – 18.06.2018 r. godz. 10.30-12.00, 26.06.2018 r. godz. 17.00-18.30

Prof. S. Raube –18.06.2018 r., 25.06.2018 r. godz. 16.45

Dr K. Wierel - 21.06. 2018 r. godz. 13.00-14.30, 27.06.2018 r. godz. 9.30-11.00

Mgr M. Rogala – 18.06.2018 r. godz. 10.15 – 13.15

Mgr K. Więch -22.06.2018 r. godz. 11.30-13.00

Prof. I. Matus - 26.06.2018 r. godz. 8.00-9.30 ul. Liniarskiego 1

Dr W. Siwak - 21.06.2018 godz. 8.30 – 10.00,  26.06.2018 godz. 8.30 – 10.00, ZAKŁAD KULTUROZNAWSTWA,  C 1.23 WPIP


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB