Uwaga studenci II roku II stopnia kulturoznawstwa

W związku ze spotkaniem Rady Instytutu z Panią Prorektor zajęcia interpretacja tekstów kultury z dr M. Kostaszuk-Romanowską o godz. 11.30 w dniu dzisiejszym są odwołane.

Uwaga studenci II roku I stopnia kulturoznawstwa

W związku ze spotkaniem Rady Instytutu z Panią Prorektor wykład z teorii kultury z dr M. Kostaszuk-Romanowską o godz. 13:15 w dniu dzisiejszym jest odwołany.
UWAGA! Ćwiczenia z teorii kultury odbędą się normalnie – o godz. 15:00.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB