Dnia 20.05.2019r. (poniedziałek) odbędzie się całodniowy objazd naukowy z prof. Ireną Matus.

Trasa obejmuje: Białystok – Ryboły – Haćki - Bielsk Podlaski – Studziwody – Orla - Św. Góra Grabarka.

W Bielsku Podlaskim planowany jest obiad (14zł za drugie danie – finansowanie we własnym zakresie).

Planowany wyjazd godz. 9.20 – obecność wszystkich studentów II roku I stopnia jest obowiązkowa! Każdy powinien również posiadać ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB