PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU KOD PRZEDMIOTU PLANOWANA DATA EGZAMINU nr sali UWAGI
I rok I stopnia
prof. Andrzej Kisielewski
Historia sztuki
0400-KS1-1HSZ
17.06.19, g. 10.00
WPiP
część pisemna
19.06.19 g.10.00 część ustna
prof. Irena Matus Historia kultury 0400-KS1-1HKL 18.06.19, g. 10.00 158  
prof. Krzysztof Arcimowicz
Podstawy antropologii mediów 0400-KS1-1PAM 25.06.2019, g. 10-11 C.2.3 PiP  
Antropologia kultury w badaniach marketingowych 0400-KS1-1AKM 25.06.19 g. 11.00-13.00 1.23 Z/O zaliczenie ustne
prof. Andrzej Kisielewski Teoria i historia reklamy 0400-KS1-1THR 19.06.19, g. 11.30 WPiP  
prof. Urszula Gołaszewska-Kaczan Podstawy marketingu 0400-KS1-1PMA 17.06.19, g. 16:30 47 Z/O (II termin)
II rok I stopnia
mgr Julia Żylińska
Język obcy - język angielski
0400-KS1-2LAKA
24.06.2019 09:00 158 część pisemna
26.06.2019 09.00 151 część ustna
mgr Anna Kulik Język obcy - język rosyjski (1 os.) 0400-KS1-2LEKR 21.06.2019 12.00 151 część ustna i pisemna
prof. Alicja Kisielewska Kultura audiowizualna 0400-KS1-2KAD 21.06.2019 09:00 158  
dr Wojciech Siwak Komunikacja medialna 0400-KS1-2KME 18.06.2019 10.00 C 2.17 PiP TEST (60 min.)
prof. Krzysztof Arcimowicz Media w Polsce 0400-KS1-2MWP 25.06.2019, g. 9-10 C 2.3 PiP  
dr Karolina Wierel Słowo w kulturze 0400-KS1-2SKL 11.06.2019 g. 8:15 158 TEST
III rok I stopnia
           
I rok II stopnia
prof. Andrzej Kisielewski Teoria sztuki 0400-KS2-1TST 17.06.2019 g. 11.00 WPiP  
mgr Karol Więch Filozofia nowych mediów 0400-KS2-1FNM 25.06.2019 g. 12.00 158  
prof. Ewa Katarzyna Citko Historia filmu powszechnego 0400-KS2-1HFP 24.06.2019 g. 10.00 151  
II rok II stopnia
dr Wojciech Siwak Multimedia w kulturze 0400-KS2-2MUK projekt zaliczeniowy

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie