SZANOWNI STUDENCI!!!
Przypominam, że po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie stypendium (socjalnego, rektora, dla niepełnosprawnych oraz zapomogi) NALEŻY wydrukować wniosek i dostarczyć go wraz z załącznikami do dziekanatu.
Termin składania wniosków w systemie USOSWeb: 7 listopada 2019 r. (czwartek).
Termin składania papierowej wersji do dziekanatu: 8 listopada 2019 r. (piątek).

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie