Lp.

Prowadzący

Przedmiot
i forma zajęć
(ćwiczenia, wykład, itp.).

Termin zgodnie z rozkładem zajęć

Możliwość prowadzenia zajęć w systemie zdalnym

(Wstawić TAK/NIE)

Uwagi

1.

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Seminarium mgr. II rok II stopnia

22.04 Śr 13.45-15.15

TAK

 

2.

mgr Maja Rogala

Historia kultury

16.03 Cz 10:15-11:45
16.03 Cz 12:00-13:30

23.04 Cz 10:15-11:45
23.04 Cz 12:00-13:30

TAK

Termin:  16.03.2020  , 18.03. 2020

2.

mgr Maja Rogala

Konwersatorium Mistrzowie Kina

23.04 Cz 8:30-10:00

TAK

Termin 13.03. 2020

17.03.2020, 19.03. 2020

3.

dr Maciej Białous

Metody badań terenowych i rynku kultury

15.04 Śr 10:15-11:45

15.04 Śr 12:00-13:30

24.04 Pt 10:15-11:45

24.04 Pt 12:00-13:30

TAK

Platforma Blackboard

4.

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Media w Polsce (wykład)

22.04 Śr 8:30-10:00

24.04 Pt 10:15-11:45

TAK

 

4.

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Antropologia płci (ćwiczenia)

22.04 Śr 10:15-11:45

22.04 Śr 12:00-13:30 

TAK

 

4.

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Postawy antropologii mediów (wykład)

23.04 Cz 13:45-15:15

TAK

 

4.

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Postawy antropologii mediów (ćwiczenia)

16.04 Pt 13:45-15:15

24.04 Pt 13:45-15:15

TAK

 

4.

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Antropologia kultury

w badaniach marketingowych (wykład)

24.04 Pt 15:30-17:00

TAK

 

5.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

15.04 Śr 8.30-10.00

24.04 Pt 8.30-10.00

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

5.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

15.04 Śr 10.15-11.45

24.04 Pt 10.15-11.45

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

5.

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

15.04 Śr 12.00-13.30

24.04 Pt 12.00-13.30

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, prezentacje, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

5.

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

22.04 Śr 17.10-18.40

TAK

Platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, wideo/audiokonferencja Blackboard Collaborate

6.

dr Nina Raczkiewicz

Gwary Podlasia, ćwiczenia

16.03 Cz 12:00-13:30

23.04 Cz 12:00-13:30

TAK

Kontakt ze studentami poprzez USOSmail

7.

dr Karolina Wierel

Słowo w kulturze

22.04 Śr 10:15-11:45

22.04 Śr 12:00-13:30

TAK

 

8.

mgr Anna Kulik

Lektorat języka rosyjskiego

16.04 Cz 17:00-18:30

23.04 Cz 17:00-18:30

TAK

USOSmail

Skype

9.

dr n. hum. Gocha Kvantaliani

Język obcy – rosyjski (0400-KS1-2LEKR), lektorat

28.04 Wt 15:30-17:00

TAK

 

10.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki – wykład

15.04 Śr 12:00-13:30

24.04 Pt 12:00-13:30

TAK

 

10.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki - ćwiczenia

15.04 Śr 8:30-10:00

15.04 Śr 10:15-11:45

24.04 Pt 8:30-10:00

24.04 Pt 10:15-11:45

TAK

 

10.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia i teoria reklamy

15.04 Śr 13:45-15:15

24.04 Pt 13:45-15:15

TAK

 

11.

mgr Karol Więch

Kultura audiowizualna (ćwiczenia)

22.04 Śr 10:15-11:45

22.04 Śr 12:00-13:30

TAK

 

11.

mgr Karol Więch

Filozofia nowych mediów (konwersatorium)

22.04 Śr 13:45-15:15

TAK

 

12.

dr Barbara Olech

Życie kulturalne - ćwiczenia

16.04 Cz 10:15-11:45

16.04 Cz 12:00-13:30

23.04 Cz 10:15-11:45

23.04 Cz 12:00-13:30

TAK

 

13.

Marcin Milczunas

Wychowanie Fizyczne

nie

NIE

Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu studenci  otrzymają na  maila.

14.

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,

430-KS2-1SWJ, ćwiczenia, gr 1

16.04 Cz 8:30-10:00

23.04 Cz 8:30-10:00

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

14.

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,

430-KS2-1SWJ, ćwiczenia, gr 2

16.04 Cz 10.15-11.45

23.04 Cz 10.15-11.45

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

15.

dr Tomasz Adamski

Photography workshop

22.04 Śr 13:45 -15:15

TAK

Usos email/ blackboard

 

15.

dr Tomasz Adamski

Seminarium licencjackie

15.04 Śr 10:15-11:45

 24.04 Pt 10:15-11:45

TAK

USOS email

15.

dr Tomasz Adamski

Warsztaty filmowe

15.04 Śr 8:30-10:00

24.04 Pt 8:30-10:00

TAK

USOS email/blackboard


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie