Zachęcamy do zapoznania się z Decyzją Dyrektor Instytutu Studiów Kulturowych z dnia 26.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia terminów organizacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na kierunku kulturoznawstwo oraz w sprawie zajęć dydaktycznych i formy weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia.

DECYZJA DO POBRANIA

Wniosek i oświadczenie w sprawie zaliczenia/agzaminu kończącego zajęcia w formie ustnej dostępne są w seksji DLA STUDENTA / DZIEKANAT lub DOKUMENTY


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie