REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Erasmus grafika

Szanowni Studenci kulturoznawstwa!

Informuję, że istnieje możliwość wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+. Praktyki mogą być zaliczeniem obowiązkowych praktyk jakie student kulturoznawstwa musi zrealizować w trakcie studiów.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

- pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy mogą być realizowane zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. Przy czym wyjazdy realizowane w trakcie roku akademickiego wiążą się z koniecznością uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów. Zasadą są praktyki trwające do 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy należy uzyskać zgodę Uczelnianego Koordynatora;

- udział w programie jest możliwy również w przypadku absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów. Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się na wyjazd przed obroną;

- praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm);

- instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów.

- stypendium na wyjazd wynosi 400, 500 lub 600 € miesięcznie w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów znajdują się w pliku 'zasady finansowe';

 aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM), ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 808 (VIII piętro). Do zgłoszenia wystarczy skan LA, jednak formularz zgłoszeniowy musi być oryginalny. Instrukcje wypełniania LA znajdują się na stronach 6-9 dokumentu. Odnośniki oraz informacje o tym, gdzie odnaleźć kody dziedzin, sektory itp. znajdują się na stronie 10. W razie kłopotów lub pytań dotyczących uzupełnienia dokumentu należy kontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej (DWM),e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 85 745 7089

- kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego (lista i kontakt w zakładce " Erasmus+") w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DWM.

Studenci, których praktyka będzie odbywała się w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim lub niderlandzkim będą musieli przed wyjazdem i po powrocie wypełnić test językowy on-line. Chętne osoby w trakcie pobytu mogą również wziąć udzial w kursie językowym on-line

Więcej informacji osoby zainteresowane znajdą pod adresem:

http://uwb.edu.pl/praktyki

Koordynator Erasmus+

Karolina Wierel

e-mail@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Szanowni Studenci kulturoznawstwa!

Zapraszamy do udziału w europejskim programie wymiany studentów Erasmus+ .

Oferta skierowana jest do studentów kulturoznawstwa, którzy w momencie aplikacji :

  • na I roku I° zaliczyli semestr zimowy studiów stacjonarnych
  • na II roku I° zaliczyli I rok i semestr zimowy II roku studiów stacjonarnych
  • na III roku zaliczyli I i II rok studiów stacjonarnych oraz złożą dokumenty na wyjazd przez obroną licencjatu.
  • na I roku II ° zaliczyli semestr zimowy studiów stacjonarnych
  • na II roku II °zaliczyli I rok  i semestr zimowy II roku studiów stacjonarnych oraz złożą dokumenty na wyjazd przed obroną.

Obecnie wpółpracujemy z następującymi uczelniami:

• Università degli Studi della Tuscia (Viterbo, Włochy), 2 studentów, www.unitus.it

• Vilniaus Universitetas (Wilno, Litwa), 4 studentów, http://www.vu.lt/lt/

  • Katholische Universität Eichstattingolstad, 2 studentów, max. 10 m-cy., http://www.ku-eichstaett.de/

Stypendium miesięczne osób wyjeżdżających na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/18 jest obliczane indywidualnie dla poszczególnych krajów, np. do Włoch – 500 €; do Niemiec – 450, na Litwę, – 350 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od socjalnego).

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim).

- CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej;

- formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS) – Formularz zgłoszeniowy - wyjazdy na studia;

- dokumentu poświadczającego średnią ocen z dotychczasowego toku studiów (z dziekanatu).

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim i w języku polskim.        W przypadku wyjazdu do Università degli Studi della Tuscia prosimy o dokument poświadczający znajomość języka włoskiego – certyfikat bądź zaświadczenie ze szkoły językowej lub deklaracja nauki języka włoskiego w czasie poprzedzającym wyjazd na uczelnię przyjumującą. Podczas rekrutacji sprawdzana będzie znajomość języka obcego  pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

W przypadku wyjazdu na KATHOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTATTINGOSTADT powinny posiadać kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie dokumentów nie później niż do 29.03.2017 r. (środa) w sekretariacie Kulturoznawstwa

Rekrutacja zostanie zakończona przed 14 kwietnia 2017 Do tego czasu odbędą się wszystkie rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji udziela koordynator programu Erasmus+ na kierunku kulturoznawstwo UwB: Karolina Wierel

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania i informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie UwB:

http://uwb.edu.pl/erasmus/wyjazdy-studentow


 Pliki do pobrania:

 

Formularz zgloszeniowy praktyki - Erasmus+ 2017-2018

 

II.6-Annex-HE-Learning-agreement_traineeships_form_2017

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB