Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Zajęcia „Public relations w mediach cyfrowych” z mgr E. Dźwigaj zamiast 30.05.2019 odbędą się 27.05.2019 (poniedziałek) o godz. 17:10 na wydz. PiP w sali C 2.3.

Wykłady „Język w mediach” z prof. Markiem Kochanowskim odbędą się w następujących terminach:

22 maja (środa - wg rozkładu) 13.15 s. 152 
10 czerwca (poniedziałek) 8.15  s. 151 
11 czerwca (wtorek) 13.15 s. 151 oraz 15.00 s. 158 

Wykład „Historia kultury” z prof. Matus w dniu 20.05.2019 odbędzie się o godz. 8.00 w sali nr 152.

Natomiast o godz. 11.30 odbędą się zajęcia z mgr Rogalą w sali 77.

Dnia 20.05.2019r. (poniedziałek) odbędzie się całodniowy objazd naukowy z prof. Ireną Matus.

Trasa obejmuje: Białystok – Ryboły – Haćki - Bielsk Podlaski – Studziwody – Orla - Św. Góra Grabarka.

W Bielsku Podlaskim planowany jest obiad (14zł za drugie danie – finansowanie we własnym zakresie).

Planowany wyjazd godz. 9.20 – obecność wszystkich studentów II roku I stopnia jest obowiązkowa! Każdy powinien również posiadać ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB