Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Szanowni Studenci Kulturoznawstwa

Na wniosek Rektora prof. dr hab. Roberta Ciboowskiego

W dniu 19.10. br. przewidziane są godziny rektorskie do godz. 12:00.

Natomiast 31.10. br. godziny rektorskie obowiązują od godz. 13:00.

W tym czasie nie macie Państwo zajeć.

Uwaga Studenci I roku I i II stopnia kulturoznawstwa!!!

 

Informujemy, że szkolenie biblioteczne odbędzie się 25.10.2018 r. w kampusie na Wydziale Fizyki (I piętro,
pokój 2008) o godzinie 8:30. Planowany czas trwania to 1,5h.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady korzystania
z biblioteki oraz jej zasoby i usługi.

Zajęcia z teorii i historii public relations dr. A. Kondeja z dnia 12.10.2018 r zostają przeniesione na 19.10.2018 r. godz. 13.45. 

Spotkanie grupy międzywydziałowej  1 rok I stopnia  st. stacjonarnych z języka rosyjskiego (prowadzący dr Gocha Kvantaliani): Filozofia i Etyka,
Chemia, Ochrona Środowiska,Biologia, Informatyka i Ekonometria, Kulturoznawstwo, Ekobiznes, Filologia Angielska, Filologia Polska odbędzie się 3.10.2018 r.(środa)  o godz. 18.40 przy ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa s. 315. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB