Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Dr Andrzej Kondej

wtorek 18.06.2019 od 11.00 do 13.00

wtorek 25.06.2019 od 11.00 do 13.00

Dr Barbara Olech

18 czerwca (wtorek) - godz. 10.00 - 11.30
27 czerwca (czwartek) - godz. 11.00 - 12.30

Dr Ewa Kępa

24 czerwca w godz. 13.00-14.00

Dr Gocha Kvantaliani

konsultacje w sesji :
18.06 godz. 11-12 ul. Świerkowa 20 B/p.119
konsultacje w sesji poprawkowej :
8.07 godz.11-12 ul. Świerkowa 20 B/p.119

Dr Karolina Wierel

24.06.2019 godz. 9:00-10:30 p. 63

28.06.2019 godz. 9:30

Dr Katarzyna Zimnoch

czwartki, 13.00-14.30, p. 144

Dr Maciej Białous

24.06 w godz. 11.00-12.00 oraz 28.06 w godz. 11.20-12.50

Dr Małgorzata Dziekońska

w środy 11:30-13:00 w sali 33

Dr Monika Kostaszuk-Romanowska

25.06.2019 godz. 11:00-12:30 p. 63

Dr Tomasz Adamski

28.06.2019 (piątek) 12:00 - 13:30 p. C 1.23.

Dr Wojciech Siwak

wtorek 18.06.2019 godz. 11.00 - 12.30
wtorek 25.06.2019 godz. 10.00-11.30, s. C 1.23 WPiP

Mgr Anna Kulik

18 i 25 czerwca (wtorek), godz. 18.00-18.45, s. 38, ul. Plac NZS

Mgr Anna Siedlecka-Karny

Środa 19.06 godz. 10.30-12.00 p. 52

Mgr Barbara Poskrobko

 

Mgr Julia Żylińska

25.06 (wtorek) 10.30-11.15 s.211 Wydział Prawa
27.06 (czwartek) 12.00 12.45, s.211 Wydział Prawa
sesja poprawkowa:
08.07 (poniedziałek)   10.00 - 10.45, s.119 ul. Świerkowa 20 B
12.07 (piątek)   10.00 - 10.45, s.119 ul. Świerkowa 20 B

Mgr Karol Więch

25.06.2019 godz. 10:30-12:00

Mgr Maja Rogala

21 czerwca – 10:00- 11:30

Mgr Mariola Wojtkiewicz

czwartki od godziny 10.do 12

Prof. Alicja Kisielewska

21 czerwca w godz. 10.30-12.00

Prof. Andrzej Kisielewski

18.06. 13-14:30

19.06. 11-12:30

Prof. Dorota Misiejuk

wtorek g.13.30 p.104 Wydział pedagogiki i Psychologii (najlepiej wcześniej uzgodnić mailowo)

Prof. Ewa Katarzyna Citko

 

Prof. Irena Matus

18 czerwca (wtorek) godz. 8.30-9.30
24 (poniedziałek) 8.00-9.30

Prof. Irena Szczepankowska

(19 i 26 czerwca) oraz w sesji poprawkowej (10 i 17 lipca), w godz. 11.30-13.00 p. 143

Prof. Jolanta Sztachelska

poniedziałek 17.06. g. 9.45-11.00 p. 147

Prof. Krzysztof Arcimowicz

25 czerwca w godz. 13.00-14.00 w pok. 1.23 PiP

Prof. Mirosław Sobecki

 

Prof. Urszula Gołaszewska-Kaczan

poniedziałek 11.00-12.30. Ewentualne zmiany są zawsze na stronie wydziału EiZ w zakładce Zakład Zarządzania.

PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU KOD PRZEDMIOTU PLANOWANA DATA EGZAMINU nr sali UWAGI
I rok I stopnia
prof. Andrzej Kisielewski
Historia sztuki
0400-KS1-1HSZ
17.06.19, g. 10.00
WPiP
część pisemna
19.06.19 g.10.00 część ustna
prof. Irena Matus Historia kultury 0400-KS1-1HKL 18.06.19, g. 10.00 158  
prof. Krzysztof Arcimowicz
Podstawy antropologii mediów 0400-KS1-1PAM 25.06.2019, g. 10-11 C.2.3 PiP  
Antropologia kultury w badaniach marketingowych 0400-KS1-1AKM 25.06.19 g. 11.00-13.00 1.23 Z/O zaliczenie ustne
prof. Andrzej Kisielewski Teoria i historia reklamy 0400-KS1-1THR 19.06.19, g. 11.30 WPiP  
prof. Urszula Gołaszewska-Kaczan Podstawy marketingu 0400-KS1-1PMA 17.06.19, g. 16:30 47 Z/O (II termin)
II rok I stopnia
mgr Julia Żylińska
Język obcy - język angielski
0400-KS1-2LAKA
24.06.2019 09:00 158 część pisemna
26.06.2019 09.00 151 część ustna
mgr Anna Kulik Język obcy - język rosyjski (1 os.) 0400-KS1-2LEKR 21.06.2019 12.00 151 część ustna i pisemna
prof. Alicja Kisielewska Kultura audiowizualna 0400-KS1-2KAD 21.06.2019 09:00 158  
dr Wojciech Siwak Komunikacja medialna 0400-KS1-2KME 18.06.2019 10.00 C 2.17 PiP TEST (60 min.)
prof. Krzysztof Arcimowicz Media w Polsce 0400-KS1-2MWP 25.06.2019, g. 9-10 C 2.3 PiP  
dr Karolina Wierel Słowo w kulturze 0400-KS1-2SKL 11.06.2019 g. 8:15 158 TEST
III rok I stopnia
           
I rok II stopnia
prof. Andrzej Kisielewski Teoria sztuki 0400-KS2-1TST 17.06.2019 g. 11.00 WPiP  
mgr Karol Więch Filozofia nowych mediów 0400-KS2-1FNM 25.06.2019 g. 12.00 158  
prof. Ewa Katarzyna Citko Historia filmu powszechnego 0400-KS2-1HFP 24.06.2019 g. 10.00 151  
II rok II stopnia
dr Wojciech Siwak Multimedia w kulturze 0400-KS2-2MUK projekt zaliczeniowy

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie