Plany i programy studiów

Studia I stopnia

        Studia II stopnia
PLANY PLANY

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

 

obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA

 

obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA

 


 

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

 

obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA

 

obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA

 

PROGRAMY PROGRAMY

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

 

obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA  

 

obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

TURYSTYKA KULTUROWA

 


 

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

 

obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA

 

obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

KULTURA PODLASIA

 

 

 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB