Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru - opisy

I rok I stopnia / II rok I stopnia / III rok I stopnia

I rok II stopnia  II rok II stopnia

 

Seminarium - opisy

III rok I stopnia

I rok II stopnia

 

 


Uwaga studenci II roku I stopnia kulturoznawstwa oraz osoby, które niezrealizowany przedmiotu na innym kierunku studiów

Przypominamy o konieczności realizacji przez Państwa przedmiotu na innym kierunku lub wydziale. Proszę o kontaktowanie się z sekretariami kierunków, gdzie dostępna jest oferta przedmiotów.

 

 

 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB