Rozkłady zajęć

semestr letni 2018/2019

Opisy przedmiotów do wyboru dostępne w zakładce Student -> Przedmioty do wyboru

I rok I stopnia

I rok I stopnia 2018/2019 semestr letni

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2018/2019 ma do zrealizowania trzy przedmioty
do wyboru  - jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dla początkujących – Great Britain and United States for Beginners – dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich *
 1. Szekspir teatralnie współczesny – dr Monika Kostaszuk-Romanowska
 2. Mistrzowie kina – mgr Maja Rogala
 3. Nie tylko Hollywood. O czym opowiadają filmowcy spoza Ameryki? – dr Tomasz Adamski

Zapisy na przedmiot do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach
13.02.2019 r. od godz. 12.00 do 15.02.2019 r. do godz. 12.00.

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

11.30-13.00

Historia kultury, wykład, prof. I. Matus, s. 158

13.15-14.45

Język obcy–angielski, lektorat, gr. 1, mgr J. Żylińska, s. 158

 

15.00-16.30

 

Język obcy–angielski, lektorat, gr. 2, mgr J. Żylińska, s. 158

16.45-18.15

Podstawy marketingu, wykład, spec. RiPR, prof. U. Gołaszewska-Kaczan, s. 47

*17.15-18.45 Język obcy-niemiecki, lektorat, mgr B. Poskrobko, s. B124 Wydział PiP (grupa międzywydziałowa)

Wtorek – Wydział Filologiczny

9.45-11.15

Konwersatorium ”Szekspir teatralnie współczesny”, dr M. Kostaszuk-Romanowska, s. 152

11.30-13.00

Problemy kultury popularnej, ćw., gr.1/gr.2 na zmianę, dr K. Wierel, s. 158

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30 Konwersatorium „Mistrzowie kina”, mgr M. Rogala, s. 152 

9.45-11.15

Historia kultury, ćw., gr.1, mgr M. Rogala, s. 153

Życie kulturalne, ćw. gr. 2, dr B. Olech, s. 152

11.30-13.00

Życie kulturalne, ćw. gr. 1, dr B. Olech, s. 152

Historia kultury, ćw., gr.2, mgr M. Rogala, s. 153

13.15-14.45

Język w mediach, spec. MiK, ćw./wyk. na zmianę, dr A. Strawińska, s. 152

16.45-18.15 Język obcy - rosyjski, dr G. Kvantaliani, s. 158 (grupa międzywydziałowa)

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Antropologia kultury w badaniach marketingowych, wyk., spec. RiPR, co 2 tyg. od 21.02., prof. K. Arcimowicz, s. C. 2.19.

11:00-12:30

Wychowanie fizyczne, gr. 1, mgr W. Błachno

Wychowanie fizyczne, gr. 2, mgr M. Słoma

13.45-15.15

Teoria i historia reklamy, wykład, spec. RiPR, prof. A. Kisielewski, s. C. 2.19.

Technologie informacyjne w mediach, lab., spec. MiK gr.2, dr W. Siwak, s. A111

15.30-17.00

Konwersatorium Nie tylko Hollywood. O czym opowiadają filmowcy spoza Ameryki?, dr T. Adamski, co 2 tyg. od 28.02., s. C. 2.17.

17.10-18.40

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Technologie informacyjne w mediach, lab., spec. MiK, gr.1, dr W. Siwak, s. A111

Komunikowanie wizualne w reklamie i public relations, spec. RiPR, co 2 tyg. od 22.02., prof. A. Kisielewski, s. C. 2.19.

10.15-11.45

Historia sztuki , wykład, prof. A. Kisielewski, s. C. 2.19.

12.00-13.30

Historia sztuki , ćw., gr.1, prof. A. Kisielewski, s. C. 2.19.

Podstawy antropologii mediów, ćw./wyk., spec. MiK, prof. K. Arcimowicz, s. C. 1.2.

13.45-15.15

 

Historia sztuki , ćw., gr.2, prof. A. Kisielewski, s. C. 2.19.

*zajęcia nie zostały uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych przedmiotem


 

II rok I stopnia


II rok I stopnia 2018/2019 semestr letni

Przedmioty z oferty do wyboru (w związku z jedną grupą ćwiczeniową i konwersatoryjną na roku, wszyscy studenci są zobowiązani do uczęszczania na oba poniższe przedmioty):

 1. Prof. Ewa Katarzyna Citko Tematyka biblijna w filmie
 2. Dr Monika Kostaszuk-Romanowska Oblicza islamu

WARSZTATY DO WYBORU:

Zapisy odbędą się w systemie USOS w dniach: od 13.02.2019 r. od godz. 12.00 do 15.02.2019 r. do godz. 12.00.

 1. Warsztaty filmowe, dr Tomasz Adamski
 2. Warsztaty dziennikarskie, mgr Krzysztof Paliński

 

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30               

Ochrona własności intelektualnej, ćw., 19.02., 26.02., 05.03., dr K. Zimnoch, s. 152

9.45-11.15

Kultura audiowizualna, wykład, prof. Kisielewska, s. 158

11.30-13.00

Konwersatorium „Oblicza islamu”, dr M. Kostaszuk-Romanowska, s. 152

13.15-14.45

Słowo w kulturze, ćw., dr K. Wierel, s. 158

15.00-16.30

Kulturowe konteksty historii literatury, ćw., dr B. Olech, s. 151

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Warsztaty dziennikarskie, mgr K. Paliński, s. 158

9.45-11.15

Kultura audiowizualna, ćw., mgr K. Więch, s. 158

11.30-13.00

Reklama i public relations, spec. MiK, wykł./ćw., dr A. Kondej, s. 29

13.15-14.45

Komunikacja medialna, ćw. co 2 tygodnie od 20.02., spec. MiK, mgr K. Więch, s. 158

Seminarium warsztatowe – public relations, lab., spec. RiPR, dr A. Kondej, s. 54

15.00-16.30

Język obcy–angielski, lektorat, mgr J. Żylińska, s. 158

16.45-18.15

Seminarium warsztatowe – reklama, spec. RiPR dr. A. Kondej s. 151

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00 Konwersatorium „Tematyka biblijna w filmie”, prof. K. Citko, s. C. 1.6.

10.15-11.45

Warsztaty filmowe, dr T. Adamski, s. C. 2.19.

12.00-13.30

Media w Polsce, wykład, spec. RiPR, prof. K. Arcimowicz, s. C. 2.3.

17.15-18.45 Język obcy – rosyjski, mgr A. Kulik, s. 317, Wydział Ekonomii i Zarządzania (grupa międzywydziałowa)

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

10.15-11.45

Komunikacja międzykulturowa, spec. MiK, wyk. co 2 tyg. od 22.02., prof. M. Sobecki / ćw. co 2 tyg. od 1.03., prof. D. Misiejuk, s. C. 2.17.

12.00-13.30

Komunikacja medialna, wykład, spec. MiK, co 2 tyg. od 22.02., dr W. Siwak, s. A111


 

 

III rok I stopnia


III rok I stopnia 2018/2019 semestr letni

Przedmioty do wyboru: Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty –

dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

 1. Dr Monika Kostaszuk-Romanowska Antropologia turystyki

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

9.45-11.15

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury, ćw., dr M. Dziekońska, s. 152

Wtorek – Wydział Filologiczny

13.15-14.45

Konwersatorium „Antropologia turystyki”, dr M. Kostaszuk-Romanowska, s. 152

15.00-16.30

Seminarium lic. dr M. Kostaszuk-Romanowska, p. 63

16.45-18.15

Seminarium lic. dr B. Olech, s. 159

Środa – Wydział Filologiczny

11.30-13.00

Język a kultura, wykład, prof. I. Szczepankowska, s. 158

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

12.00-13.30

Seminarium lic., dr T. Adamski, s. C. 1.23. Zakład Kulturoznawstwa 

I rok II stopnia


I rok II stopnia 2018/2019 semestr letni

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2018/2019 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? - How much do we know about Great Britain and the United States? – dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich *
 2. Sztuka autoprezentacji – mgr Mariola Wojtkiewicz
 3. Wybrane zagadnienia komunikacji kulturowej. Od przekazu do interakcji – mgr Karol Więch

Zapisy na przedmiot do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach
13.02.2019 r. od godz. 12.00 do 15.02.2019 r. do godz. 12.00.

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9:30

 

Specjalistyczny warsztat językowy, ćw., gr.2, mgr A. Siedlecka-Karny, s. 158

9.45-11.15

Specjalistyczny warsztat językowy, ćw., gr.1, mgr A. Siedlecka-Karny, s. 158

Teoria sztuki, ćw., gr.2,  prof. J. Sztachelska, s. 151

11.30-13.00

Teoria sztuki, ćw., gr.1, prof. J. Sztachelska, s. 151

Metody badań terenowych i rynku kultury, ćw. gr.2, dr M. Białous, s. 152

13.15-14.45

Metody badań terenowych i rynku kultury, ćw. gr.1, dr M. Białous, s. 152

Ochrona własności intelektualnej, ćw., gr.2, 11.03., 18.03., 25.03., dr K. Zimnoch, s. 151
15.00-16.30 Ochrona własności intelektualnej, ćw., gr.1, 11.03., 18.03., 25.03., dr K. Zimnoch, s. 151  Seminarium mgr, prof. S. Raube, p. 63

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9:30    

9.45-11.15

Historia filmu powszechnego, wykład, spec. F-M, prof. K. Citko, s. 151

Reklama w mediach cyfrowych, od 2.04., spec. KwMC, mgr P. Sawicka, s. 26

11.30-13.00

Antropologia mediów, ćw., gr.1, prof. A. Kisielewska, s. 151

 

13.15-14.45

Seminarium mgr, prof. Citko, p. 63

15.00-16.30

 

Antropologia mediów, ćw., gr.2, prof. A. Kisielewska, s. 152

Środa – Wydział Filologiczny

15.00-16.30

Konwersatorium „Wybrane zagadnienia komunikacji kulturowej. Od przekazu do interakcji”, mgr K. Więch, s. 151

16.45-18.15

Filozofia nowych mediów, spec. KwMC, mgr K. Więch, s. 152

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Konwersatorium „Sztuka autoprezentacji”, mgr M. Wojtkiewicz, s. C. 1.2.

10.15-11.45

 

12.00-13.30

Teoria sztuki, wykład, co 2 tyg. od 21.02., prof. A. Kisielewski, s. C. 2.19.

13.45-15.15

Historia filmu powszechnego, ćw., spec. F-M, dr T. Adamski, s. C. 2.17.

15.30-17.00

Seminarium mgr, prof. A. Kisielewski, s. C. 2.19.

Seminarium mgr, prof. A. Kisielewska, Zakład Kulturoznawstwa WPiP C. 1.23.

17.10-18.40 Public relations w mediach cyfrowych, co 2 tyg. od 21.02., spec. KwMC, mgr E. Dźwigaj, s. C. 2.2. 

*zajęcia nie zostały uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych przedmiotem


II rok II stopnia

 

II rok II stopnia 2018/2019 semestr letni

 

 

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

9.45-11.15

Seminarium mgr, prof. I. Matus, p. 1A

11.30-13.00

Seminarium mgr, prof. A. Kieżuń, p. 159

13.15-14.45

 

15.00-16.30

Kreatywne pisanie, spec. KwMC, prof. J. Sztachelska, s. 152

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

10.15-11.45

Seminarium mgr, dr E. Kępa, s. C. 1.23. Zakład Kulturoznawstwa

Seminarium mgr, prof. K. Citko, s. C. 1.23. Zakład Kulturoznawstwa

12.00-13.30

 

13.45-15.15

Seminarium mgr, prof. K. Arcimowicz, s. C. 1.2.
17.00-18.30 Seminarium mgr, prof. A. Kisielewska, Zakład Kulturoznawstwa WPiP C. 1.23.

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

10.15-11.45

Multimedia w kulturze, ćw., spec. F-M, dr W. Siwak, s. A111 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB