Rozkłady zajęć

semestr zimowy 2017/2018

Opisy przedmiotów do wyboru dostępne w zakładce Student -> Przedmioty do wyboru

I rok I stopnia

I rok I stopnia 2017/2018 semestr letni

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2017/2018 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru - jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dla początkujących – Great Britain and United States for Beginners – dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich
 1. Sztuka współczesna – wybrane zagadnienia – prof. Marzanna Morozewicz
 2. Mistrzowie kina – mgr Maja Rogala
 3. Sztuka słowa – mgr Mariola Wojtkiewicz

Zapisy na przedmiot do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach 11.02.2018 r. od godz. 12.00 do 14.02.2018 r. do godz. 15.00.

Uwaga! Nowy podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa.

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

9.30-11.00 Podstawy marketingu wyk. spec. RiPR

prof. U. Gołaszewska-Kaczan s. 152

Język w mediach ćw. spec. MiK od 16.04

mgr E. Gorlewska s. 158

11.30-13.00

Konwersatorium do wyboru mgr M. Rogala s. 152

13.15-14.45

 

15.00-16.30

 

16.45-18.15

Historia sztuki wyk. mgr A. Dąbrowska s. 158

18.30-20.00

Historia sztuki ćw. gr. 1 mgr A. Dąbrowska s. 158

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

Historia kultury wyk. dr M. Bajko s. 152

11.30-13.00

Historia kultury ćw. gr. 1 dr M. Bajko s. 152

Życie kulturalne ćw. gr. 2 dr B. Olech s. 151

13.15-14.45

Historia kultury ćw. gr. 2 dr M. Bajko s. 158

Życie kulturalne ćw. gr. 1 dr B. Olech s. 151

15.00-16.30

 

16.45-18.15

Historia sztuki ćw. gr. 2 mgr A. Dąbrowska s. 158

16.50-18.20 Język rosyjski mgr A. Kulik s. 48

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Komunikowanie wizualne w reklamie i public relations konw. spec. RiPR co 2 tyg. od 21.02

dr A. Kondej s. 54

9.45-11.15

Język angielski mgr J. Żylińska s. 158

11.30-13.00

 

13.15-14.45

Problemy kultury popularnej ćw. gr. 1 i 2 co 2 tyg. na zmianę dr K. Wierel s. 158

15.00-16.30

 

16.45-18.15

Język w mediach wyk. spec. MiK od 11.04 mgr K. Paliński s.158

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

 8.00-9.30 ul. Świerkowa Wychowanie fizyczne mgr P. Milczunas

10.15-11.45

 

12.00-13.30

Konwersatorium do wyboru mgr M. Wojtkiewicz s. C 1.2

13.45-15.15

Konwersatorium do wyboru prof. M. Morozewicz s. C 2.17

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Podstawy antropologii mediów wyk. co 2 tyg. spec. MiK od 16.02 prof. K. Arcimowicz s. C 2.17

10.15-11.45

Podstawy antropologii mediów ćw. spec. MiK co 2 tyg. od 16.02 prof. K. Arcimowicz s. C 2.17

Teoria i historia reklamy wyk. spec. RiPR

dr A. Kondej s. C 1.2

12.00-13.30

Technologie informacyjne w mediach lab. spec. MiK dr W. Siwak s A 111

Antropologia w badaniach marketingowych wyk. spec. RiPR co 2 tyg. od 16.02

prof. K. Arcimowicz s. C 2.17 


 

II rok I stopnia


II rok I stopnia 2017/2018 semestr letni

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2017/2018 ma do zrealizowania cztery przedmioty do wyboru - dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Współczesne media audialne – dr Wojciech Siwak
 2. W kręgu kultury i tradycji żydowskiej – dr Barbara Olech
 3. Specyfika wielokulturowości Podlasia - prof. Irena Matus

Zapisy na przedmiot do wyboru oraz na warsztaty: do wyboru teatralne lub etnograficzne odbędą się w systemie USOS w dniach 11.02.2018 r. od godz. 12.00 do 14.02.2018 r. do godz. 15.00.

 

 

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

Warsztaty etnograficzne lab. prof. I. Matus s. 151

11.30-13.30

 

13.15-14.45

Kulturowe konteksty historii literatury ćw. dr B. Olech s. 152

15.00-16.30

Konwersatorium do wyboru dr B. Olech s. 152

 

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

 

11.30-13.00

 Kultura audiowizualna wyk. Prof. A. Kisielewska s. 158

13.15-14.45

 

15.00-16.30

 

16.45-18.15

 

18.30-20.00

 

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Ochrona własności intelektualnej ćw. w dniach 28.03, 04.04, 18.04 dr M. Leś s. 152

9.45-11.15

Seminarium warsztatowe – reklama lab. spec. RiPR dr A. Kondej s. 54

11.30-13.00

Słowo w kulturze ćw. Dr K. Wierel s. 74

13.15-14.45

Kultura audiowizualna ćw. Mgr K. Więch s. 152

15.00-16.30

Komunikacja medialna ćw. Spec. MiK co 2 tyg od 21.02 mgr K. Więch s. 152

16.45-18.15

 

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Warsztaty teatralne lab. M. Wojtkiewicz s. C1.2

12.00-13.30

Media w Polsce wyk. Spec. RiPR prof. K. Arcimowicz s. C 2.19

13.45-15.15

Komunikacja międzykulturowa ćw. Spec. MiK dr. J. Sacharczuk s. A110

15.45-17.15

 Język angielski mgr A. Hlebowicz-Kozioł s. 610 SPNJO ul. Skłodowskiej 14

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Komunikacja medialna wyk. Spec. MiK co 2 tyg od 16.02 dr W. Siwak s. A 111

Komunikacja międzykulturowa wyk. Spec. MiK co 2 tyg od 23.02 prof. M. Sobecki s. C 2.17

Seminarium warsztatowe – public relations lab. spec. RiPR dr A. Kondej s. C 1.2

10.15-11.45

Konwersatorium do wyboru dr W. Siwak s. A 111

12.00-13.30

Reklama i public relations wyk. + ćw na zmianę spec. MiK dr A. Kondej s. C 1.2

13.45-15.15

 

 

 

 

III rok I stopnia

III rok I stopnia 2017/2018 semestr letni

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2017/2018 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 1. Dziecko w literaturze i w kulturze – prof. A. Nosek
 2. Wybrane problemy z historii kultury brytyjskiej - Mgr Anna Siedlecka-Karny

Zapisy na przedmiot do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach 11.02.2018 r. od godz. 12.00 do 14.02.2018 r. do godz. 15.00.

 

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

 

11.30-13.00

Seminarium licencjackie prof. D. Zawadzka p.76

13.15-14.45

 

15.00-16.30

Seminarium licencjackie dr B. Olech s. 151

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Konwersatorium do wyboru prof. A. Nosek s. 158

9.45-11.15

Konwersatorium do wyboru

mgr A. Siedlecka-Karny s. 74

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury

ćw. gr. 2 dr M. Dziekońska s. 35 B H-S

11.30-13.00

Język a kultura wyk. prof. J. Szczepankowska s. 158

13.15-14.45

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury ćw. gr. 1 dr M. Dziekońska s. 74

15.00-16.30

 

16.45-18.15

 

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Seminarium licencjackie, dr T. Adamski, s. A 216

10.15-11.45

 

12.00-13.30

 

13.45-15.15

 

15.30-17.00

 

17.10-18.40

 

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

 

10.15-11.45

 

12.00-13.30

 

13.45-15.15

Seminarium licencjackie, dr W. Siwak, s. C 2.17


 


 

I rok II stopnia

I rok II stopnia 2017/2018 semestr letni

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2017/2018 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? - How much do we know about Great Britain and the United States? – dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich (przedmiot realizowany w język angielskim)
 2. Sztuka autoprezentacji – mgr Mariola Wojtkiewicz

Uwaga! Jest jedna grupa ćwiczeniowa.

Zapisy na przedmiot do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach 11.02.2018 r. od godz. 12.00 do 14.02.2018 r. do godz. 15.00.

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Seminarium magisterskie I   prof. Matus s. 151

9.45-11.15

Teoria sztuki wyk. do 19.03 prof. J. Sztachelska s. 158

11.00-13.00

Teoria sztuki ćw. prof. J. Sztachelska s. 158

13.15-14.45

Metody badań terenowych i rynku kultury ćw. dr M. Skowrońska s. 158

15.00-16.30

 

19-00-20.30

 

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Reklama w mediach cyfrowych konw. spec. KwMC co 2 tyg. od 20.02 mgr I. Karolak s. 158

9.45-11.15

Antropologia mediów ćw. prof. A. Kisielewska s. 158

11.00-13.00

 

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Specjalistyczny warsztat językowy ćw. mgr A. Siedlecka-Karny s. 151

9.45-11.15

Ochrona własności intelektualnej ćw. w dniach 28.03, 04.04, 18.04 dr M. Leś s. 152

11.30-13.00

Filozofia nowych mediów konw. spec. KwMC mgr K. Więch s. 152

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Seminarium magisterskie I prof. K. Arcimowicz s C 2.19

Seminarium magisterskie I dr E. Kępa s. C 1.23

10.15-11.45

Historia filmu powszechnego ćw. spec. F-M dr T. Adamski s. A 216

12.00-13.30

Historia filmu powszechnego wyk. spec. F-M prof. K. Citko s. A 216

13.45-15.15

Konwersatorium do wyboru mgr M. Wojtkiewicz s. C 1.2

15.30-17.00

 

17.10-18.40

Public relations w mediach cyfrowych konw. spec. KwMC co 2 tyg. od 15.02 mgr. E. Dźwigaj s. C 2.17


II rok II stopnia

 

II rok II stopnia 2017/2018 semestr letni

Zapisy na przedmiot Kreatywne pisanie (dwie grupy) lub Dziennikarstwo internetowe (jedna grupa) w ramach spec. KwMC odbędzie się przez system USOS w dniach 11.02.2018 r. od godz. 12.00 do 14.02.2018 r. do godz. 15.00.

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

11.30-13.00

Seminarium magisterskie, prof. A. Kieżuń, s. 159

13.15-14.45

14.00-15.30 Kreatywne pisanie spec. KwMC lab. gr. 1. Prof. J. Sztachelska s. 151

15.00-16.30

15.45-17.15 Kreatywne pisanie spec. KwMC lab. gr. 2. Prof. J. Sztachelska s. 151

16.45-18.15

17.00 – 18.30 Seminarium magisterskie prof. Raube p. 63

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Dziennikarstwo internetowe spec. KwMC lab. gr. 3. mgr J. Sołomacha s. 152

9.45-11.15

 

11.30-13.00

Seminarium magisterskie, prof. J. Sztachelska s. 147

13.15-14.45

 

15.00-16.30

Seminarium magisterskie, prof. A. Kisielewska p. 63

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

13.45-15.15

Seminarium magisterskie prof. Citko s. A 216

15.30-17.00

 

 


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB