Rozkłady zajęć

semestr zimowy 2018/2019

Opisy przedmiotów do wyboru dostępne w zakładce Student -> Przedmioty do wyboru

I rok I stopnia

I rok I stopnia 2018/2019 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2018/2019 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

W semestrze zimowym do wyboru:

  1. Antropologia wizualna – wybrane zagadnienia – dr Ewa Kępa
  2. Specyfika wielokulturowości Podlasia w wymiarze etnograficznym – prof. I. Matus

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 01.10.2018 R. OD GODZ. 12.00 DO 05.10.2018 R. DO GODZ. 12.00

Podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

Specyfika wielokulturowości Podlasia w wymiarze etnograficznym – prof. I. Matus s. 151

11.30-13.00

Kultura Podlasia ćw gr 1 s. 151  prof. I. Matus

Historia filozofii ćw gr 2 s. 152 prof. S. Raube 

13.15-14.45

Historia filozofii ćw gr 1 s. 152 prof. S. Raube

15.00-16.30

Technologia informacyjna gr lab. 1 s.54 od 01.10. mgr K. Więch

Technologia informacyjna gr lab. 2 s.54 od 08.10. mgr K. Więch

16.45-18.15

Technologia informacyjna gr lab. 3 s.54 od 08.10. mgr K. Więch

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

  Literatura i kultura krajów sąsiednich wyk. s. 158 prof. G. Czerwiński

9.45-11.15

Teatr i widowiska gr. 1 s. 152  dr M. Kostaszuk-Romanowska

Kultura Podlasia ćw gr 2 s. 151 mgr M. Rogala

11.30-13.00

Mitologie europejskie wyk. s. 158 co 2 tyg. od 02.10 dr K. Korotkich

Wstęp do filozofii wyk. s. 158 co 2 tyg. od 09.10 prof. S. Raube

13.00-14.30

Mitologie europejskie ćw. gr 1 s. 36 Wydział H-S dr M. Bajko

15.00-16.30

Mitologie europejskie ćw. gr 2 s. 158 dr M. Bajko

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa ćw. gr 1 s. 152 mgr M. Rogala

 

11.30-13.00

Logika i semiotyka kultury ćw. gr 1 s. 151

dr K. Wierel

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa ćw.

gr 2 s. 152 mgr M. Rogala

13.15-14.45

Logika i semiotyka kultury ćw. gr 2 s. 151  dr K. Wierel

15.00-16.30

 Język angielski  gr 1 (Osoby, które na maturze rozszerzonej z j. ang. uzyskały ponad 60% oraz osoby, które na maturze podstawowej z j. ang. uzyskały ponad 80%. ) mgr Julia Żylińska s. 151

16.45-18.15

 Język angielski  gr 2 (Osoby, które na maturze rozszerzonej z j. ang. uzyskały mniej niż 60% oraz osoby, które na maturze podstawowej z j. ang. uzyskały mniej niż 80%.) mgr Julia Żylińska s. 158

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Antropologia wizualna – wybrane zagadnienia – dr E. Kępa s. C 2.19

12.00-13.30

 Socjologia kultury ćw. gr 1. s. C 2.19 prof. K. Arcimowicz

Teatr i widowiska gr. 2 s. C 1.2

 mgr M. Wojtkiewicz

13.45-15.15

Socjologia kultury ćw. gr 2 s. C 2.19 prof. K. Arcimowicz

15.30-17.00

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa wyk. s. C 2.19 co 2 tyg. od 04.10 prof. A. Kisielewski

17.10-18.40

 

Spotkanie organizacyjne dla osób uczęszczających na lektorat języka niemieckiego : poniedziałek, 1.10.2018 r., godz.19:00 s. B222, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

 

Spotkanie grupy międzywydziałowej  1 rok I stopnia  st. stacjonarnych z języka rosyjskiego (prowadzący dr Gocha Kvantaliani): Filozofia i Etyka,
Chemia, Ochrona Środowiska,Biologia, Informatyka i Ekonometria, Kulturoznawstwo, Ekobiznes, Filologia Angielska, Filologia Polska odbędzie się 3.10.2018 r.(środa)  o godz. 19.00 przy ul. Mickiewicza 1, Wydział Prawa s. 315. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

 

II rok I stopnia


II rok I stopnia 2018/2019 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2018/2019 ma do zrealizowania cztery przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Przedmioty z oferty do wyboru (w związku z jedną grupą ćwiczeniową i konwersatoryjną na roku, wszyscy studenci są zobowiązani do uczęszczania na oba poniższe przedmioty):

  1. Sztuki wizualne w terapii – prof. M. Morozewicz
  2. W kręgu kultury i tradycji żydowskiej – dr B. Olech

 

 

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

W kręgu kultury i tradycji żydowskiej – dr B. Olech s. 152

11.30-13.30

 

13.15-14.45

 

15.00-16.30

Praktyczna stylistyka języka polskiego, ćw. spec. RiPR, co 2 tyg. od. 08.10 prof. U. Sokólska s. 152

16.45-18.15 Język rosyjski, mgr A. Kulik Wydział ekonomii s.  302
 

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

Podstawy komunikacji międzykulturowej, wyk. co 2 tyg. od 02.10., prof. D. Misiejuk s. 158

11.30-13.00

Analiza przekazów audiowizualnych, konw. spec. MiK, mgr M. Rogala s. 151

13.15-14.45

Teoria kultury, ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska , s. 152

15.00-16.30

Teoria kultury wyk. co 2 tyg. od 02.10 dr M. Kostaszuk-Romanowska s. 151

16.45-18.15

 

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

Metodologia badań kulturoznawczych ćw., dr K. Wierel (zajęcia odbędą się do 20.11) s. 158

11.30-13.00

Komunikacja kulturowa, wyk. co 2 tyg. od 03.10 prof. A. Kisielewska, s. 158

Socjologia w badaniach marketingowych, w. spec. RiPR co 2 tyg. od 10.10, prof. J. Poleszczuk s. 158

13.15-14.45

Telewizja w kulturze, wyk + ćw. na zmianę, spec. MiK, prof. A. Kisielewska, s. 158

 

15.00-16.30

Komunikacja kulturowa, ćw. mgr K. Więch, s. 158

16.45-18.15

 

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Język angielski -  mgr  J. Żylińska s. C 2.2

 

10.15-11.45

Psychologia w badaniach marketingowych, wyk. co 2 tyg.04.10, spec. RiPR, prof. M. Niesiobędzka  s C. 1.6

Zachowania komunikacyjne, lab. spec. MiK s, mgr M. Wojtkiewicz C 1.2

12.00-13.30

Film w kulturze, ćw., prof. E. Citko s. C 2.17

13.45-15.15

Sztuki wizualne w terapii – prof. M. Morozewicz s. C 2.17

15.30-17.00

 

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Muzyka w reklamie w. spec. RiPR co 2 tyg. od 05.10., dr W. Siwak, s. A 111

Metodologia badań kulturoznawczych, w. co 2 tyg. od 12.10., dr E. Kępa s. C 2.2

12.00-13.30

Teoria i historia PR, w. spec. RiPR, mgr A.Kondej s.  C 1.2

       

Język rosyjski – spotkanie organizacyjne 2 października o godz. 19.40, s. 31, Wydział Historyczno-Socjologiczny


 

 

III rok I stopnia


III rok I stopnia 2018/2019 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2018/2019 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Przedmioty z oferty do wyboru (w związku z jedną grupą ćwiczeniową i konwersatoryjną na roku, wszyscy studenci są zobowiązani do uczęszczania na oba poniższe przedmioty):

  1. Motyw księgi w kulturze – dr K. Wierel
  2. Audiosfera pomiędzy naturą technologią - Dr W. Siwak

ZAPISY NA SEMINARIUM ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 01.10.2018 R. OD GODZ. 12.00 DO 05.10.2018 R. DO GODZ. 12.00

Podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

 

11.30-13.00

Seminarium licencjackie p. 159 dr B. Olech

13.15-14.45

Motyw księgi w kulturze – dr K. Wierel s. 151

15.00-16.30

Retoryka i erystyka konw. spec. RiPR co 2 tyg. od 01.10 s. 151 dr W. Stec

Praktyczna stylistyka ćw. spec. MiK co 2 tyg. od 15.10 prof. U. Sokólska s. 152

16.45-19.00

Prawo autorskie i prasowe, wyk., spec. RiPR  01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11 s. 158,

dr J. Konikowska-Kuczyńska

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

 

11.30-13.00

 

13.15-14.45

 

15.00-16.30

 

16.45-18.15

Seminarium licencjackie p. 63 dr. Monika Kostaszuk-Romanowska

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie, ćw., od 27.11 dr K. Wierel, s. 158

11.30-13.00

 

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Formy animacji kultury ćw., dr T. Adamski, s. C 2.17

10.15-11.45

Seminarium licencjackie dr T. Adamski s. C 2.17

12.00-13.30

Teoria kultury współczesnej, ćw. co 2 tyg od 04.10 s. C 1.6 Dr E. Kępa

Diagnostyka potrzeb kulturalnych, , co 2 tyg. od 11.10 s. C 1.6, dr E. Kępa

13.45-15.15

Metody analizy i interpretacji dzieła filmowego, konw. Prof.  K. Citko, s. C 1.2

15.30-17.00

 

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Sztuka nowych mediów, w. spec. MiK co 2 tyg. od 05.10., dr W. Siwak, s. A 111

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie, w., od 12.10. (10 godzin) co 2 tyg.  s. C 1.6, dr E. Kępa

10.15-11.45

Muzyka w kulturze, ćw., prof. E. Kulikowski, C 1.6

12.00-13.30

Audiosfera pomiędzy naturą technologią dr W. Siwak, s. A111

13.45-15.15

 


 

I rok II stopnia


I rok II stopnia 2018/2019 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2018/2019 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Do wyboru:

  1. Tematy kultury w mistrzowskich opowiadaniach – prof. Anna Kieżuń
  2. Współczesne trendy w muzyce – prof. E. Kulikowski
  3. Warsztat niezależnego reżysera filmowego – dr T. Adamski

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ORAZ SEMINARIUM MAGISTERSKIE ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 01.10.2018 R. OD GODZ. 12.00 DO 05.10.2018 R. DO GODZ. 12.00

Podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Marketing internetowy, w. spec. KwMC, co  tyg. do 19.11.2018r. dr M. Kruk s. 151

9.45-11.15

 

11.30-13.00

Filozofia kultury, ćw. co 2 tyg. od 1.10., gr. 1,

dr K. Wierel, s. 158

Filozofia kultury, ćw. co 2 tyg. od 8.10., gr. 2,

dr  K. Wierel, s. 158

13.15-14.45

Technologia informacyjna, lab. co 2 tyg. od 1.10., gr. 1, mgr K. Więch, s. 54

Technologia informacyjna, lab. co 2 tyg. od 08.10., gr. 2, mgr K. Więch, s. 54

15.00-16.30

Seminarium magisterskie I prof. S. Raube p. 63

19-00-20.30

 

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Komunikacja społeczna, w. KwMC, co 2 tyg. od 09.10., prof. D. Misiejuk, s. 152

9.45-11.15

Komunikacja społeczna, ćw. KwMC, co 2 tyg. od 09.10., prof. D. Misiejuk, s. 158

11.20-12.50

Tematy kultury w mistrzowskich opowiadaniach – prof. Anna Kieżuń s. 128 C Wydział H-S

13.15-14.45

Filozofia kultury, w. prof. S. Raube, s. 158 co 2 tyg. od 09.10 s. 158

15.00-16.30

 

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

 

11.30-13.00

Seminarium magisterskie I prof. K. Citko p. 63

13.15-14.45

Historia filmu polskiego wyk. spec F-M co 2 tyg od 03.10 s. 152 prof. K. Citko

Przegląd teorii filomowych wyk. spec F-M co 2 tyg. od 10.10 s. 152 prof. K. Citko

15.00-16.30

Seminarium magisterskie I prof. A. Kisielewska p. 63

16.45-18.15

Sztuki wizualne i performatywne, ćw. spec. KwMC,  co 2 tyg. od 10.10., mgr E. Urwanowicz-Rojecka s. 151

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Język angielski – mgr J. Żylińska s. C 2.2

12.00-13.30

Warsztat niezależnego reżysera filmowego – dr T. Adamski s. B 224

13.45-15.15

Seminarium magisterskie I prof. A. Kisielewski s.  A 216

15.30-17.00

 

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Historia filmu polskiego ćw spec. F-M co 2 tyg od 12.10, dr T. Adamski s. C 2.17

10.15-11.45

Najnowsze technologie multimedialne ćw. spec F-M, co 2 tyg. od 12.10 s. A111 dr W. Siwak

Metody badań kulturoznawczych, w. co 2 tyg. od 05.10., dr E. Kępa s. C 2.2

12.00-13.30

Współczesne trendy w muzyce, konw., prof. E. Kulikowski, s. C 1.6

13.45-15.15

 

Spotkanie organizacyjne osób zapisanych na lektorat języka rosyjskiego odbędzie się  5.X.2018, piątek, w godz. 15.00-16.30 i 16.45-18.15 sala 214 Wydział Prawa. Terminy kolejnych piątków poda dr Gocha.


II rok II stopnia

 

II rok II stopnia 2018/2019 semestr zimowy

 

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2018/2019 ma do zrealizowania jeden przedmiot do wyboru  - jeden w semestrze zimowym.

Przedmioty z oferty do wyboru (w związku z jedną grupą ćwiczeniową i konwersatoryjną na roku, wszyscy studenci są zobowiązani do uczęszczania na poniższy przedmiot):

  1. Kultura Polski niepodległej-projekty i dyskusje – prof. A. Kieżuń

Podział na grupy w gablocie kulturoznawstwa

Poniedziałek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

Antropologia kultury, ćw., dr K. Wierel,  s. 158

11.30-13.00

 Zachowania komunikacyjne w nowych mediach, lab. Spec  KwMC , mgr K. Więch, s. 54

13.15-14.45

Seminarium magisterskie II prof. I. Matus s. 158

15.00-16.30

 Seminarium magisterskie II prof. A. Kieżuń 

16.45-18.15

 

Wtorek – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

Film i fotografia w mediach cyfrowych konw.  spec. KwMC mgr. M. Rogala s. 151

9.45-11.15

 

11.30-13.00

Interpretacja tekstów kultury, konw., dr M. Kostaszuk-Romanowska s. 152

13.15-14.45

Antropologiczne problemy w literaturze, ćw., prof. A. Kieżuń, s.151

15.00-16.30

Kultura Polski niepodległej-projekty i dyskusje – prof. A. Kieżuń s. 152

Seminarium magisterskie II prof. S. Raube p. 63

Środa – Wydział Filologiczny

8.00-9.30

 

9.45-11.15

 

11.30-13.00

 

13.00-14.30

 

15.00-16.30

 

16.45-18.15

 Seminarium magisterskie II prof.  A.Kisielewska p. 63

Czwartek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

 Seminarium magisterskie II dr. Ewa Kępa s C 1.23

10.15-11.45

 

12.00-13.30

 

13.45-15.15

Antropologia codzienności, ćw., dr E. Kępa, s. C 1.6

15.30-17.00

Antropologia kultury, w. co 2 tyg. od 04.10., prof. A. Kisielewski s. C 2.19

Seminarium magisterskie II prof. K. Citko 

17.10-18.40

 
   

Piątek – Wydział Pedagogiki i Psychologii

8.30-10.00

Dźwięk i muzyka w filmie spec. F-M wyk. co 2 tyg. od 12.10 dr W. Siwak s. A 111

Zagadnienia filmu współczesnego ćw. Spec. F-M co 2 tyg. od 05.10 dr T. Adamski s. C 2.17

10.15-11.45

Teoria telewizji spec. F-M wyk i ćw na zmianę prof. K. Arcimowicz s. C 2.19

12.00-13.30

Seminarium magisterskie II prof. K. Arcimowicz s. C 2.19

 
       

 


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB