Kontakt:  tel. (85) 745 72 69,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy:

Dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB – kierownik Zakładu

Dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB – Pracownia Historii i Teorii Sztuki

Dr szt. Dorota Świdzińska

 

Zakład Edukacji Wizualnej powstał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w 2012 roku z inicjatywy dr hab. szt. Marzanny Morozewicz, profesor UwB. Pracownicy Zakładu w swojej działalności łączą aktywność artystyczną z pracą naukową oraz dydaktyczną. W 2017 roku przy Zakładzie została powołana Pracownia Historii i Teorii Sztuki, którą prowadzi dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB.

Główne obszary zainteresowań badawczych pracowników Zakładu to:
1. Ekspresja plastyczna dzieci i młodzieży. Innowacyjność technik i narzędzi oraz tworzenie oryginalnych metod pracy w warsztacie artystycznym jako czynniki stymulujące wizualną ekspresję dzieci i młodzieży.
2. Arteterapia jako praktyka społeczna oraz sposób oddziaływania terapeutycznego przy pomocy kreacji artystycznej.
3. Autobiografizm w sztuce artystów współczesnych. Indywidualizm twórców oraz dążenie do eksponowania własnego ja jako czynniki powodujące wypracowanie autotematycznych i autoreprezentacyjnych form narracji artystycznej. Zjawisko autobiografizacji sztuki współczesnej.
4. Historia i teoria sztuki XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • relacji między sztuką nowoczesną (awangardową) a różnymi przejawami kultury popularnej
 • zjawiska prymitywizmu w sztuce awangardowej I połowy XX wieku
 • praktyk subwersywnych w sztuce XX i XXI wieku

5. Problemy współczesnej kultury wizualnej, zwłaszcza zagadnienie ontologii obrazów technicznych i ich powiązań z kulturą popularną.

6. Teoria kultury ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej refleksji nad kulturowym stanem późnej nowoczesności.

Program działalności artystycznej Zakładu odnosi się do jak najszerszego upubliczniania autorskich dzieł wizualnych w formie:

 • Wystaw indywidualnych oraz zbiorowych prezentowanych w instytucjach sztuki w obiegu krajowym i międzynarodowym.
 • Autorskich realizacji artystycznych w przestrzeni publicznej.
 • Udziału w krajowych i międzynarodowych projektach artystycznych z zakresu sztuk wizualnych.
 • Uczestnictwa w programach twórczych (rezydencjach) organizowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje sztuki.
 • Realizacji plastycznych opraw imprez artystycznych.
 • Udziału w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach, przeglądach i konkursach z zakresu sztuk wizualnych (w roli uczestnika lub jurora).

Głównym celem dydaktycznym Zakładu Edukacji Wizualnej jest kształcenie studentów w zakresie warsztatowych działań edukacyjnych obejmujących różne poziomy dydaktyki przedszkolnej i szkolnej oraz zagadnień związanych z edukacją wizualną, upowszechnianiem kultury wizualnej, a także z przygotowaniem do prowadzenia warsztatów z zakresu arteterapii.

Dr hab. Andrzej Kisielewski współuczestniczy w procesie dydaktycznym na międzywydziałowych studiach kulturoznawczych, między innymi przez prowadzenie wykładów i zajęć z historii sztuki, antropologii kultury, teorii sztuki, a także historii i teorii reklamy i historii i teorii public realtions. Dr hab. Andrzej Kisielewski jest także organizatorem i osobą odpowiedzialną za działalność dwóch specjalności na studiach kulturoznawczych: Reklama i public relations na studiach I stopnia i Komunikowanie w mediach cyfrowych – wraz z dr hab. Sławomirem Raube – na studiach II stopnia. 

Dr hab. szt. Marzanna Morozewicz , prof. UwB oraz dr szt. Dorota Świdzińska opracowały autorski program nauczania i sprawują opiekę merytoryczną nad specjalnością kształcenia Edukacja wizualna na kierunku studiów Pedagogika.

Działalność dydaktyczna - przedmioty nauczania realizowane  przez pracowników Zakładu Edukacji Wizualnej:

 • Antropologia kultury
 • Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa
 • Arteterapia
 • Arteterapia w edukacji
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Formy manualne w terapii
 • Formy ekspresji plastycznej
 • Historia sztuki
 • Komunikacja wizualna w reklamie i public relations
 • Kultura plastyczna
 • Marketing w kulturze
 • Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole
 • Podstawy wiedzy o kulturze
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Problemy sztuki współczesnej
 • Sztuka nowoczesna
 • Sztuka współczesna – wybrane zagadnienia
 • Sztuki plastyczne w terapii
 • Teoria i historia public relations
 • Teoria i historia reklamy
 • Teoria kultury
 • Teoria sztuki
 • Terapia przez plastykę
 • Terapia przez sztukę
 • Upowszechnianie plastyki
 • Wybrane problemy kultury współczesnej

 

WYBRANE PULIKACJE:

Książki pod redakcją:

 • Autobiografizm w kulturze współczesnej, red. K. Citko, M. Morozewicz, Trans Humana, Białystok 2012.
 • Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, red. W. J. Burszta, A. Kisielewski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015.
 • Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014. Część I, red. A. Kisielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
 • Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014. część II, red. A. Kisielewski, A. Kisielewska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

Artykuły w publikacjach książkowych:

 • Dorota Świdzińska, Klisze pamięci, w: Autobiografizm w kulturze współczesnej, red. K. Citko, M. Morozewicz, Trans Humana, Białystok 2012.
 • Marzanna Morozewicz Nobilitacja codzienności w sztuce kobiet, w: Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, red. J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat, Trans Humana, Białystok 2015.
 • Andrzej Kisielewski, Buen Camino! Opowieść o świętym Jakubie, pielgrzymkach  do Composteli i kulturze jako doświadczaniu, w: Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część II, red. A. Kisielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
 • Andrzej Kisielewski, Obrazy rzeczy i rzeczy jako obrazy, w: Rzecz w kulturze, red. Brygida Pawłowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2016.

Publikacje w pismach naukowych:

 • Andrzej Kisielewski, Rzeczy jako reklama, „Przestrzeń Społeczna/Social Space” nr 2/2014 (8), http://socialspacejournal.eu
 • Andrzej Kisielewski, "Ethnology Has Introduced Law and Order": Remarks on the Works of Bronisław Malinowski as a "Hybrid Activity", „IKONOTHEKA. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego” nr 25, 2015.

 

ORGANIZACJA PRZEZ ZAKŁAD KONFERENCJI NAUKOWYCH:

Ogólnopolska konferencja kulturoznawczo-filozoficzna pt. Rzeczy, znaki i obrazy. Kultura symboliczna w późnej nowoczesności. Organizatorzy: dr hab. Andrzej Kisielewski (Zakład Edukacji Wizualnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB), prof. dr hab. Wojciech J. Burszta (Katedra Antropologii Kultury, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych SWPS w Warszawie), dr hab. Sławomir Raube (Zakład Wiedzy o Kulturze, Wydział Filologiczny UwB), Białystok, UwB, 13. maja 2016 r.

 

WYSTAWY / PROJEKTY ARTYSTYCZNE / INDYWIDUALNE I ZBIOROWE:  

Dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB:

 1. WIDOK ZAPOŻYCZONY, Galeria Biała, Lublin 2011/2012
 2. ZAPACH KOBIETY, Galeria Sleńdzińskich, Białystok 2012
 3. MECHANICZNE OKO, Galeria Zajezdnia, Lublin 2013
 4. PAMIĘĆ. REJESTRY I TERYTORIA, Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków 2013/2014
 5. OGRODY, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015
 6. BIAŁA TRANSFORMACJA 1985-2015, Galeria Biała, Lublin 2015
 7. NOWE ILUSTRACJE, Galeria Arsenał, Białystok 2016
 8. DADA TAK? TAK!, Galeria Biała, Lublin 2016
 9. TU I TERAZ, Galeria Sleńdzińskich, Białystok 2017

Dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB przy swojej pracy zatytułowanej  „Stół obfitości/Table d'abondance”, prezentowanej w lubelskiej Galerii Biała podczas wystawy zorganizowanej z okazji stulecia ruchu dadaistycznego pt. „DADA tak? tak!” w 2016 roku, fot. Anna Matyja.

 

Dr szt. Dorota Świdzińska:

 1. ZAPACH KOBIETY, Galeria Sleńdzińskich, Białystok 2012
 2. CZAS ZATRZYMANY, Galeria Sleńdzińskich, Białystok 2012
 3. DZIENNICZEK,  Galeria Scena, Koszalin 2013
 4. Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby grupy twórczej OtwARTa Grupa, Galeria TPSP „Przy Bramie”, Lublin 2013
 5. ON, Dom Muz, Toruń 2013
 6. PRZEMIJANIE, Galeria Biblioteki PTTK, Warszawa 2013
 7. OCZEKIWANIE, Galeria Wschodnia, Łódź 2014
 8. ORSZAK, Galeria Manhattan, Łódź 2014
 9. MARILYN, Galeria Nowe Skrzydło, Białystok 2014
 10.  …WOLA TWOJA, Galeria Zajezdnia, Lublin 2015
 11.  W STRONĘ LASU, Galeria Obok, Białowieża 2015
 12.  ARCHIWUM, Galeria Wozownia, Toruń 2016
 13.  MARILYN BYŁABY JEDNĄ Z NAS, Galeria Manhattan, Łódź 2016
 14.  25 LAT GALERII NAD WISŁĄ, Galeria ZPAP, Toruń 2016

 

Dr szt. Dorota Świdzińska w autobiograficznej pracy z 2015 roku pt. Matka (stopklatka), fot. Zbigniew Świdziński.

 

I. PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Funkcje na UNIWERSYTECIE w BIAŁYMSTOKU

Dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB:

 1. Członkini Komisji Rektora UwB ds. Promocji (2012-2016)
 2. Członkini Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UwB (2016-2020)
 • Funkcje na WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UWB:

Dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB:

 1. Kierownik Zakładu Edukacji Wizualnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB (od 2012 roku)
 2. Członkini Wydziałowej Komisji d/s Oceny Nauczycieli Akademickich (2008-2012)
 3. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału PiP (2012-2016)
 4. Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2016-2020)
 5. Pełnomocniczka Dziekana Wydziału PiP UwB ds. promocji Wydziału w mediach (2016-2020)
 • Funkcje pełnione w czasopismach naukowych:

Dr hab. Andrzej Kisielewski:

 1. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „IDEA. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, Wydawca: Uniwersytet  w Białymstoku.
 2. Recenzent czasopisma naukowego „Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”.
 • Członkostwo w zespołach i towarzystwach naukowych

Dr hab. Andrzej Kisielewski:

 1. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Warszawie.
 2. Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Oddział w Białymstoku.

 

INNE:

 1. Pracownicy Zakładu sprawują opiekę merytoryczną nad działalnością Galerii Nowe Skrzydło mieszczącej się w hallu budynku C przy ul. Świerkowej 20.

W Galerii prezentowane są m.in. prace studentów, powstałe na zajęciach z zakresu edukacji wizualnej, prowadzonych przed dr szt. Dorotę Świdzińską. Pracownicy Zakładu współpracują z Uniwersytetem Trzeciego Wieku na UwB i aktywnie wspierają działalność grupy malarskiej Pędzel. W 2015 roku,   w Galerii Nowe Skrzydło zorganizowali wystawę prac artystów-amatorów. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem oglądających.

 

Zakład Edukacji Wizualnej współpracuje z lokalnymi instytucjami sztuki:

Galerią ARSENAŁ w Białymstoku:  http://galeria-arsenal.pl/
Galerią Sleńdzińskich w Białymstoku:  http://galeriaslendzinskich.pl/
Muzeum Podlaskim w Białymstoku:  http://www.muzeum.bialystok.pl/