Wsparcie studentów

 

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Wsparcie jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (umowa nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Konsultacje odbywają się w Rektoracie przy ul. Świerkowej 20B w sali nr 14, zawsze w godzinach od 10 do 18. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Markiem Trocem poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie + 48 500 637 278.

Możliwa jest organizacja spotkania zdalnego za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype, Messanger, Teams). Najbliższe terminy to 12, 26 kwietnia, 10, 24 maja, 14, 28 czerwca.


Studencie, jeśli chcesz:

 • podnieść własną efektywność (w tym w uczeniu się),
 • lepiej radzić sobie ze stresem oraz własnymi emocjami,
 • skuteczniej zarządzać własnym czasem i energią,
 • budować satysfakcjonujące relacje interpersonalne,
 • zwiększyć umiejętności zachowań asertywnych, zwłaszcza w trudnych społecznie sytuacjach,
 • poznać i zrozumieć siebie,
 • porozmawiać o problemach z nauką, dziewczyną/chłopakiem, sobą, swoim otoczeniem i poszukać dla nich rozwiązania.

Pracowniku, jeśli:

 • poszukujesz rozwiązań sytuacji trudnych i nietypowych występujących w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w relacjach ze studentami poza salą wykładową,
 • chcesz wypracować adekwatne, skuteczne i możliwe do zastosowania formy wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym dla studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej,
 • chcesz ograniczyć ryzyko pojawiania się zachowań niepożądanych na swoich zajęciach,
 • chcesz ustanowić efektywną współpracę z osobami z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do zapoznania się z różnorodnymi formami wsparcia studentów (psychologicznego, ekonomicznego i związanego z czasem wolnym) znajdujących się w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku:

 

Akademicka Poradnia Psychologiczna:
https://uwb.edu.pl/akademicka-poradnia-psychologiczna

Biuro Karier:
https://uwb.edu.pl/o-nas-3968

Poza tym funkcjonuje


Akademicki Związek Sportowy:
https://uwb.edu.pl/akademicki-zwiazek-sportowy-3985

Studencki "Teatr bez Nazwy"
https://www.facebook.com/teatrbnazwy/

 

Chór Akademicki:
 https://uwb.edu.pl/chor-akademicki-uwb-3984