Katarzyna Turowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach najlepiej napisała test podczas okręgowego etapu I Konkursu Wiedzy o Mediach. O udział w etapie centralnym, który odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 marca 2015 r., rywalizowało ponad 50 uczniów podlaskich szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami w konkursie są m.in. indeksy na Uniwersytet w Białymstoku.

Laureaci II etapu I Konkursu Wiedzy o Mediach, zakwalifikowani do etapu centralnego, według zdobytych miejsc: 

1. Katarzyna Turowicz - Liceum Ogólnokształcące im. Szymona Konarskiego w Sejnach
2. Daniel Paszko - Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce 
3. Dawid Nowicki - IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
4. Dominika Nowicka - II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 
5. Róża Gajek - VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
6. Michał Piotr Kułakowski - Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce 
7. Ewelina Daria Dobosz - II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 
8. Karolina Tworkowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
9. Karolina Cewkowicz - IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
10. Karolina Kujałowicz - VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 

Nagrodą za zajęcie I miejsca, oprócz zakwalifikowania się do centralnego etapu Konkursu, był tablet ufundowany przez Bank BZ WBK oraz książki poświęcone mediom. 

Nagrodą za zajęcie II i III miejsca, oprócz zakwalifikowania się do centralnego etapu Konkursu, jest dwutygodniowy staż w programie  „Obiektyw” w  TVP Białystok. 

Nagrodą za zajęcie IV miejsca, oprócz zakwalifikowania się do centralnego etapu Konkursu, jest dwutygodniowy staż w prasie regionalnej ufundowany przez firmę Media Regionalne. 

Pozostałych sześciu laureatów etapu okręgowego oprócz zakwalifikowania się do centralnego etapu Konkursu nagrodzono książkami poświęconymi mediom i pamiątkami. 

Ponadto wyróżniono nagrodami książkowymi: 
• VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku jako szkołę, z której największa liczba uczniów zakwalifikowała się do II etapu konkursu
• mgr. Włodzimierza Wawulskiego z II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim jako nauczyciela, który był opiekunem największej liczby uczniów zakwalifikowanych do II etapu 
• mgr Martę Makowską z Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach jako nauczyciela/opiekuna zwycięzcy II etapu konkursu 
• Michał Piotr Kułakowski – ucznia Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce jako autora najlepszej pracy pisemnej w I etapie konkursu 
• Paulinę Oksiejczuk – uczennicę Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku jako autorkę najlepszej pracy multimedialnej w I etapie konkursu 

Serdecznie gratulujemy! 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.kwm.uwb.edu.pl  


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH