german

Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód
We współpracy z:
Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku Ligą Kobiet Polskich Rosyjskim Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym w Polsce Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku organizuje:

Eliminacje Regionalne
IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Anna German”
Białystok, 19.06.2017r.


Informujemy o organizacji Eliminacji Regionalnych IV Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki „Anna German”.
Eliminacje Regionalne odbędą się w poniedziałek 19.06.2017 w Białymstoku, w sali
koncertowej WOAK „Spodki” przy ul. Św. Rocha 14 – początek o godzinie 10.00
Udział w eliminacjach należy zgłosić najpóźniej do wtorku 06.06.2017r.


Festiwal w kategorii konkursowej jest adresowany do osób w wieku 18-28 lat (18 lat
musi być w pełni ukończone w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego, a 28 lat ukończone
w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego 2017 ).
Laureaci trzech pierwszych miejsc eliminacji zakwaliifikują się do Finału Krajowego Festiwalu.


W Festiwalu w kategorii pozakonkursowej uczestnikami mogą być osoby
nie spełniające kryteriiów podanych wyżej /mogą to być np. uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych poniiżej 18 roku życia, osoby które przekroczyły 28 rok życia, oraz osoby
nie posiadające polskiego obywatelstwa/.


Regulamin Eliminacji Regionalnych, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie inne
szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych, zostaną przesłane na podany adres e-mail
potencjalnego uczestnika. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 660 290 633 ; 505 171 688.


Serdecznie zapraszamy! /-/ Organizatorzy

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH