FB cover photo 851x315

ZAPRASZAMY NA POKAZY FILMOWE I PANLE DYSKUSYJNY ORGANIZOWANE W RAMACH XII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH ŻUBROFFKA, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ NA WYDZIALE PiP.

 

Pokazy odbędą się:

7.XII.2017 (czwartek) godz. 13:00, C-02 (mała Aula) – Zaufaj mi – Fake news. Podrabianie rzeczywistości + panel dyskusyjny z gośćmi z Polski i zagranicy – Zaufaj mi.

8.XII.2017 (piątek), godz. 13:30, C.01. Duża Aula – A Swedish Life (pokaz również z gośćmi specjalnymi).

 

Poniżej informacje ogólne o Festiwalu i bardziej szczegółowe o pokazach na Wydziale PiP.

Festiwal ŻUBROFFKA na Wydziale Pedagogiki i Psychologii


12. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA odbędzie się od 6 do 10 grudnia 2017 roku. Festiwal jest marką samą w sobie – to największe tego typu wydarzenie w tej części Europy! ŻUBROFFKA od ponad dekady buduje kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, dzięki czemu w Białymstoku i na Podlasiu spotyka się twórcza energia z całego świata. ŻUBROFFKA to mądre filmy, niepowtarzalne spotkania z twórcami, warsztaty, panele dyskusyjne, energetyczne koncerty i interesujące wystawy.

W 2017 roku, do ośmiu konkursów selekcjonerzy wybrali 125 najciekawszych filmów (spośród prawie dwóch tysięcy!). Jak zwykle, w programie znajdą się także specjalne projekcje produkcji krótkometrażowych z całego świata. W ciągu pięciu dni widzowie obejrzą łącznie prawie 300 krótkich filmów, na pokaz których – jak zawsze – wstęp jest bezpłatny.

Od lat Festiwal gości w zaprzyjaźnionych instytucjach i placówkach kultury, w galeriach, liceach, na uczelniach, klubie i w szkole językowej. W tym roku krótkie kino z całego świata pojawi się w aż 11 podlaskich miejscowościach!


Festiwal zrealizowany z dotacji Miasta Białegostoku
oraz dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”

Współorganizator:

Więcej:
www.zubroffka.pl
www.facebook.com/zubroffka

 

Poniżej więcej informacji o obu pokazach:

 

Pokaz 7. XII.

ŻUBROFFKA Special:
Zaufaj mi – Fake News. Podrabianie rzeczywistości.

Trust Me – Fake News. Sad. Counterfeiting Reality

Przewróć stronę, przełącz kanał, przewiń do dołu – wszędzie jest autoreklama. I jakie robi się z niej show! Nie uwierzycie własnym oczom. Nie powinniście. Przez połowę czasu nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo pozwalamy politykom, mediom czy filmowcom kształtować nasze postrzeganie rzeczywistości. Akceptujemy uproszczone wizje świata, uznając, że przedstawiają istotę rzeczy, prawdę. Cztery filmy w tym programie (są dosłownie najlepsze!) przybliżają zjawisko pogoni za sensacją i przeciążenia sensorycznego. To będzie WIELKIE. Zaufaj nam. (Diana Mereoiu)
Program przygotowano we współpracy z Niezależnym Festiwalem Filmów Krótkometrażowych w Wiedniu (VIS Vienna Independent Shorts Festival).

Turn the page, switch the channel, scroll further down — there are self-promoters everywhere. And what a show they’re putting on! You won’t believe your eyes. Nor should you. Half of the time we’re not even aware of how much we let our perception of reality be shaped by politicians, the media, or filmmakers. We accept simplified representations of the world and think of them as essence, as truth. The four films in this programme (they are literally the best!) zoom in on the phenomenon of sensationalism and sensory overload. It’s going to be HUGE. Trust us. (Diana Mereoiu)
Program in cooperation with VIS Vienna Independent Shorts Festival.

Kuratorzy/Curators: Daniel Ebner, Diana Mereoiu

Program:
Journal animé, Donato Sansone, France 2016, 4’30”
Green Screen Gringo, Douwe Dijkstra, Brazil/Netherlander 2016, 15’51”
Redemption, Miguel Gomes, Portugal/France/Italy/Deutschland, 2013, 26’
Citizen Cam, Jérôme Scemla, Israel 1999, 26’

…………………………………………………..

Pokaz 8.XII

ŻUBROFFKA Special:

A Swedish LifeSince the 1998 release of Lukas Moodysson’s Fucking Åmål, Swedish cinema has experienced a third golden age. The first one being the works by silent era masters Victor Sjöström and Mauritz Stiller and the second one being the 1960’s films with an Ingmar Bergman at the height of his creativity at the same time as those revolting against the big Bergman (Jan Troell, Bo Widerberg, Vilgot Sjöman, et al) released their first films. Since the late 1990’s Swedish short film has also experienced a golden age of sorts with films by Jonas Odell, Johannes Stjärne Nilsson & Ola Simonsson, Jens Jonsson, Johannes Nyholm et cetera. However, what makes the short film roster of films different from a large part of the feature film experience is that many of the best shorts coming from Sweden are made by women. And they’re being selected for festivals like those in Berlin, Sundance and Cannes! The programme you are about to see is a reflection of this at the same time as being a reflection of a woman’s life from childhood to retirement: A Swedish Life.

Od wejścia w 1998 roku na ekrany filmu Lukasa Moodyssona Fucking Amal, szwedzkie kino przeżywa swój trzeci złoty wiek. Pierwszym była era mistrzów niemego kina Victora Sjöströma i Mauritza Stillera, drugim – lata 60. z Ingmarem Bergmanem u szczytu swojej kreatywności oraz twórcami, którzy w swoich pierwszych filmach występowali przeciwko wielkiemu Bergmanowi (Jan Troell, Bo Widerberg, Vilgot Sjöman i inni). Pod koniec lat 90. szwedzki krótki metraż również przeżył swój złoty wiek za sprawą takich twórców jak Jonas Odell, Johannes Stjärne Nilsson i Ola Simonsson, Jens Jonsson czy Johannes Nyholm. Co ciekawe, najlepsze szwedzkie krótkie filmy, w odróżnieniu od długometrażowych, są autorstwa kobiet. Goszczą one na festiwalach w Berlinie, Sundance czy Cannes! Program, który tu przedstawiamy jest wypadkową tego wszystkiego, jest też odzwierciedleniem życia kobiet od wczesnego dzieciństwa po emeryturę: to szwedzkie życie.


Program:

Agnes, Anja Lind, 2014, 15’

Push it, Julia Thelin, 2017, 8’

Stallion, Ninja Thyberg, 2015, 14’

Fungus/Svamp, Charlotta Miller, 2011, 9’

Girl, Fijona Jonuzi, 2011, 15’

Moms on fire, Joanna Rytel, 2016, 13’

A Simpler Life, Gunhild Enger, 2013, 15’

 

 


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH