dabrowski01

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na premierę filmu dokumentalnego „Po drodze”, która odbędzie się 20 grudnia 2017 roku o godzinie 18.00 w Białostockim Teatrze Lalek. Film ma formę opowieści, którą snuje główny bohater - Zdzisław Dąbrowski. Jego życiorys jest ściśle związany z Białymstokiem. Tu rozpoczyna się i nadal toczy życie jednego z wybitnych twórców teatralnych.

Zdzisław Dąbrowski jest białostoczaninem. Urodził się tu dziesięć lat przed II wojną światową. Mieszkał na Bojarach do lat 60 ubiegłego stulecia. Wrócił do rodzinnego miasta, na Bojary, po obfitującym w ciekawe wydarzenia okresie twórczych osiągnięć. Jego domowe archiwa kryją historię życia, które splotło się z teatrem. Już od najmłodszych lat odgrywanie przedstawień było związane z miłością do książek i muzyki. Ciekawa opowieść snuje się przez koleje losu, które prowadzą do teatru. Za każdym wspomnieniem stoją ludzie i są to ważne i znane nazwiska.

Premiera filmu nie przypadkowo odbędzie się w Białostockim Teatrze Lalek, bo właśnie tu bohater filmu zrealizował swoje pierwsze przedstawienie na zawodowej scenie. Potem swoją reżyserską karierę Dąbrowski kontynuował w całej Polsce, a głównie w Warszawie w Polskim Radiu. Białostocką realizacją reżyserską było wiele lat później słuchowisko „Na Młynowej”, w którym usłyszeć można było aktorów BTL’u.

Jak ocenia swoje życie twórca, któremu udało się spotkać po drodze zarówno wiele przeciwności jak i znakomite grono sprzyjających osób? Opowieść snuta przez bohatera filmu dostarczy widzom tajemnic jego domowego archiwum. Zbiory wykorzystane w filmie udostępniły również instytucje (Białostocki Teatr Lalek, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Polskie Radio, Instytut Teatralny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Telewizja Polska). Wspomnieniami zaś dzieli się artysta, który zrealizował ponad 500 słuchowisk radiowych i dziesiątki przedstawień teatralnych, a także był twórcą białostockiego fenomenu lat 50-tych ubiegłego stulecia – Teatru Poezji.

Do współtworzenia filmu autorka - Bernarda Bielenia - zaprosiła białostockich twórców – Magdalenę Toczydłowską-Talarczyk, której animowane grafiki wzbogacą opowiadaną historię i Marcina Nagnajewicza, tworzącego warstwę muzyczną filmu. Film powstał dzięki programowi stypendialnemu Prezydenta Miasta Białegostoku dla Twórców Profesjonalnych, a współproducentem wykonawczym filmu jest Valred.

http://www.btl.bialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2511&Itemid=3&lang=pl

 

Wstęp na premierę jest bezpłatny.


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH