Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na uroczystość nadania tytułów doctora honoris causa prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej i dr hab. Halinie Krukowskiej, prof. senior. 

W dn. 11 kwietnia o godz. 12.00 w Auli Wydziału Filologicznego i Wydziału Historyczno-Socjologicznego na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się nadanie tytułów doctora honoris causa prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej i dr hab. Halinie Krukowskiej, prof. senior, zasłużonym dla białostockiego środowiska humanistycznego cenionym badaczkom literatury romantyzmu. W uroczystości wezmą udział m. in. przedstawiciele władz miasta i województwa podlaskiego, przedstawiciele środowisk humanistycznych z polskich uczelni i inni zaproszenie goście oraz społeczność akademicka UwB.

Uroczystość nadania tytułów doctora honoris causa uświetni koncert zespołu „Non Terminum” w składzie: Zbigniew Stępniak (bas, basso profondo), Irina Grachowska, Dymitr Kazeka, Aleksander Woroniszcze. W programie m.in. utwory S. Moniuszki, S. Karłowicza, F. Schuberta, P. Bułachowa,
J. Bocka w opracowaniu na głos solo, bałałajkę, akordeon guzikowy i fortepian. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Program uroczystości

• Hymn państwowy
• Otwarcie uroczystego posiedzenia Senatu przez JM Rektora dr. Hab. Roberta Ciborowskiego, prof.UwB
• Laudacja Promotora prof. dr hab. Bogusława Nowowiejskiego
• Uroczysta Promocja Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej
• Laudacja Promotora prof. dr hab. Jarosława Ławskiego
• Uroczysta Promocja Doktora Honoris Causa dr hab. Haliny Krukowskiej, prof. senior UwB
• Ad multos annos
• Wykład Doktora Honorowego prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej
• Wykład Doktora Honorowego dr hab. Haliny Krukowskiej, prof. senior UwB
• Gaude Mater Polonia
• Spotkanie koktajlowe
• Koncert zespołu „Non Terminum” (rozpoczęcie około godz. 14.30)

 

jwf


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH