Podlaskie  Stowarzyszenie  Tańca  poszukuje  wolontariuszy,  
z  którymi  wspólnymi  siłamizorganizuje 16. Edycję Festiwalu Kalejdoskop 2019!

kalejdoskop2019

Jeżeli pasjonujesz się kulturą, tańcem oraz szeroko pojętą sztuką – dołącz do naszego zespołu! To niepowtarzalna okazja ku temu, aby nie tylko uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych, ale także je współtworzyć!

Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop odbywa się w Białymstoku od 2002 roku. Jest to największa tego typu impreza w północno-wschodniej Polsce, kształtująca świadomość tancerzy i gusta publiczności. Niewiele kulturalnych inicjatyw w regionie, tworzonych przez organizacje pozarządowe, może poszczycić się tak długim doświadczeniem w realizacji, tym bardziej, że dziedzina, którą zajmuje się Kalejdoskop, wielu wydaje się elitarna. Przewodnią ideą festiwalu, poza promocją sztuki  tańca, jest komunikacja, dążenie do minimalizacji  bariery między widzem a artystą. Tegoroczna edycja Kalejdoskopu skupia się szczególnie na idei tańca widzianego jako ruch, działanie i współdziałanie na linii widz-artysta.

Coraz większa frekwencja podczas wydarzeń festiwalowych świadczy o rosnącym zainteresowaniu  białostoczan tańcem oraz sztuką inspirowaną ruchem. Istnieje więc wyraźna potrzeba rozwijania imprezy i prezentowania szerokiej widowni najciekawszych dokonań z dziedziny tańca i innych sztuk, których inspiracją staje się ruch.

 

Kogo szukamy?

Do pracy w charakterze wolontariusza zapraszamy każdą zainteresowaną osobę, która ukończyła 18 lat. Ze względu na szeroką grupę odbiorców festiwalu, jesteśmy otwarci na każdego, od studentów po seniorów. Szukamy przede wszystkim pasjonatów sztuki, osób otwartych, niebojących się wyzwań oraz dysponujących odrobiną wolnego czasu.

Co oferujemy?

Wolontariat podczas festiwalu Kalejdoskop to:

 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach festiwalowych: spektaklach, spotkaniach z artystami i teoretykami, warsztatach, happeningach, wystawach, imprezach tanecznych
 • okazja do nabycia umiejętności i doświadczenia w zakresie organizacji wydarzeń

kulturalnych

 • szansa na poznanie interesujących ludzi: artystów, pasjonatów sztuki
 • przygoda, celebracja, satysfakcja z bycia częścią festiwalowego zespołu ;)

Czego oczekujemy?

Każdy z wolontariuszy otrzyma określony przydział zadań ze względu na zakres zainteresowań i umiejętności:

OPIEKUN GOŚCI POLSKICH:

Osoba, która swoją opieką otoczy festiwalowych artystów.

Przydzielone zadania sprawią przyjemność osobie otwartej i komunikatywnej.

OPIEKUN GOŚCI ZAGRANICZNYCH:

Osoba, która swoją opieką otoczy festiwalowych artystów.

Przydzielone zadania sprawią przyjemność osobie otwartej i komunikatywnej. Wymagana znajomość jęz. angielskiego

REZYDENT:

Osoba, która będzie łącznikiem pomiędzy biurem festiwalowym oraz miejscami festiwalowymi.

Przydzielone zadania będą idealne dla osoby odpowiedzialnej i lubiącej wyzwania.

PR-OWIEC:

Osoba, która m.in. będzie zajmowała się reklamą i promocją, kontaktem z mediami lokalnymi oraz ogólnopolskimi. Zadania idealne dla osoby, która interesuje się public relations oraz mediami.

OBSŁUGA WIDOWNI:

Osoba, zajmie się m.in. sprzedażą biletów oraz kontaktem z widzami festiwalowymi. Zadania idealne dla osoby, której nie obce są cyferki” ☺

SPECJALISTA DS. SOCIAL MEDIA

Osoba, która pomoże przy obsłudze profilu Festiwalu Kalejdoskop na Facebooku oraz Instagramie. Zadania idealne dla osoby, która w social mediach czuje się jak ryba w wodzie!

Co zrobić, aby zostać wolontariuszem Festiwalu Kalejdoskop 2019?

 • pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://tiny.pl/tgq6b
 • wypełniony formularz prześlij na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do 15.03.2019 r.

 

Z aplikantami skontaktuje się koordynator wolontariuszy, który wyznaczy termin spotkania organizacyjnego, podczas którego zostanie ustalony podział zadań oraz harmonogram działania.

Biuro festiwalowe:

Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

15-703 Białystok

Tel. 85 652 51 64

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.festiwal-kalejdoskop.pl


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH