Od 20-31 maja 2019 na korytarzu i półpiętrze Wydziału Filologicznego UwB można oglądać wystawę studenta III roku kulturoznawstwa Tomasza Dziemiańczuka pod tytułem „Bez słów”. Autorską ekspozycję tworzą prace z ostatnich lat stanowiące przegląd różnych technik i tematów, od abstrakcji, przez akwarelowe pejzaże, grafiki komputerowe, na portretach kończąc. Wystawa swoim tytułem i tematyką nawiązuje do filmu o autorze pt,: „Człowiek który niewiele mówi” nakręconego przez kolegów ze studiów Pana Tomasza, a który z kolei stał się inspiracją do stworzenia owej ekspozycji promującej młodego, zdolnego twórcę i naszego studenta.


Przy organizacji wydarzenia w ramach Dni Nauki i Sztuki na Wydziale Filologicznym poza autorem pracowali Barbara i Jakub Januszowie z Koła Kulturoznawców oraz dr Karolina Wierel z MIKiS.
Jeżeli są wśród studentów inne ukryte talenty, zachęcamy do ich ujawniania, czego konsekwencja mogą być kolejne wydarzenia promujące młodych twórców i naszych studentów.


O autorze:
Tomasz Dziemiańczuk (ur. 29 września 1997 w Białymstoku) – student kulturoznawstwa UwB.
Samego siebie określa mianem „twórcy” – zajmuje się malarstwem, grafiką, produkcją muzyczną, okazjonalnie fotografią i poezją.
Początkowo malował głównie akwarelowe pejzaże, a fascynacja światłem i kolorem niedawno doprowadziła go do tworzenia abstrakcyjnych obrazów, dla których punktem wyjścia są emocje. Jak sam mówi, jego relacja z malarstwem nie jest jeszcze do końca zdefiniowana i jak na razie uważa ją za „mistyczną”.
Potrzeba tworzenia istniała w nim od najmłodszych lat. Za dziecka realizował ją nałogowo wznosząc konstrukcje z klocków i tworząc abstrakcyjne „obrazy” w programach graficznych. W wieku 12 lat zainteresował się fotografią, co poskutkowało uczęszczaniem na zajęcia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury.
Do chwycenia za pędzel zainspirował go pewien obejrzany pod koniec gimnazjum film, czego następstwem była edukacja w VII LO w Białymstoku na nieistniejącym już profilu sztuk pięknych. Muzyką i poezją zainteresował się dopiero na początku studiów.
Na pytanie dlaczego tworzy odpowiada cytatem z T. Gautiera: „Mija wszystko – sztuka wieczysta jedynie. Posąg trwa, choć miasto przeminie”.

 

 


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH