Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukowę Obrazy miasta- miasto w obrazach, której organizatorem jest Koło Naukowe Kulstruktra działajace przy Instytucie Studiów Kulturowych UwB.Partnerem konferencji jest czasopismo naukowe Media i Społeczeństwo z Bielska-Białej: www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl

 

Poniżej zamieszczamy program konferencji. 

 

9.00: Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.45: Otwarcie Konferencji

11.00: Sesja nr 1

Panel I

Literackie portrety miast s.46

Panel II

Miasta wyobrażone

s.47

Panel III

Miejski dyskurs medialny

s.48

mgr Małgorzata Kafel (UJ) - Symfonia wielkiego miasta. Symultanizm i Stimmung w Manhattan Transfer Johna Dos Passosa.

Piotr Sosiński (UwB) – Coruscant, czyli wizja miasta-planety w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

lic. Kamila Piotrowska (UwB) - Miasto jako przestrzeń użytkowania mediów.

mgr Karolina Najgeburska (UG) - Paryż „z jego złotą aurą, i z jego szarym wątpieniem” – paryskie pejzaże literackie Adama Zagajewskiego.

mgr inż. Bartosz Śliwecki (PB) - Minimalizacja przestrzeni miejskich w świecie interaktywnych gier komputerowych na podstawie analizy wybranych przykładów.

Kamil Styś (UwB) – Podlaska bitwa na memy. Kulturowo-historyczna rywalizacja o prymat w regionie na przykładzie Białegostoku i Łomży.

mgr Marta Siekierska (UAM) - Literackie portrety Odessy.

mgr Viktoryia Bartsevich (UW) - Mitologiczne zaświaty w Once Upon a Time.

mgr Zuzanna Nueve-Eglise (UŚ) - W stronę przestrzeni przeżywanej? Obraz metropolii w dyskursie elit symbolicznych.

mgr Ludwika Chojnacka (UWr) - Drohobycz – małe miasto wielkich spraw.mgr

mgr Julia Kula (UMCS) - W obliczu katastrofy: podziemne miasta jako ostatnia ostoja ludzkości w wybranych powieściach post-apokaliptycznych.

 Magdalena Grynczel (Instytut Sztuki PAN) – Miasto jako przekaźnik kultury – „pogranicznicy kultury”.

12.40-13.00: Przerwa kawowa

13.00: Sesja nr 2

Panel IV

Miasta dawniej

s.46

Panel V

To, co niewidoczne

s.47

Panel VI

Widmo miejskości

s.48

mgr Joanna Gillmeister (UG) - Wpływ karnawału na lokalną społeczność i przestrzeń miejską dawnej Wenecji.

mgr Alicja Ozga (UG) - Ukryte miasta  – ukryte w mieście. Miejskie tajemnice w japońskim folklorze i kulturze popularnej.

mgr Dominika Olga Stankiewicz (UwB) - Z ruin i zgliszczy. O Stolicy Poli Gojawiczyńskiej.

mgr Adam Panasiuk (KUL) - Na pograniczu Litwy i Korony. Społeczno – gospodarczy obraz miasteczka Sławatycze w świetle inwentarzy (1679 – 1764).

mgr Barbara Janusz (UwB) – Cmentarze nie-ludzkie.

mgr Anna Gawryś (UŚ) - Polis i jego zmora. Miasto jako kształt i problem Zachodniego rozumu.

mgr Barbara Szczepańska (UWr) - O politycznych i ideologicznych interpretacjach przestrzeni i architektury na przykładzie przemian znaczenia opolskiego Ostrówka w XX wieku.

mgr Grzegorz Całek (UW) - Obraz codzienności miasta – obserwacje z komunikacji publicznej.

Aleksandra Urbaniak (UAM) - „Miasto owo piekielne… już cię przechodzi mrowie”. Odsłony toposu civitas diaboli w literaturze włoskiego średniowiecza.

mgr Łukasz Wieczyński (US) - Szczecin wielokulturowy na łamach „Pograniczy”.

mgr Joanna Pankau (UAM) - Miejskie/artystyczne asamblaże. Mapowanie i nowe możliwości przestrzenne.

mgr Paweł Otręba (UŚ) - Mały Izrael. Obraz Warszawy w Królu Szczepana Twardocha.

14.40-16.00: Przerwa obiadowa

16.00: Sesja nr 3

Panel VII

Lektura miasta inaczej

s.46

Panel VIII

Miasto w kadrach

s.47

Panel IX

Codzienność miasta

s.48

mgr Katarzyna Zagólska (UJ) - Złe dźwięki. Krajobraz dźwiękowy Krakowa w literaturze końca XIX i początku XX w.

mgr Mateusz Florczak (UG) - Miasto w kadrze pamięci. O stambulskiej fotonarracji w autobiograficznej prozie Orhana Pamuka, Stambuł. Wspomnienia i miasto.

inż. Małgorzata Kozak (PL) – Humanizacja przestrzeni osiedli wielkopłytowych.

mgr Agata Chodań (UW) - Postrzeganie miasta przez pryzmat światopoglądu: obraz i tożsamość miasta w tekstach piosenek hip-hopowych, na przykładzie Warszawy

mgr Maja Rogala (UwB) - Obraz Białegostoku w fotografii Bolesława Augustisa.

inż. Patryk Kaczmarek (UAM) - Prywatyzacja przestrzeni? Ogródki przyblokowe poznańskich blokowisk.

mgr Jakub Janusz (UwB) – O problemach obrazowania miast w grach komputerowych.

lic. Urszula Janoszuk (UW) - Życie i praca w uniwersalnym mieście. Fotomontaż dadaistyczny jako obraz międzywojennej miejskości.

inż. Krystian Koliński (UAM) - Transformacja w mieście. Zmiany obrazu miasta na przykładzie Leszna.

lic. Karolina Wasiluk (KUL) - Pesymistyczne wizje miast w literaturze wczesnego XX wieku na przykładzie ,,Ziemi jałowej” T.S.Eliota oraz prac Jamesa Joyce’a.

mgr Karol Więch (UwB) – Fragmentaryzacja miasta w dokumentalnym filmie awangardowym.

lic. Piotr Gardynik (UPwK) - Komunikacja miejska w Nowej Hucie, w kontekście urbanistycznym i architektonicznym jednej z dzielnic Krakowa.

17.40:  Podsumowanie obrad. Zakończenie konferencji


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH