Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukowę Obrazy miasta- miasto w obrazach, której organizatorem jest Koło Naukowe Kulstruktra działajace przy Instytucie Studiów Kulturowych UwB.Partnerem konferencji jest czasopismo naukowe Media i Społeczeństwo z Bielska-Białej: www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl

 

Poniżej zamieszczamy program konferencji. 

 

9.00: Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.45: Otwarcie Konferencji

11.00: Sesja nr 1

Panel I

Literackie portrety miast s.46

Panel II

Miasta wyobrażone

s.47

Panel III

Miejski dyskurs medialny

s.48

mgr Małgorzata Kafel (UJ) - Symfonia wielkiego miasta. Symultanizm i Stimmung w Manhattan Transfer Johna Dos Passosa.

Piotr Sosiński (UwB) – Coruscant, czyli wizja miasta-planety w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

lic. Kamila Piotrowska (UwB) - Miasto jako przestrzeń użytkowania mediów.

mgr Karolina Najgeburska (UG) - Paryż „z jego złotą aurą, i z jego szarym wątpieniem” – paryskie pejzaże literackie Adama Zagajewskiego.

mgr inż. Bartosz Śliwecki (PB) - Minimalizacja przestrzeni miejskich w świecie interaktywnych gier komputerowych na podstawie analizy wybranych przykładów.

Kamil Styś (UwB) – Podlaska bitwa na memy. Kulturowo-historyczna rywalizacja o prymat w regionie na przykładzie Białegostoku i Łomży.

mgr Marta Siekierska (UAM) - Literackie portrety Odessy.

mgr Viktoryia Bartsevich (UW) - Mitologiczne zaświaty w Once Upon a Time.

mgr Zuzanna Nueve-Eglise (UŚ) - W stronę przestrzeni przeżywanej? Obraz metropolii w dyskursie elit symbolicznych.

mgr Ludwika Chojnacka (UWr) - Drohobycz – małe miasto wielkich spraw.mgr

mgr Julia Kula (UMCS) - W obliczu katastrofy: podziemne miasta jako ostatnia ostoja ludzkości w wybranych powieściach post-apokaliptycznych.

 Magdalena Grynczel (Instytut Sztuki PAN) – Miasto jako przekaźnik kultury – „pogranicznicy kultury”.

12.40-13.00: Przerwa kawowa

13.00: Sesja nr 2

Panel IV

Miasta dawniej

s.46

Panel V

To, co niewidoczne

s.47

Panel VI

Widmo miejskości

s.48

mgr Joanna Gillmeister (UG) - Wpływ karnawału na lokalną społeczność i przestrzeń miejską dawnej Wenecji.

mgr Alicja Ozga (UG) - Ukryte miasta  – ukryte w mieście. Miejskie tajemnice w japońskim folklorze i kulturze popularnej.

mgr Dominika Olga Stankiewicz (UwB) - Z ruin i zgliszczy. O Stolicy Poli Gojawiczyńskiej.

mgr Adam Panasiuk (KUL) - Na pograniczu Litwy i Korony. Społeczno – gospodarczy obraz miasteczka Sławatycze w świetle inwentarzy (1679 – 1764).

mgr Barbara Janusz (UwB) – Cmentarze nie-ludzkie.

mgr Anna Gawryś (UŚ) - Polis i jego zmora. Miasto jako kształt i problem Zachodniego rozumu.

mgr Barbara Szczepańska (UWr) - O politycznych i ideologicznych interpretacjach przestrzeni i architektury na przykładzie przemian znaczenia opolskiego Ostrówka w XX wieku.

mgr Grzegorz Całek (UW) - Obraz codzienności miasta – obserwacje z komunikacji publicznej.

Aleksandra Urbaniak (UAM) - „Miasto owo piekielne… już cię przechodzi mrowie”. Odsłony toposu civitas diaboli w literaturze włoskiego średniowiecza.

mgr Łukasz Wieczyński (US) - Szczecin wielokulturowy na łamach „Pograniczy”.

mgr Joanna Pankau (UAM) - Miejskie/artystyczne asamblaże. Mapowanie i nowe możliwości przestrzenne.

mgr Paweł Otręba (UŚ) - Mały Izrael. Obraz Warszawy w Królu Szczepana Twardocha.

14.40-16.00: Przerwa obiadowa

16.00: Sesja nr 3

Panel VII

Lektura miasta inaczej

s.46

Panel VIII

Miasto w kadrach

s.47

Panel IX

Codzienność miasta

s.48

mgr Katarzyna Zagólska (UJ) - Złe dźwięki. Krajobraz dźwiękowy Krakowa w literaturze końca XIX i początku XX w.

mgr Mateusz Florczak (UG) - Miasto w kadrze pamięci. O stambulskiej fotonarracji w autobiograficznej prozie Orhana Pamuka, Stambuł. Wspomnienia i miasto.

inż. Małgorzata Kozak (PL) – Humanizacja przestrzeni osiedli wielkopłytowych.

mgr Agata Chodań (UW) - Postrzeganie miasta przez pryzmat światopoglądu: obraz i tożsamość miasta w tekstach piosenek hip-hopowych, na przykładzie Warszawy

mgr Maja Rogala (UwB) - Obraz Białegostoku w fotografii Bolesława Augustisa.

inż. Patryk Kaczmarek (UAM) - Prywatyzacja przestrzeni? Ogródki przyblokowe poznańskich blokowisk.

mgr Jakub Janusz (UwB) – O problemach obrazowania miast w grach komputerowych.

lic. Urszula Janoszuk (UW) - Życie i praca w uniwersalnym mieście. Fotomontaż dadaistyczny jako obraz międzywojennej miejskości.

inż. Krystian Koliński (UAM) - Transformacja w mieście. Zmiany obrazu miasta na przykładzie Leszna.

lic. Karolina Wasiluk (KUL) - Pesymistyczne wizje miast w literaturze wczesnego XX wieku na przykładzie ,,Ziemi jałowej” T.S.Eliota oraz prac Jamesa Joyce’a.

mgr Karol Więch (UwB) – Fragmentaryzacja miasta w dokumentalnym filmie awangardowym.

lic. Piotr Gardynik (UPwK) - Komunikacja miejska w Nowej Hucie, w kontekście urbanistycznym i architektonicznym jednej z dzielnic Krakowa.

17.40:  Podsumowanie obrad. Zakończenie konferencji


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH