Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na cykl bezpłatnych wizyt studyjnych! Skierowane są one do animatorów kultury, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, osób zajmujących się edukacją kulturową, nauczycieli, edukatorów działających w sferze kultury na terenie województwa podlaskiego.
Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Odwiedzimy ciekawe miejsca i spotkamy lokalnych animatorów, by wspólnie wymienić się doświadczeniami z zakresu animacji i edukacji, a do tego w każdym z miejsc będzie można wziąć udział w warsztatach!

Wizyty będą realizowane 18,19, 24, 25 października 2019 r.

Zapisy na wizyty studyjne zaplanowane 18 i 19 października 2019 r. trwają do 17 i 18 października 2019 roku do godz. 24:00, na pozostałe zgłoszenia na wizyty studyjne oczekujemy do 21 października 2019 r. do godz. 10:00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w tylko jednej z nich.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura realizowane jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=101&aiid=7773

OSTATNIE MIEJSCA NA WYJAZD DO KRASNOGRUDY!!!

unnamed111

18 października 2019 r./ wyjazd 8:00, powrót ok. 19:00
Wizyta studyjna – Krasnogruda

Białystok – podstawienie autokaru 7:45, wyjazd 8:00 (Plac Jana Pawła II, parking za zatoką autobusową przy bramie bocznej Pałacu Branickich)

Podczas wizyty w Krasnogrudzie uczestnicy poznają miejsce wyjątkowe, które sprzyja pracy ze społecznością. Dwór Czesława Miłosza tętni życiem. Odbywają się tu koncerty, warsztaty, konferencje, spotkania artystów, wystawy. Każde działanie pielęgnuje pamięć miejsca i ludzi. Tu historia przeplata się ze współczesnością, a każdemu działaniu towarzyszy współpraca, otwarcie na innego człowieka oraz szacunek do inności.

W programie wizyty zaplanowane są: Wprowadzenie w miejsce poprzez wystawę „Miłosz. Szukanie ojczyzny” oraz opowieść o działaniach edukacyjno-artystycznych opartych o pamięć i historię miejsca – prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska, przerwa kawowa oraz zajęcia warsztatowe w Pracowni Przyrody i Sztuki Przyroda Parku Krasnogrudzkiego.

 • zajęcia edukacyjno-artystyczne poświęcone drzewom, roślinom, ptakom zabytkowego parku okalającego Dwór z wykorzystaniem mikroskopu, obserwacja preparatów i okazów natury, tworzenie „biblioteki zdjęć mikroskopowych” oraz samodzielne wykonanie przyrodniczej pocztówki z parku krasnogrudzkiego – prowadzenie Ksenija Konopek.


   
 • Dzieciństwo. Młodość. Dojrzałość – obraz graficzny twarzy Czesława Miłosza z wykorzystaniem szablonów na lnianych torbach przy użyciu farb do tkanin – prowadzenie – Wiesław Szumiński.
  - obiad w Kawiarni Literackiej „Piosenka o porcelanie”
  - spotkanie z Zespołem Pogranicze
 
 

OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH