Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie CloudNine organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów na najlepszą pracę dyplomową w zakresie: "media, sprzedaż, reklama". Patronatem konkursu jest TVP Telewizja Polska.

http://cloudnine.com.pl/konkursy/


Nagroda główna- złoty bilet Top Young 100*–dla finalisty konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Roku, który zostanie najlepiej oceniony za kryterium: umiejętność-prezentacji-rozwiązania
Profesjonalne szkolenie z wystąpień publicznych – dla finalistów Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Roku.


Zgłoszenia trwają do 25.10 jednak z możliwością przedłużenia do 31.10

Finał Konkursu odbędzie się 14.11.2019 r. w PTAK WARSAW EXPO.    

Poniżej bardziej techniczne informacje:
-ZGŁOSZENIA DOKONUJĄ STUDENCI, poprzez zarejestrowanie się tutaj:
https://rejestracja.cloudnine.com.pl/rej.php na naszej stronie.
- REGULAMIN można znaleźć pod tym linkiem: 
http://cloudnine.com.pl/regulamin/
- Na naszej stronie stronie znaleźć można również  najczęściej zadawane pytania: 
http://cloudnine.com.pl/qa/.
- PRAWA AUTORSKIE: w przypadku prac dyplomowych uczestnik rejestrując się akceptuje
zgodę (załącznik zgoda_praca_dyplomowa), w której określone są warunki wykorzystania pracy do celów Konkursów.
- RECENZJA: w przypadku prac dyplomowych niezbędna do zgłoszenia
jest RECENZJA PROMOTORA/ RECENZENTA LUB OPIEKUNA AKADEMICKIEGO (wykładowcy, który zgodzi się zrecenzować pracę).
-CO POWINNA ZAWIERAĆ RECENZJA? Powinna być zgodna z wytycznymi uczelni dotyczącymi recenzji prac dyplomowych. Wskazówki można znaleźć w załączniku.
- PREZENTACJA, której wymagamy w przypadku Konkursu na prace dyplomowe MUSI ZAWIERAĆ 9 SLAJDÓW licząc tytułowy i końcowy. Prezentacja ta posłuży finalistom do prezentowania idei prac publiczności, która zagłosuje na (jej zdaniem) najlepsze. Stąd też powinno zależeć studentom na tym, by było one ciekawe i merytoryczne.
Poniżej przedstawiamy 5 przykładowych slajdów:
1) Tytuł pracy+ autor, uczelnia, promotor, status (student x roku, absolwent)
2) Motywacja do napisania pracy / dlaczego akurat ten temat wydał się autorowi ciekawy
3) Cel pracy/ hipoteza
4) Jak został zrealizowany temat(badania/usprawnienia/metody)
5) Wniosek/ wnioski końcowy/we/ Czy i ewentualnie jak można wykorzystać wyniki pracy

-Udział w Konkursie jest bezpłatny, jednak uczestnicy pokrywają koszty transportu na finał do Warszawy.
 
 
konkurs1 1170x520


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH