SESJA EGZAMINACYJNA rozpoczyna się 5 lutego 2020 r.

 

PROWADZĄCY

NAZWA PRZEDMIOTU

KOD PRZEDMIOTU

PLANOWANA DATA EGZAMINU

nr sali

UWAGI

I rok I stopnia

 

prof. Raube Sławomir

Wstęp do filozofii

430-KS1-1WDF

10.02.2020 12:30

B5

 

prof. Kisielewski Andrzej

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

430-KS1-1APK

07.02.2020, godz. 11.30-13.00

B5

pisemne zaliczenie ćwiczeń 31.01. o godz. 8:30.

dr Karolina Wierel

Mitologie europejskie

430-KS1-1MEU

06.02.2020 g. 10.00-11.30

B4

zaliczenie pisemne ćwiczeń I rok I stopnia cały rok

prof. Wanda Supa

Literatura i kultura krajów sąsiedzkich

0430-KS1-1LKS

11.02.2020 g. 10:00

(wtorek)

B4

 

II rok I stopnia

 

dr Karolina Wierel

Metodologia badań kulturoznawczych

0400-KS1-2MET

10.02.2020 godz.13.00-14.30

B4

 

prof. Kisielewska Alicja

Komunikacja kulturowa

0400-KS1-2KKL

05.02.2020, g.9.00-10.30

B5

 

dr Kostaszuk-Romanowska Monika

Teoria kultury

0400-KS1-2TKL

11.02.2020, g. 9.00-10.30

B5

 

prof. Kisielewska Alicja

Telewizja w kulturze

0400-KS1-2TWK

06.02.2020, g. 9.00-10.30

B5

 

dr Kondej Andrzej

Teoria i historia public relations

0400-KS1-2THP

12.02.2020, g. 10.15-11.45

B12

 

III rok I stopnia

 

dr Monika Kostaszuk- Romanowska

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie

0400-KS1-3POK

11.02.2020,
g. 10.30-12.00

B5

 

dr Siwak Wojciech

Sztuka nowych mediów

0400-KS1-3SNM

praca egzaminacyjna

mgr Przemysław Alkowski

Prawo prasowe i autorskie

0400-KS1-3PPA

     

I rok II stopnia

 

mgr Żylińska Julia

Język angielski

430-KS2-1LEKA

05.02.2020, g.12.00-14.00

B4

 

mgr Anna Kulik

Język rosyjski

430-KS2-1LEKR

05.02.2020, godz. 14.00-15.00

B5

 

prof. Raube Sławomir

Filozofia kultury

430-KS2-1FLK

10.02.2020 14:00

B5

 

dr Karolina Wierel

Metody badań kulturoznawczych

430-KS2-1MBK

11.02.2020, godz. 09.30-11.00

B6

 

dr Marek Kruk

Marketing internetowy

430-KS2-1MIT

12/02 godz. 9:00 s. 225 ul. Warszawska 63

 

prof. Irena Matus

Region i regionalizm - kulturowe problemy Podlasia

430-KS2-1RER

06.02.2020, godz14.00

B9

egzamin ustny

dr Irena Parfieniuk

Komunikacja społeczna

430-KS2-1KSP

07.02.2020

-

zaliczenie do tej daty

II rok II stopnia

 

prof. Kisielewski Andrzej

Antropologia kultury

0400-KS2-2ANK

07.02.2020, godz. 10.00-11.30

B5

 

mgr Rogala Maja

Film i fotografia w mediach cyfrowych

0400-KS2-2FFC

5.02. - 8.30 - 10.00

B4

 

dr Wojciech Siwak

Teoria telewizji

0400-KS2-2TET

praca egzeminacyjna

SESJA2020


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH