computer display laptop tablet pc mobile phone vector 14136789

Lp.

Prowadzący

Przedmiot
i forma zajęć
(ćwiczenia, wykład, itp.).

Termin zgodnie z rozkładem zajęć

Możliwość prowadzenia zajęć w systemie zdalnym

(Wstawić TAK/NIE)

Uwagi

1.

dr Anna Augustyn

Marketing terytorialny (ćwiczenia, wykład)

13.03 Pt 8.30-10.00
20.03 Pt 8.30-10.00

TAK

Wykorzystanie platformy e-learningowej oraz USOS

2.

mgr Maja Rogala

Historia kultury

12.03 Cz 10:15-11:45
12.03 Cz 12:00-13:30

19.03 Cz 10:15-11:45
19.03 Cz 12:00-13:30

TAK

Termin:  16.03.2020  , 18.03. 2020

2.

mgr Maja Rogala

Konwersatorium Mistrzowie Kina

12.03 Cz 8:30-10:00

19.03 Cz 8:30-10:00

TAK

Termin 13.03. 2020

17.03.2020, 19.03. 2020

3.

mgr Joanna Mytnik-Daniluk

Filmoterapia w teorii i praktyce

17.03 Wt 8:30-11:45,

24.03 Wt 8:30-11:45

TAK

USOSmail

4.

dr Gocha Kvantaliani

Język obcy – rosyjski (0400-KS1-2LEKR), lektorat

17.03 Wt 15:30-17:00

24.03 Wt 15:30-17:00

TAK

 

5.

dr Maciej Białous

Metody badań terenowych i rynku kultury

13.03 Pt 10:15-11:45

13.03 Pt 12:00-13:30

20.03 Pt 10:15-11:45

20.03 Pt 12:00-13:30

TAK

 

6.

dr Andrzej Kondej

Reklama i public relations W i Ćw.

18.03 Śr 8:30-10:00

25.03 Śr 8:30-10:00

TAK

Zdalne prowadzenie zajęć

6.

dr Andrzej Kondej

Seminarium warsztatowe -public relations LAB

18.03 Śr 13:45-15:15

25.03 Śr 13:45-15:15

TAK

Zdalne prowadzenie zajęć

6.

dr Andrzej Kondej

Seminarium warsztatowe -reklama LAB

18.03 Śr 15:30-17:00

25.03 Śr 15:30-17:00

TAK

Zdalne prowadzenie zajęć

7.

dr Karolina Wierel

Słowo w kulturze

18.03 Śr 10:15-11:45

18.03 Śr 12:00-13:30

25.03 Śr 10:15-11:45

25.03 Śr 12:00-13:30

TAK

 

8.

dr Anetta Strawińska

Język w mediach - wykład

17.03 Wt 10:15-11:45

TAK

wysłałam prezentację studentom przez system USOS

8.

dr Anetta Strawińska

Język w mediach - ćwiczenia

24.03 Wt 10:15-11:45

TAK

wysłałam informacje studentom przez system USOS

9.

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Seminarium magisterskie

18.03 Śr 13:45-15:15

25.03 Śr 13:45-15:15

TAK

 

9.

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Kultura audiowizualna - wykład

16.03 Pn 10:15-11:45

23.03 Pn 10:15-11:45

TAK

 

9.

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Antropologia mediów - ćwiczenia

16.03 Pn 12:00-13:30

16.03 Pn 13:45-15:15

23.03 Pn 12:00-13:30

23.03 Pn 13:45-15:15

TAK

 

10.

prof. Mirosław Sobecki

Komunikacja międzykulturowa - ćwiczenia

13.03 Pt 10:15-11:45
20.03 Pt 10:15-11:45

TAK

system USOS

11.

mgr Anna Kulik

Język obcy – język rosyjski
ćwiczenia, 1 rok I stopnia

12.03 Cz 17:00-18:30

19.03 Cz 17:00-18:30

TAK

Zajęcia prowadzone przez USOSmail

12.

mgr Jarosław Sołomacha

Dziennikarstwo internetowe

16.03.2020, godz. 16.00

23.03.2020, godz. 16.00

TAK

 

13.

mgr Barbara Poskrobko

Język niemiecki

 

TAK

 

14.

dr Barbara Olech

Życie kulturalne - ćwiczenia

12.03 Cz 10:15-11:45

12.03 Cz 12:00-13:30

19.03 Cz 10:15-11:45

19.03 Cz 12:00-13:30

TAK

Materiały do opracowania; notatki od studentów, kontakt e-mailowy i telefoniczny

14.

dr Barbara Olech

Kulturowe konteksty historii literatury - ćwiczenia

17.03 Wt 12:00-13:30

17.03 Wt 13:45-15:15

24.03 Wt 12:00-13:30

24.03 Wt 13:45-15:15

TAK

Materiały do opracowania; notatki od studentów, kontakt e-mailowy i telefoniczny

14.

dr Barbara Olech

Seminarium

17.03 Wt 15:30-17:00

24.03 Wt 15:30-17:00

TAK

Indywidualne konsultacje w sprawie prac

15.

dr Krystyna Stawecka

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury (ćwiczenia)

17.03 Wt 12:00-13:30

17.03 Wt 13:45-15:15

24.03 Wt 12:00-13:30

24.03 Wt 13:45-15:15

TAK

 

16.

prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Język a kultura (wykład)

17.03 Wt 10.15-11:45

24.03 Wt 10.15-11:45

TAK

przesłanie materiałów przez system USOS

17.

mgr Julia Żylińska

Język angielski

0400-KS1-2LEKA, ćwiczenia, gr1

16.03 Pn 12:00-13:30

23.03 Pn 12:00-13:30

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

17.

mgr Julia Żylińska

Język angielski,
430-KS1-1LEKA,
ćwiczenia, gr 1

16.03 Pn 13:45-15:15

 23.03 Pn 13:45-15:15

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

17.

mgr Julia Żylińska

Język angielski
430-KS1-1LEKA,
ćwiczenia, gr 2

16.03 Pn 15:30-17:00

23.03 Pn 15:30-17:00

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

17.

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,
430-KS2-1SWJ,
ćwiczenia, gr 1

12.03 Cz 8:30-10:00

19.03 Cz 8:30-10:00

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

17.

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,
430-KS2-1SWJ,
ćwiczenia, gr 2

12.03 Cz 10.15-11:45

19.03 Cz 10.15-11:45

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

18.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

13.03.2020

godz. 8.30 – 10.00

TAK

Zajęcia odbyły się na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online

18.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

13.03.2020

godz. 10.15 – 11.45

TAK

Zajęcia odbyły się z na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online

18.

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

13.03.2020

godz. 12.00 – 13.30

TAK

Zajęcia odbyły się z wykorzystaniem platformy Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, prezentacje

18.

dr Wojciech Siwak

Komunikacja medialna (wykład)

18.03.2020

godz. 13.45 – 15.15

TAK

Wykład online - wideo/audiokonferencja Big Blue Button, platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

- forum przedmiotu, informacje przez USOS mail

18.

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

18.03.2020

godz. 17.10-18.40

TAK

Platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, wideo/audiokonferencja, informacje przez USOS mail

18.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

20.03.2020

godz. 8.30 – 10.00

TAK

Jw.

18.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

20.03.2020

godz. 10.15 – 11.45

TAK

Jw.

18.

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

20.03.2020

godz. 12.00 – 13.30

TAK

Jw.

18.

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

25.03.2020

godz. 17.10-18.40

TAK

Jw.

19.

dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

How much do we know about Great Britain and the USA?

13.03 Pt 13:45-15:15

20.03 Pt 13:45-15:15

TAK

USOS mail

20.

prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Język a kultura (wykład)

17.03 Wt 10.15-11:45

24.03 Wt 10.15-11:45

TAK

przesłanie materiałów przez system USOS

21.

mgr Karol Więch

Filozofia nowych mediów (konwersatorium)

18.03 Śr 13:45-15:15

25.03 Śr 13:45-15:15

TAK

Google Classroom

21.

mgr Karol Więch

Komunikacja medialna (ćwiczenia)

18.03 Śr 15:30-17:00

TAK

Google Classroom

21.

mgr Karol Więch

Kultura audiowizualna (ćwiczenia)

18.03 Śr 10:15-11:45

25.03 Śr 12:00-13:30

18.03 Śr 10:15-11:45

25.03 Śr 12:00-13:30

TAK

Google Classroom

21.

mgr Karol Więch

Problemy kultury popularnej (ćwiczenia)

16.03 Pn 13:45-15:15

16.03 Pn 15:30-17:00

23.03 Pn 13:45-15:15

23.03 Pn 15:30-17:00

TAK

Google Classroom

22.

mgr Paulina Sawicka

Konwersatorium „Reklama w mediach cyfrowych”

18.03 12:00-13:30

NIE

Brak możliwości poprowadzenia zajęć zdalnie z uwagi na ich interaktywność, zamysł pracy w grupach oraz samą wartość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym.

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki – wykład

13.03 Pt 12:00-13:30

20.03 Pt 12:00-13:30

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki - ćwiczenia

13.03 Pt 8:30-10:00

13.03 Pt 10:15-11:45

20.03 Pt 8:30-10:00

20.03 Pt 10:15-11:45

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej  Kisielewski

Teoria sztuki - wykład

24.03 Wt 15:30-17:00

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia i teoria reklamy - wykład

13.03 Pt 13:45-15:15

20.03 Pt 13:45-15:15

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Komunikowanie w reklamie i PR

17.03 Wt 15:30-17:00

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Seminarium mgr

17.03 Wt 17:15-18:45

24.03 Wt 17:15-18:45

TAK

 

24.

mgr Edyta Jurkiewicz

Polityka kulturalna w regionie – prognozowanie, strategia i planowanie w instytucjach kultury - ćwiczenia

18.03 Śr 16:00-17:30

25.03 Śr 16:00-17:30

NIE

 

25.

dr Tomasz Adamski

Photography workshop (ćwiczenia)

18.03 13:45 – 15:15

25.03 13:45 -15:15

TAK

Studenci dostaną tekst do przeczytania i samodzielnie będą musieli wykonać zdjęcie z wybranym aspektem kompozycji.

25.

dr Tomasz Adamski

Problemy współczesnego świata i ich odbicie w filmie (konwersatorium)

20.03 12:00 – 15:15

TAK

Studenci dostaną do obejrzenia link z filmem. Po obejrzeniu będą musieli napisać na ten temat esej.

25.

dr Tomasz Adamski

Seminarium licencjackie

13.03 10:15-11:45

20.03 10:15-11:45

TAK

Jestem cały czas w kontakcie z moimi seminarzystami (tymi którzy piszą). Prace licencjackie powstają a poszczególne ich fragmenty są sprawdzane na bieżąco.

25.

dr Tomasz Adamski

Warsztaty filmowe

13.03 8:30-10:00

20.03 8:30-10:00

TAK

Studenci dostaną do analizy fragment filmu (na którym będą musieli rozpoznać poszczególne plany filmowe). Rozpocznie się praca nad własnym scenariuszem krótkiej etiudy filmowej.

26.

Urszula Gołaszewska-Kaczan

Podstawy marketingu  wykład

13.03 Pt 17:10-18:40

16.03 Pn 17:10-18:40

17.03 Wt 17:10-18:40

23.03 Pn 17:10-18:40

24.03 Wt 17:10-18:40

TAK

Poszczególne wykłady zostaną umieszczone na platformie e-learningowej UwB

w dniach

13.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

19.03.2020

o godz. 17.10

27.

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Teoria sztuki –ćwiczenia

16.03 Pn 10:15-11:45

16.03 Pn 12:00-13:30

 

 

23.03 Pn 10:15-11:45

23.03 Pn 12:00-13:30

TAK

Studenci otrzymali polecenie odbycia wirtualnej wycieczki do muzeum i robi z tego notatkę – polecenie przez USOS mail

 

Zajęcia online na platformie zoom  zgodnie z programem

27.

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Kreatywne pisanie

16.03 Pn 15:30-17:00

 

 

 

23.03 Pn 15:30-17:00

TAK

Studenci otrzymali polecenie odbycia wirtualnej wycieczki do muzeum i robi z tego notatkę – polecenie przez USOS mail

 

Zajęcia online na platformie zoom  zgodnie z programem

INFO OD DR WOJCIECHA SIWAKA:

UWAGA:

W celu ułatwienia studentom organizacji spotkań w trybie zdalnym zajęcia w terminach 12.03.2020 – 25.03.2020 zostały zaplanowane w terminach zgodnych z planem zajęć stacjonarnych w semestrze letnim.

W przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć w salach i laboratoriach UwB zajęcia mogą być kontynuowane zdalnie w kolejnych tygodniach zgodnie z planem zajęć stacjonarnych.

Zajęcia zdalne odbywają się na platformie Moodle prowadzącego https://siwakwoj.gnomio.com w formie czatu grupowego, dyskusji na forum przedmiotu, zadań online oraz w trybie wideo/audiokonferencji w systemie Big Blue Button.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach studenci mają już indywidualny dostęp do platformy Moodle prowadzącego, na której umieszczone zostały materiały do zajęć, zadania online, forum i czat oraz materiały audio/wideo i narzędzia audio/wideokonferencyjne.

Studenci będą powiadamiani o sprawach związanych z zajęciami przez USOS mail.


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH