Lp.

Prowadzący

Przedmiot
i forma zajęć
(ćwiczenia, wykład, itp.).

Termin zgodnie z rozkładem zajęć

Możliwość prowadzenia zajęć w systemie zdalnym

(Wstawić TAK/NIE)

Uwagi

1

dr Barbara Olech

Życie kulturalne - ćwiczenia

26.03 Cz 10:15-11:45

26.03 Cz 12:00-13:30

02.04 Cz 10:15-11:45

02.04 Cz 12:00-13:30

TAK

Materiały do opracowania; notatki od studentów, kontakt e-mailowy i telefoniczny

1

dr Barbara Olech

Kulturowe konteksty historii literatury - ćwiczenia

31.03 Wt 12:00-13:30

31.03 Wt 13:45-15:15

07.04 Wt 12:00-13:30

07.04 Wt 13:45-15:15

TAK

Materiały do opracowania; notatki od studentów, kontakt e-mailowy i telefoniczny

1

dr Barbara Olech

Seminarium

31.03 Wt 15:30-17:00

07.04 Wt 15:30-17:00

TAK

Indywidualne konsultacje w sprawie prac,

telefon, e-mail,

messenger

2

dr Anna Augustyn

Marketing terytorialny (ćwiczenia oraz wykład)

27.03 Pt 8.30-10.00

3.04 Pt 8.30-10.00

TAK

 

3

dr Krystyna Stawecka

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury (ćwiczenia)

31.03 Wt 12:00-13:30

31.03 Wt 13:45-15:15

7.04 Wt 12:00-13:30

7.04 Wt 13:45-15:15

TAK

 

4

dr Karolina Wierel

Słowo w kulturze

1.04 Śr 10:15-11:45

1.04 Śr 12:00-13:30

8.04 Śr 10:15-11:45

8.04 Śr 12:00-13:30

TAK

 

5

mgr Maja Rogala

Konwersatorium filmoznawcze   

26.03 Cz 8:30-10:00

2.04 Cz 8:30-10:00

TAK

 Zajęcia    w formie wideokonferencji prowadzone  przez komunikator internetowy Skype 

30 .03. 2020. 06.04. 2020  godz. 11.00

5

mgr Maja Rogala

Historia Kultury 

(ćwiczenia)

26.03 Cz 10:15-11:45
26.03 Cz 12:00-13:30

2.04 Cz 10:15-11:45
2.04 Cz 12:00-13:30

TAK 

 Zajęcia    w formie wideokonferencji prowadzone  przez komunikator internetowy Skype

31.03.2020, 06.04. 2020 godz. 11

6

dr n. hum. Gocha Kvantaliani

Język obcy – rosyjski (0400-KS1-2LEKR), lektorat

31.03 Wt 15:30-17:00

7.04 Wt 15:30-17:00

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki – wykład

27.03 Pt 12:00-13:30

3.04 Pt 12:00-13:30

TAK

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki - ćwiczenia

27.03 Pt 8:30-10:00

27.03 Pt 10:15-11:45

3.04 Pt 8:30-10:00

3.04 Pt 10:15-11:45

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Teoria sztuki - wykład

7.04 Wt 15:30-17:00

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia i teoria reklamy

27.03 Pt 13:45-15:15

3.04 Pt 13:45-15:15

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Komunikowanie wizualne w reklamie i PR

31.03 Wt 15:30-17:00

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Seminarium mgr

31.03 Wt 17:15-18:45

7.03 Wt 17:15-18:45

TAK

 

8

Marcin Milczunas

Wychowanie Fizyczne

nie

NIE

Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu studenci  otrzymają na  maila.

9

dr Nina Raczkiewicz

Gwary Podlasia, ćwiczenia

26.03 Cz 12:00-13:30

2.04 Cz 12:00-13:30

TAK

Kontakt ze studentami poprzez USOSmail

10

prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Język a kultura (wykład)

31.03 Wt 10.15-11:45

7.04 Wt 10.15-11:45

TAK

z wykorzystaniem USOS i poczty elektronicznej

11

dr Maciej Białous

Metody badań terenowych i rynku kultury

27.03 Pt 10:15-11:45

27.03 Pt 12:00-13:30

3.04 Pt 10:15-11:45

3.04 Pt 12:00-13:30

TAK

Platforma Blackboard

12

mgr Julia Żylińska

Język angielski,

0400-KS1-2LEKA, ćwiczenia, gr1

30.03 Pn 12:00-13:30

6.04 Pn 12:00-13:30

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

12

mgr Julia Żylińska

Język angielski,

430-KS1-1LEKA, ćwiczenia, gr 1

30.03 Pn 13:45-15:15

6.04 Pn 13:45-15:15

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

12

mgr Julia Żylińska

Język angielski,

430-KS1-1LEKA, ćwiczenia, gr 2

30.03 Pn 15:30-17:00

6.04 Pn 15:30-17:00

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

12

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,

430-KS2-1SWJ, ćwiczenia, gr 1

26.03 Cz 8:30-10:00

2.04 Cz 8:30-10:00

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

12

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,

430-KS2-1SWJ, ćwiczenia, gr 2

26.03 Cz 10.15-11.45

2.04 Cz 10.15-11.45

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

13

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Kultura audiowizualna – wykład – II rok I stopnia

30.03 Pn 10.15-11.45

6.04 Pn 10.15-11.45

TAK

 

13

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Antropologia mediów – ćwiczenia I rok II stopnia

30.03 Pn 12:00-13:30

30.03 Pn 13:45-15:15

6.04 Pn 12:00-13:30

6.04 Pn 13:45-15:15

TAK

 

13

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Seminarium mgr. II rok II stopnia

1.04 Śr 13.45-15.15

8.04 Śr 13.45-15.15

TAK

 

14

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

27.03.2020

godz. 8.30 – 10.00

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

27.03.2020

godz. 10.15 – 11.45

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

27.03.2020

godz. 12.00 – 13.30

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, prezentacje, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Komunikacja medialna (wykład)

01.04.2020

godz. 13.45 – 15.15

TAK

Wykład online - wideo/audiokonferencja Blackboard Collaborate, platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com, – czat grupowy, forum

14

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

01.04.2020

godz. 17.10-18.40

TAK

Platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, wideo/audiokonferencja Blackboard Collaborate, informacje przez USOS mail

14

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

03.04.2020

godz. 8.30 – 10.00

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

03.04.2020

godz. 10.15 – 11.45

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

03.04.2020

godz. 12.00 – 13.30

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, prezentacje, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

08.04.2020

godz. 17.10-18.40

TAK

Platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, wideo/audiokonferencja Blackboard Collaborate

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Media w Polsce (wykład)

01.04 Śr 8:30-10:00

03.04 Pt 10:15-11:45

08.04 Śr 8:30-10:00

TAK

O ile sprzęt, technologia i platforma Blackboard pozwoli

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Antropologia płci (ćwiczenia)

01.04 Śr 10:15-11:45

01.04 Śr 12:00-13:30

08.04 Śr 10:15-11:45

08.04 Śr 12:00-13:30

TAK

j.w.

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Postawy antropologii mediów (wykład)

02.04 Cz 13:45-15:15

TAK

j.w.

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Postawy antropologii mediów (ćwiczenia)

03.04 Pt 13:45-15:15

TAK

j.w.

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Antropologia kultury

w badaniach marketingowych (wykład)

03.04 Pt 15:30-17:00

TAK

j.w.

16

dr Tomasz Adamski

Photography workshop

1.04 Śr 13:45 – 15:15

8.04 Śr 13:45 -15:15

TAK

Usos email/ blackboard

16

dr Tomasz Adamski

Seminarium licencjackie

27.03 Pt 10:15-11:45

 3.04 Pt 10:15-11:45

TAK

USOS email

16

dr Tomasz Adamski

Warsztaty filmowe

27.03 Pt 8:30-10:00

3.04 Pt 8:30-10:00

TAK

USOS email/blackboard

17

prof. dr hab. Irena Matus

Warsztaty etnograficzne

30.03 Pn 13:45-15:15

6.04 Pn 13:45-15:15

TAK

 

17

prof. dr hab. Irena Matus

Seminarium magisterskie

30.03 Pn 8:30-10:00

6.04 Pn 8:30-10:00

TAK

 

17

prof. dr hab. Irena Matus

Historia kultury (wykład)

30.03 Pn 12:00-13:30

6.04 Pn 12:00-13:30

NIE

 

18

mgr Joanna Mytnik-Daniluk

Filmoterapia w teorii i praktyce

31.03 Wt 10:15-11:45

TAK

USOSmail / wideokonferencja

19

mgr Jarosław Sołomacha

Dziennikarstwo internetowe

30.03 16.00-17:30

6.04 16.00-17:30

TAK

 

20

mgr Anna Kulik

Język obcy – język rosyjski
ćwiczenia, 1 rok I stopnia

26.03 Cz 17:00-18:30

2.04 Cz 17:00-18:30

TAK

przez USOSmail

21

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Teoria sztuki –ćwiczenia

30.03 Pn 10:15-11:45

30.03 Pn 12:00-13:30

6.04 Pn 10:15-11:45

6.04 Pn 12:00-13:30

TAK

Zajęcia próbne odbyłam
25.03.2020, poza tym studenci zrobili notatkę z wirtualnego zwiedzania muzeów

21

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Kreatywne pisanie

30.03 Pn 15:30-17:00

6.04 Pn 15:30-17:00

TAK

Zajęcia próbne odbyły się 25.03.2020 , studenci mają do wykonania prace pisemne (opowiadanie, wywiad, przepis kulinarny, etc.)

22

dr Anetta Strawińska

Język w mediach - wykład

31.03 Wt 10:15-11:45

TAK

USOSmail

22

dr Anetta Strawińska

Język w mediach - ćwiczenia

7.04 Wt 10:15-11:45

TAK

USOSmail

23

mgr Paulina Sawicka

Konwersatorium „Reklama w mediach cyfrowych”

16.04 13:45-15:15

21.04 13:45-15:15

TAK

 

24

mgr Karol Więch

Kultura audiowizualna

1.04.2020 Śr 10:15-11:45/12:00-13:30

8.04.2020 Śr 10:15-11:45/12:00-13:30

TAK

Google Classroom

24

mgr Karol Więch

Problemy kultury popularnej

30.03 Pn13:45-15:15

15:30-17:00

6.04 Pn 13:45-15:15

15:30-17:00

TAK

Google Classroom

24

mgr Karol Więch

Filozofia nowych mediów

1.04.2020 Śr 13:45-15:15

8.04.2020 Śr 13:45-15:15

TAK

Google Classroom

24

mgr Karol Więch

Komunikacja medialna

1.04 Śr 15:30-17:00

TAK

Google Classroom

Informacja od dr Wojciecha Siwaka:

UWAGA:

W celu ułatwienia studentom organizacji spotkań w trybie zdalnym zajęcia w terminach 26.03.2020 – 08.04.2020 zostały zaplanowane w terminach zgodnych z planem zajęć stacjonarnych w semestrze letnim.

Zajęcia zdalne odbywają się w godzinach wskazanych w rozkładzie w trybie wideo/audiokonferencji w systemie Blackboard Collaborate oraz na platformie Moodle prowadzącego https://siwakwoj.gnomio.com w formie czatu grupowego, dyskusji na forum przedmiotu, zadań online.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach studenci mają dostęp do platformy Moodle prowadzącego, na której umieszczone zostały materiały do zajęć, zadania online, forum i czat oraz materiały audio/wideo oraz linki do audio/wideokonferencji online.

Studenci powiadamiani są o sprawach związanych z zajęciami przez USOS mail oraz przez powiadomienia na platformie Moodle prowadzącego.

Konsultacje odbywają się online po umówieniu terminu przez mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Siwak

 

Laptopy Covid19


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH