I rok I stopnia

             

PROWADZĄCY

NAZWA PRZEDMIOTU

KOD PRZEDMIOTU

PLANOWANA DATA EGZAMINU

FORMA

ZALICZENIA

(ustne/pisemne)

SPOSÓB KOMUNIKACJI (np. ZOOM, Skype, USOSmail)

Uwagi organizacyjne

PRZEDMIOTY OGÓLNE

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB

Historia sztuki

430-KS1-1HSZ

do 03.07.2020

praca egzaminacyjna

USOSmail

 

dr hab. Irena Matus, prof. UwB

Historia kultury

430-KS1-1HKL

19.06.2020.

pisemny praca

USOSmail, ZOOM

 

SPECJALIZACJA: MEDIA I KOMUNIKOWANIE

dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB

Podstawy antropologii mediów

430-KS1-1PAM

23.06.2020, godz. 10.00­11.30

pisemny

USOSmail, ZOOM

 

SPECJALIZACJA: REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB

Teoria i historia reklamy

430-KS1-1THR

do 03.07.2020

projekt

przez sekretariat, BlackboardCollaboration

Studenci zostawią projekty w sekretariacie

 

II rok I stopnia

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

mgr Julia Żylińska

Język obcy - język angielski

0400-KS1-2LEKA

19.06.2020, godz. 18.00­19.15

pisemna

platforma Blackboard

 

dr Gocha Kvantaliani

Język obcy - język rosyjski

0400-KS1-2LEKR

19.06.2020, godz. 12:00 - 13:00

pisemna

USOSmail

 

mgr Barbara Poskrobko

Język obcy - język niemiecki

0400-KS1-2LEKN

17.06.2020,godz.12:00-

13;30

pisemna

USOSmail

 

dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB

Kultura audiowizualna

0400-KS1-2KAD

22.06.20202; godz. 10.00­11.30.

pisemna

USOSmail

 

SPECJALIZACJA: MEDIA I KOMUNIKOWANIE

dr Wojciech Siwak

Komunikacja medialna

0400-KS1-2KME

23.06.2020; godz. 12.00­15.00

egzamin testowy na Blackboard UwB

USOS Mail, Blackboard, Teams

 

SPECJALIZACJA: REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB

Media w Polsce

0400-KS1-2MWP

24.06.2020, godz. 10.00­11.30

pisemny

USOSmail, ZOOM

 
 

 

I rok II stopnia

PRZEDMIOTY OGÓLNE

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof UwB

Teoria sztuki

430-KS2-1TST

03.07.2020

praca pisemna

USOSmail

 

SPECJALIZACJA: KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

mgr Karol Więch

Filozofia nowych mediów

430-KS2-1FNM

25.06.2020, g. 11:00

google meets

 

zaliczenie na podstawie projektów

SPECJALIZACJA: KULTURA PODLASIA

dr Anna Augustyn

Marketing terytorialny

430-KS2-1MAT

23.06.2020, g. 11.00

Blackboard

USOSmail

test egzaminacyjny

 

II rok II stopnia

SPECJALIZACJA: FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO

Multimedia w kulturze

0400-KS2-2MUK

19.06.2020 godz. 10.00

pisemny projekt egzaminacyjny na Micosoft Teams

Moodle, Microsoft Teams, Office 365, USOS Mail

   

 

 

SESJA2020


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 • PLAN ZAJĘĆ

  Uwaga studenci Na stronie został umieszczony rozkład zajęć. Plan będzie ulegał aktualizacji....

 • Dyżur w sesji dr Ewy Kępy

  Dyżur w trakcie sesji egzaminacyjnej (konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams):...

 • Uwaga I rok I stopnia

  Dnia 07.06.2021 r. w godzinach 16.00-18.00 odbędzie się wykład z historii kultury.

 • Dzień zamknięty

  Dnia 04.06.2021 r. sekretariat i dziekanat kulturoznawstwa będzie zamknięty.

 • Dzień zamknięty

  Dnia 20.05.2021 r. sekretariat i dziekanat kulturoznawstwa będzie nieczynny.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH