I rok I stopnia 

Podział na grupy ćwiczeniowe, konwersatoryjne:

 

Grupa nr 1

1.       

82907

2.       

82869

3.       

81758

4.       

81354

5.       

82148

6.       

82845

7.       

80427

8.       

82267

9.       

82431

10.   

82200

11.   

70655

12.   

82047

13.   

81741

14.   

81822

15.   

81357

16.   

81610

17.   

71515

Grupa 2

1.       

81760

2.       

81765

3.       

82867

4.       

81506

5.       

81772

6.       

69460

7.       

83037

8.       

81971

9.       

81776

10.   

81767

11.   

81769

12.   

82021

13.   

64194

14.   

79348

15.   

81959

16.   

81762

17.   

82908

Grupa 3

1.       

79344

2.       

81361

3.       

81637

4.       

82013

5.       

79557

6.       

82062

7.       

82020

8.       

81837

9.       

72857

10.   

81699

11.   

81349

12.   

73540

13.   

83034

14.   

82906

15.   

81917

16.   

81954

17.   

82040

18.   

81843

 

Podział na grupy laboratoryjne

Grupa nr 1

1

82907

2

82869

3

81758

4

81354

5

82148

6

82845

7

80427

8

82267

9

82431

10

82200

11

70655

12

82047

13

81741

Grupa nr 2

1

81822

2

81357

3

81610

4

71515

5

81760

6

81765

7

82867

8

81506

9

81772

10

69460

11

83037

12

81971

13

81776

Grupa nr 3

1

81767

2

81769

3

82021

4

64194

5

79348

6

81959

7

81762

8

82908

9

79344

10

81361

11

81637

12

82013

13

79557

Grupa nr 4

1

82062

2

82020

3

81837

4

72857

5

81699

6

81349

7

73540

8

83034

9

82906

10

81917

11

81954

12

82040

13

81843

 

Podział na grupy językowe:

Studia I stopnia

 

Osoby, które na maturze podstawowej z j. ang. uzyskały mniej niż 80% oraz/lub osoby, które nie zdawały matury na poziomie rozszerzonym.

Grupa 1

 

1.       

82907

2.       

82869

3.       

81758

4.       

81354

5.       

82148

6.       

82845

7.       

80427

8.       

82267

9.       

82431

10.   

82200

11.   

70655

12.   

82047

13.   

81741

14.   

81822

 

Osoby, które na maturze rozszerzonej z j. ang. uzyskały mniej niż 60% oraz/lub osoby, które na maturze podstawowej z j. ang. uzyskały mniej niż 90%.

Grupa 2

 

15.   

81760

16.   

81765

17.   

82867

18.   

81506

19.   

81772

20.   

69460

21.   

83037

22.   

81971

23.   

81776

24.   

81767

25.   

81769

26.   

82021

27.   

64194

28.   

79348

29.   

81959

Osoby, które na maturze rozszerzonej z j. ang. uzyskały ponad 60% oraz/lub osoby, które na maturze podstawowej z j. ang. uzyskały ponad 90%, a także ocenę co najmniej dobrą na świadectwie maturalnym.

 

 

 

Grupa 3

 

1.       

79344

2.       

81361

3.       

81637

4.       

82013

5.       

79557

6.       

82062

7.       

82020

8.       

81837

9.       

72857

10.   

81699

11.   

81349

12.   

73540

13.   

83034

14.   

82906

15.   

81917

16.   

81954

 

Język rosyjski

 1. 81610
 2. 71515

Język niemiecki

 1. 81762
 2. 82908

 

 

Podział na specjalności – II rok I stopnia

Media i komunikowanie – grupa wykładowa, ćwiczeniowa, laboratoryjna

Reklama i public relations – grupa wykładowa, ćwiczeniowa, laboratoryjna

l.p.

Nr albumu

l.p.

Nr albumu

 

1

75247

1

78622

 

2

79364

2

79876

 

3

79011

3

78371

 

4

77405

4

80519

 

5

79163

5

79153

 

6

78946

6

80470

 

7

72081

7

79607

 

8

79133

8

79349

 

9

79270

9

79906

 

10

80614

10

79910

 

11

79033

11

   

12

80496

12

   

Podział na ćwiczenia – II rok I stopnia

Grupa nr 1 – grupa ćwiczeniowa, konwersatoryjna, laboratoryjna

Grupa nr 2 – grupa ćwiczeniowa, konwersatoryjna, laboratoryjna

l.p.

Nr albumu

l.p.

Nr albumu

 

1

75247

1

78622

 

2

79364

2

79876

 

3

79011

3

78371

 

4

77405

4

80519

 

5

79163

5

79153

 

6

78946

6

80470

 

7

72081

7

79607

 

8

79133

8

79349

 

9

79270

9

79906

 

10

80614

10

79910

 

11

79033

11

   

12

80496

12

   

 

Podział na specjalizacje – III rok I stopnia

 

Media i komunikowanie - grupa ćwiczeniowa, konwersatoryjna, laboratoryjna

Reklama i public relations - grupa ćwiczeniowa, konwersatoryjna, laboratoryjna

 

l.p.

Nr albumu

l.p.

Nr albumu

1

77059

1

76914

2

71816

2

78528

3

76806

3

77497

4

76854

4

77498

5

77130

5

76827

6

77057

6

58206

7

77358

7

78466

8

76881

8

77380

9

77240

   

10

77359

   

11

77088

   

12

75134

   

13

69055

   

14

76988

   

15

77421

   

Podział na ćwiczenia – III rok I stopnia

 

Grupa nr 1 – grupa ćwiczeniowa, konwersatoryjna, laboratoryjna

Grupa nr 2 – grupa ćwiczeniowa, konwersatoryjna, laboratoryjna

 

l.p.

Nr albumu

l.p.

Nr albumu

 

1

77059

1

76914

 

2

71816

2

78528

 

3

76806

3

77497

 

4

76854

4

77498

 

5

77130

5

76827

 

6

77057

6

58206

 

7

77358

7

78466

 

8

76881

8

77380

 

9

77240

9

69055

 

10

77359

10

76988

 

11

77088

11

77421

 

12

75134

     
           

 

Podział na ćwiczenia – I rok II stopnia

 

Grupa ćwiczeniowa, laboratoryjna, konwersatoryjna - nr 1

Grupa ćwiczeniowa, laboratoryjna, konwersatoryjna - nr 2

1.       

74859

1.       

74736

2.       

81129

2.       

74696

3.       

68339

3.       

74570

4.       

72176

4.       

79184

5.       

75229

5.       

81119

6.       

74168

6.       

75980

7.       

74797

7.       

71968

8.       

67215

8.       

82842

9.       

75159

9.       

72843

10.   

75208

10.   

48006

11.   

72111

11.   

75205

12.   

74608

12.   

65084

13.   

61218

13.   

70707

14.   

71072

14.   

 67555

15.   

71910

15.

75171

16.   

64906

16.

75318

Podział na specjalności – II rok I stopnia

Media i komunikowanie – grupa wykładowa, ćwiczeniowa, laboratoryjna

Reklama i public relations – grupa wykładowa, ćwiczeniowa, laboratoryjna

l.p.

Nr albumu

l.p.

Nr albumu

 

1

75247

1

78622

 

2

79364

2

79876

 

3

79011

3

78371

 

4

77405

4

80519

 

5

79163

5

79153

 

6

78946

6

80470

 

7

72081

7

79607

 

8

79133

8

79349

 

9

79270

9

79906

 

10

80614

10

79910

 

11

79033

11

   

12

80496

12

   

Podział na ćwiczenia – II rok I stopnia

Grupa nr 1 – grupa ćwiczeniowa, konwersatoryjna, laboratoryjna

Grupa nr 2 – grupa ćwiczeniowa, konwersatoryjna, laboratoryjna

l.p.

Nr albumu

l.p.

Nr albumu

 

1

75247

1

78622

 

2

79364

2

79876

 

3

79011

3

78371

 

4

77405

4

80519

 

5

79163

5

79153

 

6

78946

6

80470

 

7

72081

7

79607

 

8

79133

8

79349

 

9

79270

9

79906

 

10

80614

10

79910

 

11

79033

11

   

12

80496

12

   

 

Podział na specjalizacje – II rok II stopnia

Kultura Podlasia

Komunikowanie w mediach cyfrowych

l.p.

 

Nr albumu

l.p.

 

Nr albumu

1

 

71443

1

 

65879

2

 

56057

2

 

72434

3

 

71630

3

 

65736

4

 

71438

4

 

73826

5

 

71846

5

 

71509

6

 

68553

6

 

80321

7

 

72040

7

 

68676

8

 

71881

8

 

67527

9

 

80327

9

 

70455

10

 

71438

10

 

71485

11

   

11

 

62809

     

12

 
     

13

   
 

Filmoznawstwo

 

14

   
     

15

   

1

 

72508

16

   

Podział na grupy ćwiczeniowe - II rok II stopnia

 

GRUPA 1

GRUPA 2

 

l.p.

Nr albumu

l.p.

Nr albumu

1

71443

1

65879

3

56057

3

72434

2

71630

2

65736

4

71438

4

73826

5

71846

5

71509

6

68553

6

80321

7

72040

7

68676

8

71881

8

67527

9

80327

9

70455

10

71438

10

71485

11

72508

11

62809

12

 

12

71336

 

13

 

13

70708

 

OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH