Terminy egzaminów i zaliczeń w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 na kierunku kulturoznawstwo   

Imię i nazwisko prowadzącego

Nazwa przedmiotu

Rok i stopień

Termin egzaminu/zaliczenia

Platforma na jakiej odbędzie się egzamin/zaliczenie

Karolina Wierel

Mitologie europejskie 

I rok I stopnia

09.02.2021 r. godz. 10.00 -11.30  MS Teams 

Karolina Wierel 

Metody badań kulturoznawczych

I rok II stopnia 

11.02.2020 r. godz. 9.00-10.30. MS Teams 

Maja Rogala 

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa ( ćwiczenia)

I rok I stopnia 

01. 02. 2021 9: 30- 11.00 test za pośrednictwem MS Teams

Maja Rogala 

Kultura Podlasia 

I rok I stopnia 

 15.02. 2021 USOS mail

Maja Rogala 

Wiedza o fotografii 

II rok II stopnia 

25.01. 2021 15: 30-17 USOS mail 

Dorota Misiejuk

podstawy komunikacji międzykulturowej

II rok I stopnia

12.02 MS Teams

Anetta Strawińska

Praktyczna stylistyka języka polskiego 

II rok I stopnia

zaliczenie pisemne:  test  15.01.2021 10.15-12.00 USOS mail

Anetta Strawińska

Praktyczna stylistyka

III rok I stopnia


zaliczenie pisemne: test 21.01.2021 10.15-12.00 USOSmail

Łukasz Kiszkiel

Socjologia w badaniach marketingowych

II rok I stopnia

05.02.2020, test za pośrednictwem blackboard, 13.45

Magdalena Kropiwnicka 

Prawo prasowe i autorskie 

III rok I stopnia

8.02.2021 godz. 11.00 - 11.30 test za pośrednictwem blackboard 

Marzanna Popławska

Muzyka w kulturze

III rok I stopnia

25.01.2021 - test pisemny; MS Teams  (zaliczenie)

Marzanna Popławska

Interpretacja tekstów kultury

II rok II stopień

01.02.2021 - prace pisemne - USOS mail / MSTeams (zaliczenie)

Ewa Kępa

Metodologia badań kulturoznawczych

II rok I stopień

08.02.2021 godz. 10.00 -11.00, egzamin pisemny; MSTeams

Ewa Kępa

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie

III rok I stopień

05.02.2021 godz. 10.00 -11.00, egzamin pisemny; MSTeams

Alicja Kisielewska

Telewizja w kulturze

II rok I stopnia

11.02.2021 - egzamin pisemny; USOSmail

Julia Żylińska

Język angielski

I rok, II stopień

05.02.2021, godz. 9.00 - 15.00, egzamin ustny, MS Teams

Anna Kulik

Język rosyjski

I rok II stopnia

01.02.2021, godz. 16.45-18.15, zaliczenie ustne, Blackboard

Anna Kulik

Język rosyjski

I rok II stopnia

08.02.2021, godz. 14.00-15.00, egzamin ustny, Blackboard

Irena Parfieniuk

Komunikacja społeczna

Ir. IIst.

10.02.2021 godz. 9.00  egzamin pisemny, Blackboard

Konrad Szamryk

Kultura krajów sąsiednich

I rok I st.

Praca projektowa oraz zaliczenia na platformie Blackboard (do 4.02.2021 r.)

Eliza Urwanowicz-Rojecka

Sztuki wizualne i performatywne

I rok II stopień

Prace zaliczeniowe (mail/ platforma TEAMS do 14.02.2021 r.)

Krzysztof Arcimowicz

Socjologia kultury

I rok I stopnia

05.02.2021 r. godz. 10.00-12.30 Blackboard - zaliczenie 

Anna Kieżuń   

Antropologiczne problemy     w literaturze 

II r.II st.      

2.02.2021 godz. 8.30-12  Blackboard - zaliczenie

Anna Kieżuń    

Tematy kultury w mistrzowskich    opowiadaniach konw.

I r.II st.

2.02..2021 godz.12-13.30 Blackboard - zaliczenie

Kamil Lipiński

Metody analizy dzieła filmowego

III rok I stopnia

do 14.02.2021. (zaliczenie ustne na ZOOM lub alternatywnie pisemna praca zaliczeniowa)

Kamil Lipiński

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

I rok I stopnia

01-02.02.2021 r. od godz. 12.00 (zaliczenie ustne na ZOOM)

Kamil Lipiński

Komunikacja Kulturowa

II rok I stopnia

11.02.2021 r. od godz. 8.00 (egzamin ustny na ZOOM)

Andrzej Kisielewski

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

I r. I st. 

egzamin w formie pracy pisemnej, termin przesłania pracy w formie elektronicznej: do 9 lutego 2021; w sesji poprawkowej: do 26 lutego, USOSmail

Andrzej Kisielewski

Antropologia kultury

II r. II st. 

egzamin w formie pracy pisemnej, termin przesłania pracy w formie elektronicznej: do 9 lutego 2021; w sesji poprawkowej: do 26 lutego, USOSmail

Sławomir Raube

Wstęp do filozofii

I r. I st. 

Blackboard - 4 lutego, od g. 10.15 (do skutku)

Sławomir Raube

Filozofia kultury

I r. II st. 

Blackboard - 12 lutego. od g. 12 (do skutku).

Siwak Wojciech Sztuka nowych mediów III r. I st MS Teams - praca egzaminacyjna do 05.02.2021 r.
Karol Więch Film i fotografia w mediach cyfrowych II r. II st. MS Teams - 11 lutego, od g. 10:00
Monika Kostaszuk-Romanowska Interpretacja tekstów kultury II r. II st. 02.02.2021, 15.30-17 - prace pisemne - USOS mail02.02.2021, 15.30-17 - prace pisemne - USOS mail
Monika Kostaszuk-Romanowska Teatr i widowiska I r. I st. 03.02.2021, gr. I: 8.30-10 - prace pisemne - USOS mail
03.02.2021, gr. II: 10.15-11.45 - prace pisemne - USOS mail
03.02.2021, gr. III: 12.00-13.30 - prace pisemne - USOS mail
Monika Kostaszuk-Romanowska Teoria kultury (ćwiczenia) II r. I st. 02.02.2021, gr. I: 12.00-13.30 - prace pisemne - USOS mail
02.02.2021, gr. II: 13:45-15:15 - prace pisemne - USOS mail
Monika Kostaszuk-Romanowska Teoria kultury (wykład) II r. I st. 09.02.2021, 10.15-10.50, test, platformma Blackboard / egzamin                        

  

                                                                                                                                                   

                                          

  

                                                


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH